Lundbeck anker Europa-Kommissionens afgørelse

  • Lundbeck anker Europa-Kommissionens afgørelse af 19. juni 2013 til Retten i Første Instans.
  • Afgørelsen indeholder flere alvorlige juridiske og faktuelle fejl, og Lundbeck anmoder om, at retten omstøder afgørelsen og/eller nedsætter den tildelte bøde.
  • Lundbeck forventer en afgørelse i ankesagen inden for to til tre år. Det kan dog tage helt op til seks år, før der foreligger en endelig afgørelse i sagen.

Valby, Danmark, 2. september 2013 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har indleveret sin anke af Europa-Kommissionens afgørelse af 19. juni 2013 med henblik på at få afgørelsen omstødt og/eller få nedsat bøden på EUR 93,8 mio. (ca. DKK 700 mio.).

Lundbeck er stærkt uenig i Kommissionens afgørelse og mener, at den indeholder flere alvorlige juridiske og faktuelle fejl samt på flere punkter krænker Lundbecks ret til at forsvare sig. Med anken vil Lundbeck forsøge at afhjælpe disse alvorlige problemer.

“Vi er fortsat rystede over afgørelsen, som indeholder fejl på en række yderst vigtige punkter. Med vores anke ønsker vi at få en grundig juridisk vurdering af sagen, som kan få præjudikatsvirkning, hvilket er yderst vigtigt for os samt for alle øvrige innovative selskaber,” udtaler Mette Carlstedt, Senior Vice President, Corporate Legal hos Lundbeck.

Fejlene i Kommissionens afgørelse omfatter en misfortolkning af de i retspraksis fastlagte hovedkriterier for at afgøre, hvorvidt en aftale begrænser potentiel konkurrence, og ignorerer væsentlige fakta i sagen. Afgørelsen indeholder også indlysende fejl vedrørende vurderingen af værdioverdragelse i forbindelse med patentforligsaftaler.

Endvidere drager Kommissionen en juridisk fejlslutning ved at pålægge Lundbeck en bøde til trods for, at denne sag indeholder nye faktuelle og juridiske problemstillinger. Bøden tilsidesætter princippet om juridisk sikkerhed.

Endelig krænker afgørelsen Lundbecks ret til at forsvare sig, da Kommissionen har ændret indholdet af den påståede krænkelse mellem klagepunktsmeddelelsen og afgørelsen uden at give Lundbeck mulighed for at blive hørt omkring denne ændring, før afgørelsen blev truffet.

Lundbeck forventer en afgørelse i ankesagen inden for to til tre år. En dom vil kunne ankes til EU-domstolen både af Lundbeck og Kommissionen, og der kan gå op til seks år, før der foreligger en endelig afgørelse i sagen. Lundbeck er uanset denne anke fortsat forpligtet til at betale bøden, hvilket vil ske i 3. kvartal 2013.

 

Baggrund

I 2005 foretog Europa-Kommissionen en inspektion hos Lundbeck. Formålet var at fastslå, hvorvidt Lundbeck havde misbrugt en dominerende markedsposition eller været involveret i konkurrencebegrænsende aftaler på markedet for antidepressive lægemidler.

Europa-Kommissionen indledte i 2008 en omfattende undersøgelse af medicinalbranchen med henblik på at afdække mulig konkurrencebegrænsende adfærd.

I 2010 indledte Europa-Kommissionen en formel undersøgelse imod Lundbeck med henblik på at undersøge mulige overtrædelser af EU's konkurrencelovgivning vedrørende restriktiv forretningspraksis og misbrug af dominerende markedsposition. Især undersøgte Kommissionen, hvorvidt Lundbecks aftaler med generiske producenter forsinkede indførelsen af generisk citalopram på markeder i EØS.

I juli 2012 udsendte Europa-Kommissionen en klagepunktsmeddelelse til Lundbeck, som vedrører aftaler med fire generiske konkurrenter vedrørende citalopram.

Den 19. juni 2013 offentliggjorde Europa-Kommissionen sin afgørelse om, at disse aftaler var i strid med konkurrencelovgivningen og tildelte Lundbeck en bøde på EUR 93,8 mio. (ca. DKK 700 mio.).

 

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Chief Specialist, Head of Investor Relations Media Relations Manager
palo@lundbeck.com MAVK@lundbeck.com
+45 36 43 24 26 +45 36 43 30 00
   
Jens Høyer  
Investor Relations Officer  
JSHR@lundbeck.com  
+45 36 43 33 86  
   

Om Lundbeck

Lundbeck er et globalt farmaceutisk selskab, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Lundbeck arbejder således med hele værdikæden fra forskning, udvikling, og produktion til markedsføring og salg af lægemidler i hele verden. Selskabets produkter er rettet mod lidelser som depression, angst, psykoser, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme. Lundbecks udviklingsportefølje består af en række udviklingsprogrammer i den mellemste og sene udviklingsfase.

Lundbeck har i dag over 5.800 ansatte verden over, hvoraf de 2.000 arbejder i Danmark. Vi har medarbejdere i 57 lande, og vores produkter er registreret i mere end 100 lande. Vi har forskningscentre i Danmark, Kina og USA og produktionsfaciliteter i Italien, Frankrig, Mexico, Kina og Danmark. Lundbeck omsatte i 2012 for ca. DKK 15 mia. Lundbecks aktier er noteret på fondsbørsen i København under symbolet “LUN”. Lundbeck har et sponsoreret ADR-program, som er noteret i USA (OTC) under symbolet “HLUYY”. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

Abonner