Lundbeck er godt på vej til at indfri sine resultatforventninger til 2013

Valby, Danmark, 1. maj 2013 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) rapporterer en omsætning i 1. kvartal på DKK 4.576 mio., svarende til en stigning på 21 %. Resultat af primær drift (EBIT) steg med 73 % til DKK 1.526 mio. svarende til en EBIT-margin på 33 %. Kvartalet var positivt påvirket af engangsposter fra milepælsbetalinger og frasalg af den ældre produktportefølje i USA.

  • Omsætningen i kategorien Nye Produkter klarede sig fortsat godt og steg med 36 % i forhold til 1. kvartal sidste år. 
  • Lundbeck i USA øgede omsætningen med 17 % til DKK 535 mio. eksklusive Lexapro®, idet salget af Xenazine®, Sabril® og Onfi® fortsat udviser god vækst med en stigning på henholdsvis 18 %, 38 % og 94 %.
  • Omsætningen fra Internationale Markeder steg med 17 %, primært anført af markeder som f.eks. Canada, Japan og Kina.
  • Selincro® blev for nylig lanceret på seks europæiske markeder, og Abilify MaintenaTM er blevet lanceret i USA.
  • Første kvartal var positivt påvirket af udvidelsen af samarbejdet med Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd. Fælles udviklingsrettigheder og fælles kommercialiseringsrettigheder til Lu AE58054 har givet Lundbeck en førstegangsbetaling på DKK 284 mio. Lundbecks frasalg af porteføljen af ikke-kerneprodukter i USA medførte en gevinst på DKK 454 mio. i 1. kvartal.
  • Pengestrømme fra driften udgjorde DKK 627 mio. mod DKK 278 mio. i 1. kvartal 2012.
  • Lundbeck fastholder de resultatforventninger, der blev udmeldt den 26. marts 2013, som følge af stigende generisk konkurrence for Ebixa samt stigende lanceringsomkostninger i de kommende kvartaler.

Omsætningsfordeling 

DKK mio. 1. kvt. 2013 1. kvt. 2012 Vækst Vækst
i
lokalvaluta
Nye Produkter* 633 465 36 % 39 %
Cipralex® 1.537 1.471 4 % 3 %
Ebixa® 789 763 3 % 2 %
Azilect® 358 276 30 % 27 %
Xenazine® 315 281 12 % 12 %
Sabril® 118 85 38 % 39 %
Onfi® 96 49 94 % 95 %
         
Europa 1.996 1.937 3 % 2 %
USA ekskl. Lexapro 535 458 17 % 17 %
Internationale Markeder 1.183 1.009 17 % 15 %
         
Samlet omsætning 4.576 3.778 21 % 20 %

*Nye Produkter omfatter Xenazine, Sabril, Sycrest, Lexapro (Japan), Onfi og Treanda
 

Lundbecks koncernchef Ulf Wiinberg udtaler i forbindelse med delårsrapporten for 1. kvartal:
“Jeg er yderst tilfreds med Lundbecks resultater i 1. kvartal, som hjælper os godt på vej til at indfri forventningerne til året, men der er dog også grund til at være forsigtig, da vi vil opleve øget generisk konkurrence for Ebixa og stigende omkostninger til produktlanceringer i hele 2013. Derfor fastholder vi forventningerne til helåret. De positive fremskridt i udviklingsporteføljen har ført til nye produktlanceringer, og med vores seneste aftale med Otsuka om Lu AE58054 er vi godt på vej til at indfri vores langsigtede mål.”