Lundbeck afholdt ordinær generalforsamling den 25. marts 2015 på selskabets hjemsted

Valby, Danmark, 25. marts 2015 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort, at på generalforsamlingen den 25. marts 2015 blev bestyrelsens beretning taget til efterretning og årsrapporten blev godkendt.

Håkan Björklund, Lars Rasmussen og Terrie Curran blev genvalgt til bestyrelsen, mens der skete nyvalg af Lene Skole, Jesper Ovesen og Lars Holmqvist. Christian Dyvig, Thorleif Krarup og Melanie Lee stillede ikke op til genvalg. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Håkan Björklund som formand og Lene Skole som næstformand.

Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har herefter følgende sammensætning:

  • Håkan Björklund (formand)
  • Lene Skole (næstformand)
  • Lars Rasmussen
  • Terrie Curran
  • Jesper Ovesen
  • Lars Holmqvist
  • Mona Elisabeth Elster (medarbejdervalgt)
  • Jørn Møller Mayntzhusen (medarbejdervalgt)
  • Henrik Sindal Jensen (medarbejdervalgt)

I forlængelse af bestyrelsens konstitution konstitueredes Revisionskomitéen, Kompensationskomitéen og Videnskabskomitéen.

Jesper Ovesen, Lars Rasmussen og Lars Holmqvist blev valgt som medlemmer af Revisionskomitéen. Håkan Björklund, Lene Skole og Terrie Curran blev valgt som medlemmer af Kompensationskomitéen. Håkan Björklund og Lene Skole blev valgt som medlemmer af Videnskabskomitéen.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for 2015.

Generalforsamlingen godkendte en separat fast månedlig ydelse til formanden på grund af forøgede driftsmæssige forpligtelser.

Generalforsamlingen godkendte, at der ikke bliver udbetalt udbytte.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital med et nominelt beløb op til kr. 100.000.000 med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer i perioden indtil den 25. marts 2020. 

Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets ”Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S” blev vedtaget.

Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet nominel værdi på op til 10 % af aktiekapitalen blev vedtaget.

Generalforsamlingens dirigent blev bemyndiget til at tilføje vedtagne ændringer og anmelde hos Erhvervsstyrelsen.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen

 

Lundbeck kontakt

 

Investorer: Presse:
    
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vice President, Investor Relations Pressechef
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
+45 36 43 24 26 +45 36 43 30 00

 

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været førende inden for forskning i hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, bipolar lidelse, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni, slagtilfælde og symptomatisk neurogen ortostatisk hypotension (NOH).

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med en hjernesygdom, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vores daglige målsætning er at tilbyde personer med hjernesygdomme en bedre behandling og dermed et bedre liv - vi kalder det Progress in Mind.

Læs mere på www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind.

Vores ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. 13,5 mia. DKK i 2014 (1,8 mia. EUR eller 2,4 mia. USD).

Lundbecks aktier er noteret på børsen i København under symbolet “LUN”. Lundbeck har et sponsoreret Niveau 1 ADR-program, der er noteret i USA (OTC) under symbolet “HLUYY”. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.