Lundbeck erhverver de europæiske kommercialiseringsrettigheder til Flurizan® af Myriad, USA - et nyt lægemiddel i den afsluttende fase III-udvikling til behandling af Alzheimers sygdom.


            
H. Lundbeck A/S og Myriad Genetics, Inc. har i dag offentliggjort, at
Lundbeck har erhvervet de europæiske kommercialiseringsrettigheder
til Myriads stof Flurizan® (tarenflurbil). Flurizan® kan have
potentialet til at udsætte de invaliderende symptomer, der følger med
Alzheimers sygdom.

Myriad og Lundbeck har indgået en europæisk kommercialiseringsaftale,
som giver Lundbeck rettighederne til at markedsføre og sælge
Flurizan® i den Europæiske Union og en række andre ikke-EU-lande.
Lundbeck vil desuden være ansvarlig for den regulatoriske proces.
Lundbeck betaler et engangsbeløb på USD 100 mio. til Myriad, og vil
betale op til USD 250 mio. i forbindelse med regulatoriske
godkendelser. Endvidere betaler Lundbeck attraktive
kommercialiseringsmilepæle og vil købe farmaceutisk bulkmateriale fra
Myriad. Lundbeck vil også betale stigende royaltybeløb på 20-39% af
salget eksklusive betalingen for bulk."Lundbeck har stor erfaring inden for Alzheimers sygdom og er kendt
verden over for sit omdømme som et medicinalselskab med fokus på
CNS-sygdomme. Jeg kan ikke forestille mig en bedre europæisk
samarbejdspartner til Flurizan®," sagde Peter Meldrum,
administrerende direktør for Myriad Genetics, Inc. "Med valget af
Lundbeck som vores europæiske samarbejdspartner har vi gennemført det
første led i vores globale kommercialiseringsstrategi vedrørende
Flurizan®.""Vi er begejstrede over at påbegynde dette samarbejde med Myriad.
Flurizan® har potentialet til at blive en vigtig ny medicin mod
Alzheimers sygdom for patienter i Europa," udtaler koncerndirektør
for Lundbecks lægemiddeludvikling Anders Gersel Pedersen. "Et af
Lundbecks fokusområder er Alzheimers sygdom, og dette samarbejde
understreger yderligere vores engagement på området."

Om Flurizan®
Der er behandlet over 200 patienter i kliniske fase II-undersøgelser
med Flurizan®. Generelt understøtter resultaterne hypotesen om, at
Flurizan® kan udsætte den invaliditet, som Alzheimers sygdom
forårsager. Flurizan® har en attraktiv terapeutisk profil og
sikkerhedsprofil hos patienter med mild alzheimer, der har fået
behandling i et år. Ud over den rapporterede væsentlige forbedring,
der blev observeret hos patienter med mild alzheimer vedrørende
dagligdags aktiviteter (p=0,033), global funktion (p=0,042) og en
positiv udvikling i kognitiv funktion viste fase II-dataene en
signifikant reduktion (p=0,020) i antallet af og en udsættelse i
tiden til psykiatriske hændelser (p=0,011)[1]. I et 24-måneders
opfølgningsstudie viste Flurizan® en stigende responsrate (absolut
risikoreduktion) over tid hos forsøgspersoner med mild alzheimer, der
blev behandlet med Flurizan®. Disse langvarige og stigende
responsrater er ikke observeret tidligere i kliniske studier med
lægemidler til behandling af Alzheimers sygdom [2]. Som med alle
kliniske fase II-resultater er disse data imidlertid foreløbige og
skal bekræftes i større kliniske fase III-undersøgelser.

Flurizan® undersøges i øjeblikket i to afsluttende kliniske fase
III-studier. I det amerikanske fase III-studie deltager 1.684
patienter med mild Alzheimers sygdom på 131 undersøgelsessteder i
USA. Denne undersøgelse er afsluttet, og databasen til analyse er
under udarbejdelse. Resultaterne fra dette studie forventes
offentliggjort i juni 2008. I det globale fase III-studie deltager
840 patienter med mild Alzheimers sygdom på 90 undersøgelsessteder
rundt om i verden. Denne undersøgelse forventes afsluttet i løbet af
efteråret 2008, og der forventes at foreligge data mod slutningen af
indeværende år.

Der forventes indsendt ansøgning til myndighederne i løbet af 1.
halvår 2009.

