Lundbeck - Indstilling af nyt medlem til bestyrelsen

Report this content

Tillæg til indkaldelse til ordinær generalforsamling

Valby, Danmark, 12. marts 2021 - Bestyrelsen indstiller, at Dorothea Wenzel vælges som nyt medlem af bestyrelsen for H. Lundbeck A/S på selskabets ordinære generalforsamling, som afholdes den 23. marts 2021. Hvis hun vælges ind, vil hun indtræde som formand for Revisionskomitéen.

Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har ledt efter en kandidat til afløsning af Henrik Andersen, som har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Efter en omfattende proces har bestyrelsen nu valgt at indstille Dorothea Wenzel som kandidat til bestyrelsen for H. Lundbeck A/S i tillæg til de kandidater, som i dagsordenens pkt. 6 i indkaldelsen af 26. februar 2021 foreslås valgt til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.

Det er bestyrelsens vurdering, at Dorothea vil være en yderligere styrkelse af bestyrelsens kompetencer inden for finans og forretningstransformation og dermed være med til at sikre, at selskabet fortsat står bedst muligt rustet til fremtiden. Dorothea Wenzel opfylder kriterierne for uafhængighed, jf. Anbefalinger for God Selskabsledelse.

Dorothea Wenzel er tysk statsborger og har haft en lang karriere hos Merck KGaA, med hovedsæde i Darmstadt, Tyskland. Hun sidder i øjeblikket som Executive Vice President og Head of the Global Business Unit Surface Solutions. Før dette var hun CFO i Mercks Performance Materials-afdeling samt Head of Strategy & Controlling. I den egenskab stod hun for en transformation af afdelingens Controlling-funktion og var med til at fastlægge afdelingens forretningsstrategi. Før dette var det Mercks Fertility-franchise, der under hendes ledelse vækstede. Hun har et imponerende erfaringsgrundlag inden for finansiel og strategisk ledelse over en række forskellige brancher.

Dorothea Wenzel er Ph.D. i sundheds- og samfundsøkonomi fra University of Darmstadt, Tyskland. Hun har også været stipendiat på Harvard og hospitant på University of California, Berkley.

I tillæg til hendes rolle hos Merck sidder hun i bestyrelsen for Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA.

"Lundbeck gør gode fremskridt på det strategiske plan og er i gang med at gøre det nødvendige for at genopbygge pipeline. Dorothea vil være en yderligere styrkelse af bestyrelsens kompetencer inden for finans og forretningstransformation og dermed være med til at sikre, at selskabet fortsat står bedst muligt rustet til fremtiden", udtaler bestyrelsesformand Lars Rasmussen.

Som følge af denne ændring af dagsordenens pkt. 6 er blanketten til stemmeafgivelse pr. brev eller fuldmagt ændret tilsvarende, og aktionærer anmodes om at bruge den således opdaterede blanket.

Valby, 12. marts 2021                  

Bestyrelsen

H. Lundbeck A/S

 

Lundbeck kontakter

Investorer:                                    

Presse:

Palle Holm Olesen Juliane Lenzner
Vice President, Investor Relations Vice President, Corporate Communication
PALO@lundbeck.com JULZ@lundbeck.com
+45 30 83 24 26 +45 36 43 40 00
 

Om H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. Vores formål er formuleret på engelsk: We are tirelessly dedicated to restoring brain health, so every person can be their best.

Millioner af mennesker verden over lever med hjernesygdomme, og alt for mange af dem lever med mangelfuld behandling, diskrimination, nedsat arbejdsevne, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og andre unødvendige konsekvenser.

Vores ca. 5.800 medarbejdere i flere end 50 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere forsknings- og udviklingsprogrammer, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Danmark og USA, og vi har produktionsanlæg i Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for 17,7 mia. DKK i 2020 (2,4 mia. EUR eller 2,7 mia. USD).

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck og på LinkedIn.

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark

+45 3630 1311

info@lundbeck.com

Abonner

Dokumenter og links