Lundbeck afholdt ordinær generalforsamling den 24. marts 2020 på selskabets hjemsted

Report this content

Valby, Danmark, 24. marts 2020 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort, at bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og årsrapporten blev godkendt på generalforsamlingen.

 

Forslaget om, at der for regnskabsåret 2019 udbetales et udbytte på 31% af årets nettoresultat, svarende til DKK 4,10 pr. aktie eller et samlet udbytte på DKK 816 millioner, blev vedtaget.

 

Lars Søren Rasmussen, Lene Skole-Sørensen, Lars Erik Holmqvist, Jeremy Max Levin , Jeffrey Berkowitz og Henrik Andersen blev genvalgt til bestyrelsen. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Søren Rasmussen som formand og Lene Skole-Sørensen som næstformand. 

 

Bestyrelsen for Lundbeck har herefter følgende sammensætning:

 

  • Lars Søren Rasmussen (formand)
  • Lene Skole-Sørensen (næstformand)
  • Lars Erik Holmqvist
  • Jeremy Max Levin
  • Jeffrey Berkowitz
  • Henrik Andersen
  • Ludovic Tranholm Otterbein (medarbejdervalgt)
  • Henrik Sindal Jensen (medarbejdervalgt)
  • Rikke Kruse Andreasen (medarbejdervalgt)

 

I forlængelse af bestyrelsens konstitution konstitueredes Revisionskomitéen, Vederlags- og Nomineringskomitéen og Videnskabskomitéen.

 

Henrik Andersen (formand), Lars Søren Rasmussen og Lars Erik Holmqvist blev valgt som medlemmer af Revisionskomitéen. Lars Søren Rasmussen (formand), Lene Skole-Sørensen og Jeffrey Berkowitz blev valgt som medlemmer af Vederlags- og Nomineringskomitéen. Jeremy Max Levin (formand), Lene Skole-Sørensen og Jeffrey Berkowitz blev valgt som medlemmer af Videnskabskomitéen.

 

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for 2020.

 

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor.

 

 

Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet nominel værdi på op til 10% af aktiekapitalen blev vedtaget. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den ved erhvervelsen noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.

 

Bestyrelses forslag om vedtagelse af vederlagspolitikken for bestyrelse og direktion blev vedtaget.

 

Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forøge selskabets aktiekapital med op til DKK 100.000.000 ved udstedelse af nye aktier både med og uden forkøbsret for eksisterende aktionærerne i perioden indtil 23. marts 2025, og at vedtægternes pkt. 4.1, 4.2 og 4.3 dermed ændres blev vedtaget.

 

Bestyrelsens forslag om, at der i den almindelige dagsorden for den ordinære generalforsamling indføjes et punkt om en vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten, og at pkt. 8.1 i vedtægterne dermed ændres, blev vedtaget.

 

Generalforsamlingens dirigent blev bemyndiget til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen.

 

Der var ikke yderligere på dagsordenen på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen

 

 

 

Lundbeck kontakter

Investorer:                                    Presse:
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vice President, Investor Relations Senior Director, Corporate Communication
PALO@lundbeck.com MAVK@lundbeck.com
+45 30 83 24 26 +45 36 43 40 00

 

 

Om H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. Vores purpose er
We are tirelessly dedicated to restoring brain health, so every person can be their best.

 

Cirka 700 millioner mennesker verden over lever med hjernesygdomme, og alt for mange af dem lever med mangelfuld behandling, diskrimination, nedsat arbejdsevne, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og andre unødvendige konsekvenser. Vi arbejder hver dag hen imod bedre behandlingsmuligheder og et bedre liv for mennesker, der lever med hjernesygdomme. Det kalder vi Progress in Mind.

 

Læs mere på  www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind

 

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck og på LinkedIn.

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark

+45 3630 1311

info@lundbeck.com

Abonner

Dokumenter og links