Om Alzheimers sygdom
Alzheimers sygdom er en neurodegenerativ lidelse karakteriseret ved
fremadskridende kognitiv svækkelse såsom svigtende hukommelse, nedsat
opfattelsesevne samt sprogforstyrrelser, hvilket på sigt fører til,
at patienten ikke længere kan klare sig selv. I senere stadier af
sygdommen kan også angst, forvirring og vrede optræde.

Alzheimers sygdom påvirker 5% af befolkningen over 65 år og mere end
30% af aldersgruppen over 85. I dag bliver omkring 60% af patienter,
der lider af Alzheimers sygdom, diagnosticeret korrekt, og af disse
er omkring 80% diagnosticeret med enten moderat eller svær Alzheimers
sygdom. Det skønnes, at 5-6 mio. mennesker i Europa lider af
demens/Alzheimers sygdom. De samlede omkostninger for samfundet
anslås at udgøre EUR 55 mia., hvilket gør demens til den dyreste
sygdom i hjernen fra et medicinsk synspunkt.[3] Den aldrende
befolkning i Europa medfører, at demens bliver en endnu store
økonomisk byrde for samfundet i årene fremover. Undersøgelser har
vist, at selv en relativt lille udsættelse af sygdomsudviklingen vil
have en stor indvirkning på de medicinske omkostninger.

Lundbeck bringer aktietilbagekøbsprogrammet til ophør
I forbindelse med offentliggørelsen af erhvervelsen af de europæiske
rettigheder til Flurizan® har Lundbeck besluttet at bringe sit
igangværende aktietilbagekøbsprogram til ophør. Pr. 21. maj 2008 var
der tilbagekøbt i alt 30.319.784 aktier, svarende til en
transaktionsværdi på DKK 4.047.608.042 og en gennemsnitlig købskurs
på DKK 133,4973, eller cirka 67% af det samlede program. Den sidste
mulige handelsdag bliver i dag, torsdag den 22. maj 2008.

Siden igangsættelsen af aktietilbagekøbsprogrammet har Lundbeck
offentligt meddelt, at selskabet til enhver tid er berettiget til at
bringe programmet til ophør som følge af ændringer i selskabets
økonomiske stilling eller ændringer i markedet, eksempelvis
akkvisitions- eller indlicenseringsmuligheder. I tillæg til
erhvervelsen af de europæiske rettigheder til Flurizan® vil Lundbeck
fortsat følge op på yderligere indlicenserings- eller
akkvisitionsmuligheder.

Indholdet af denne meddelelse påvirker ikke Lundbeck-koncernens
omsætning og resultat af primær drift for 2008. Lundbeck forventer at
investere cirka DKK 500 mio. eksklusive indlicensierings- og
milepælsbetalinger og cirka 1.075 mio. inklusive indlicensierings- og
milepælsbetalinger.

Myriad kontakt

William A. Hockett
EVP, Corporate Communications
+1 (801) 584-3600
email: bhockett@myriad.com

Lundbeck kontakt


Investorer:        Presse:

Jacob Tolstrup       Jens Højbjerg
Director          Media Relations Manager
Tlf. 36 43 30 79      Tlf. 36 43 28 33

Palle Holm Olesen
Head of Investor Relations
Tlf. 36 43 24 26


Fondsbørsmeddelelse nr. 343 - 22. maj 2008

Om Myriad Genetics
Myriad Genetics, Inc. er et biofarmaceutisk selskab, der fokuserer på
udviklingen af nye medicinalprodukter. Selskabet udvikler og
markedsfører lægemiddelprodukter rettet mod generisk betingede
sygdomme og udvikler og planlægger at markedsføre terapeutiske
produkter. Myriads nyheder og øvrige oplysninger kan ses på
selskabets hjemmeside www.myriad.com.

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring
og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske
sygdomme. Koncernen havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 11 mia.
(cirka EUR 1,5 mia. eller USD 2,0 mia.). Antallet af medarbejdere er
ca. 5.300 globalt. For yderligere information, se www.lundbeck.com.


[1] MPC-7869, a Selective AB42-Lowering Agent, Delays Time to
Clinically Significant Psychiatric Adverse Events in Alzheimer's
Disease: Analysis from a 12-Month Phase 2 Trial (Mintzer); July 17,
2006 - ICAD 2006; Madrid, Spain
[2] A Responder Analysis of Tarenflurbil (MPC-7869), a Selective
AB42-Lowering Agent, in Mild Alzheimer's Disease (AD): Analysis from
a Phase 2 Study of up to 24 months of Treatment (Zavitz). May 2, 2007
- AAN 2007; Boston, MA
[3] Costs of Disorders of the Brain in Europe; European Journal of
Neurology; Volume 12, Supplement 1, June 2005

Abonner