Lundbeck afholdt ordinær generalforsamling den 31. marts 2016 på selskabets hjemsted

Valby, Danmark, 31. marts 2016 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort, at på generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning og årsrapporten blev godkendt.

Generalforsamlingen godkendte, at der ikke bliver udbetalt udbytte.

Lars Rasmussen, Lene Skole, Terrie Curran, Lars Holmqvist og Jesper Ovesen blev genvalgt til bestyrelsen. Håkan Björklund stillede ikke op til genvalg. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Rasmussen som formand og Lene Skole som næstformand.

Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har herefter følgende sammensætning:

  • Lars Rasmussen (formand)
  • Lene Skole (næstformand)
  • Terrie Curran
  • Lars Holmqvist
  • Jesper Ovesen
  • Mona Elisabeth Elster (medarbejdervalgt)
  • Jørn Møller Mayntzhusen (medarbejdervalgt)
  • Henrik Sindal Jensen (medarbejdervalgt)

I forlængelse af bestyrelsens konstitution konstitueredes Revisionskomitéen, Kompensationskomitéen og Videnskabskomitéen.

Jesper Ovesen, Lars Rasmussen og Lars Holmqvist blev valgt som medlemmer af Revisionskomitéen. Lars Rasmussen, Lene Skole og Terrie Curran blev valgt som medlemmer af Kompensationskomitéen. Lars Rasmussen og Lene Skole blev valgt som medlemmer af Videnskabskomitéen.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for 2016.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets "Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S" blev vedtaget.

Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet nominel værdi på op til 10 % af aktiekapitalen blev vedtaget.

Generalforsamlingens dirigent blev bemyndiget til at tilføje vedtagne ændringer og anmelde hos Erhvervsstyrelsen.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen

 

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vice President, Investor Relations Senior Director, Corp. Communication
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
+45 30 83 24 26 +45 36 43 30 00

 

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i psykiatriske og neurologiske lidelser. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. Vores primære fokusområder er depression, skizofreni, Parkinsons sygdom og Alzheimers sygdom.

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med psykiatriske og neurologiske lidelser, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vores daglige målsætning er at tilbyde personer med psykiatriske og neurologiske lidelser en bedre behandling og dermed et bedre liv – vi kalder det Progress in Mind.

Vores ca. 5.300 medarbejdere i 55 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina og Danmark og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for DKK 14,6 mia. i 2015 (EUR 2 mia. eller USD 2,2 mia.).

For yderligere oplysninger henviser vi til vores hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck.

Abonner

Dokumenter og links