Lundbeck afholdt ordinær generalforsamling den 30. marts 2017 på selskabets hjemsted

Report this content

Valby, Danmark, 30. marts 2017 – H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort, at på generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning og årsrapporten blev godkendt.

Forslaget om, at der for regnskabsåret 2016 udbetales et udbytte på 40 % af årets nettoresultat, svarende til DKK 2,45 pr. aktie eller et samlet udbytte på DKK 484 millioner, blev vedtaget.

Lars Rasmussen, Lene Skole, Lars Holmqvist og Jesper Ovesen blev genvalgt til bestyrelsen. Derudover blev Jeremy M. Levin valgt til bestyrelsen. Terrie Curran stillede ikke op til genvalg. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Rasmussen som formand og Lene Skole som næstformand.

Bestyrelsen for Lundbeck har herefter følgende sammensætning:

  • Lars Rasmussen (formand)
  • Lene Skole (næstformand)
  • Lars Holmqvist
  • Jesper Ovesen
  • Jeremy M. Levin
  • Mona Elisabeth Elster (medarbejdervalgt)
  • Jørn Møller Mayntzhusen (medarbejdervalgt)
  • Henrik Sindal Jensen (medarbejdervalgt)

 

I forlængelse af bestyrelsens konstitution konstitueredes Revisionskomitéen, Kompensationskomitéen og Videnskabskomitéen. Jesper Ovesen, Lars Rasmussen og Lars Holmqvist blev valgt som medlemmer af Revisionskomitéen. Lars Rasmussen og Lene Skole blev valgt som medlemmer af Kompensationskomitéen. Jeremy M. Levin og Lene Skole blev valgt som medlemmer af Videnskabskomitéen.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for 2017.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet nominel værdi på op til 10 % af aktiekapitalen blev vedtaget.

Generalforsamlingens dirigent blev bemyndiget til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen.

Der var ikke yderligere på dagsordenen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen

 

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vicedirektør, Investor Relations Kommunikationschef
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
+45 30 83 24 26 +45 36 43 40 00

 

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i psykiatriske og neurologiske lidelser. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. Vores primære fokusområder er Alzheimers sygdom, depression, Parkinsons sygdom og skizofreni.

Vores ca. 5.000 medarbejdere i 55 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har produktionsfaciliteter i Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for DKK 15,6 mia. i 2016 (EUR 2,1 mia. eller USD 2,2 mia.).

For yderligere oplysninger henviser vi til vores hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck.

Abonner

Dokumenter og links