Lundbeck afholdt ordinær generalforsamling den 21. marts 2013 på selskabets hjemsted

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort, at på generalforsamlingen den 21. marts 2013 blev bestyrelsens beretning taget til efterretning og årsrapporten blev godkendt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for 2013.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om et udbytte på DKK 2,00 pr. aktie à nominelt DKK 5.

Håkan Björklund, Christian Dyvig, Thorleif Krarup, Jes Østergaard og Melanie G. Lee blev genvalgt til bestyrelsen, mens der skete nyvalg af Lars Rasmussen. Mats Pettersson stillede ikke op til genvalg.  Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Håkan Björklund som formand og Christian Dyvig som næstformand.

I forlængelse af bestyrelsens konstitution konstitueredes Revisionskomitéen, Kompensationskomitéen og Videnskabskomitéen.

Thorleif Krarup, Håkan Björklund og Lars Rasmussen blev valgt som medlemmer af Revisionskomitéen. Håkan Björklund, Christian Dyvig og Lars Rasmussen blev valgt som medlemmer af Kompensationskomitéen. Jes Østergaard, Christian Dyvig og Melanie G. Lee blev valgt som medlemmer af Videnskabskomitéen.

Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har herefter følgende sammensætning:

•               Håkan Björklund (formand)

•               Christian Dyvig (næstformand)

•               Thorleif Krarup

•               Jes Østergaard

•               Melanie G. Lee

•               Lars Rasmussen

•               Mona Elisabeth Elster (medarbejdervalgt)

•               Jørn Møller Mayntzhusen (medarbejdervalgt)

•               Kim Rosenville Christensen (medarbejdervalgt)

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Bestyrelsens forslag om bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier blev ligeledes vedtaget.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen

 

Resultatforventninger

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-koncernens resultatforventninger til 2013, som blev offentliggjort den 6. februar 2013 i forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for 2012.

Lundbeck kontakt

 

Investorer: Presse:
       
Palle Holm Olesen Simon Mehl Augustesen
Chief Specialist, Head of Investor Relations International Media Specialist
palo@lundbeck.com smeh@lundbeck.com
Tlf. 36 43 24 26 Tlf. 36 43 49 80
   
  Simon Mehl Augustesen
  International Media Specialist
  smeh@lundbeck.com
  Tlf. 36 43 49 80
   

Om Lundbeck

Lundbeck er et globalt farmaceutisk selskab, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Lundbeck arbejder således med hele værdikæden fra forskning, udvikling, og produktion til markedsføring og salg af lægemidler i hele verden. Selskabets produkter er rettet mod lidelser som depression, angst, psykoser, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme. Lundbecks udviklingsportefølje består af en række udviklingsprogrammer i den mellemste og sene udviklingsfase.

Lundbeck har i dag over 5.800 ansatte verden over, hvoraf de 2.000 arbejder i Danmark. Vi har medarbejdere i 57 lande, og vores produkter er registreret i mere end 100 lande. Vi har forskningscentre i Danmark, Kina og USA og produktionsfaciliteter i Italien, Frankrig, Mexico, Kina og Danmark. Lundbeck omsatte i 2012 for DKK 15,0 mia. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.