Lundbeck afholdt ordinær generalforsamling den 26. marts 2019 på selskabets hjemsted

Valby, Danmark, 26. marts 2019 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort, at bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og årsrapporten blev godkendt på generalforsamlingen.

Forslaget om, at der for regnskabsåret 2018 udbetales et udbytte på 61% af årets nettoresultat, svarende til DKK 12,00 pr. aktie eller et samlet udbytte på DKK 2.389 millioner, blev vedtaget.

Lars Søren Rasmussen, Lene Skole-Sørensen, Lars Erik Holmqvist, Jeremy Max Levin , Jeffrey Berkowitz og Henrik Andersen blev genvalgt til bestyrelsen. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Søren Rasmussen som formand og Lene Skole-Sørensen som næstformand. 

Bestyrelsen for Lundbeck har herefter følgende sammensætning:

  • Lars Søren Rasmussen (formand)
  • Lene Skole-Sørensen (næstformand)
  • Lars Erik Holmqvist
  • Jeremy Max Levin
  • Jeffrey Berkowitz
  • Henrik Andersen
  • Ludovic Tranholm Otterbein (medarbejdervalgt)
  • Henrik Sindal Jensen (medarbejdervalgt)
  • Rikke Kruse Andreasen (medarbejdervalgt)

I forlængelse af bestyrelsens konstitution konstitueredes Revisionskomitéen, Vederlags- og Nomineringskomitéen og Videnskabskomitéen.

Henrik Andersen (formand), Lars Søren Rasmussen og Lars Erik Holmqvist blev valgt som medlemmer af Revisionskomitéen. Lars Søren Rasmussen (formand), Lene Skole-Sørensen og Jeffrey Berkowitz blev valgt som medlemmer af Vederlags- og Nomineringskomitéen. Jeremy Max Levin (formand), Lene Skole-Sørensen og Jeffrey Berkowitz blev valgt som medlemmer af Videnskabskomitéen.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for 2019.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet nominel værdi på op til 10% af aktiekapitalen blev vedtaget. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den ved erhvervelsen noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.

Bestyrelses forslag om godkendelse af ændring af vederlagsretningslinjerne for bestyrelse og direktion blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om at fjerne aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer og dermed ændre vedtægternes paragraf 5.1. blev vedtaget.

Forslaget fra aktionæren Kritiske Aktionærer (en forening) om, at hvis forrentningen af egenkapitalen i selskabet overstiger 7%, skal selskabet nedsætte priserne på den medicin som selskabet sælger, blev ikke vedtaget.

Generalforsamlingens dirigent blev bemyndiget til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen.

Der var ikke yderligere på dagsordenen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Lundbeck kontakter
Investorer:                                                                                Medier:
Palle Holm Olesen                                                                   Mads Kronborg
Vice President, Investor Relations                                           Senior Director, Corp. Communication
PALO@lundbeck.com                                                             MAVK@lundbeck.com         
+45 30 83 24 26                                                                      +45 36 43 40 00 

Om H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. Vores purpose er We are tirelessly dedicated to restoring brain health, so every person can be their best.

Cirka 700 millioner mennesker verden over lever med hjernesygdomme, og alt for mange af dem lever med mangelfuld behandling, diskrimination, nedsat arbejdsevne, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og andre unødvendige konsekvenser. Vi arbejder hver dag hen imod bedre behandlingsmuligheder og et bedre liv for mennesker, der lever med hjernesygdomme. Det kalder vi Progress in Mind.

Læs mere på  www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind

Vores ca. 5.000 medarbejdere i mere end 50 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vores forskningscenter er placeret i Danmark, og vi har produktionsanlæg i Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for 18,1 mia. DKK i 2018 (2,4 mia. EUR eller 2,8 mia. USD).

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck og på LinkedIn.

Abonner

Dokumenter og links