Lundbeck forsker i sammenhæng mellem immunforsvaret og hjernesygdomme

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) er involveret i ny forskning, som skal undersøge nye tegn på sammenhæng mellem immunforsvaret og affektive lidelser som for eksempel depression og neurologiske sygdomme som for eksempel Alzheimers sygdom. Dette offentlig-private partnerskab, der også involverer The Wellcome Trust, Cambridge University og medicinalvirksomheden Janssen, kan være første skridt i retningen mod en ny og signifikant forbedret behandling af en lang række hjernesygdomme.


Projektets hovedteori er, at immunforsvaret kan forværre hjernesygdomme som depression og Alzheimers sygdom. En ubalance i hjernens immunsystem kan medføre en permanent og usund neurologisk betændelse – en betændelsestilstand i hjernen – som kan medvirke til eller forårsage hjernesygdomme. En underteori, som projektet ydermere skal undersøge, er, at immunforsvaret også kan påvirkes udefra til at modvirke hjernesygdomme.

Den umiddelbare forbindelse mellem immunsystemet og hjernesygdomme er blevet påvist i en række studier. De viser, at medicin mod betændelsestilstande har en positiv effekt for nogle undergrupper af patienter. Forskning indikerer, at der er et forhøjet niveau af celler og stoffer knyttet til betændelsestilstand hos nogle patienter med hjernesygdomme, og at medicin mod betændelsestilstande kan formindske depressive symptomer uden en forhøjet risiko for bivirkninger. Dette er interessant, fordi et stort antal patienter ikke oplever en tilfredsstillende behandling med eksisterende medicin. Men det er stadig uklart, hvorfor nogle patienter ser ud til at blive hjulpet af medicin mod betændelsestilstande – og det er netop det, som dette projekt skal kaste lys over.

“Neurologisk betændelse anses i stigende grad for at have en nøglerolle i en lang række af hjernesygdomme for eksempel depression og Alzheimers sygdom. Dette partnerskab er en spændende mulighed for at udbygge vores forståelse af det vigtige samspil, der er mellem det immune og neurologiske samspil i disse hjernesygdomme. Vi tror på, at det kan lede os i retningen af nye veje til at udvikle banebrydende behandlinger til patienterne,” siger Stevin Zorn, direktør for Lundbecks amerikanske forskningscenter.

The Wellcome Trust støtter Lundbeck
Dette nye projekt er et offentlig-privat partnerskab mellem Lundbeck, Janssen og syv universiteter. Projektet har modtaget en donation til en værdi af cirka DKK 50 mio. fra The Wellcome Trust, som er én af verdens største private fonde, der støtter medicinsk forskning.

”Vi sætter utrolig stor pris på både støtten og anerkendelsen fra The Wellcome Trust,” siger Stevin Zorn og fortsætter:
”Hjernesygdomme er en kolossal sundhedsudfordring for samfundet. På trods af patienternes udækkede medicinske behov, så ser vi beklageligvis mange medicinalvirksomheder, der forlader dette forskningsområde. Det skyldes de store omkostninger kombineret med den lille sandsynlighed for succesfuldt at kunne udvikle ny og bedre medicin. Dette nye partnerskab understreger Lundbecks langvarige engagement i forskning og udvikling af behandlinger til hjernesygdomme. Vi står overfor en stor og voksende udfordring med at opfinde nye og effektive behandlinger til komplekse neurologiske og psykiatriske sygdomme. Svaret på den udfordring er at bygge stærke og længerevarende partnerskaber på alle niveauer af forskningen, den akademiske verden, industrien og regeringer.”

En nyligt offentliggjort artikel i det internationale videnskabelige tidsskrift Nature Reviews Drug Discovery sætter fokus på den ‘foruroligende’ mangel på ny medicin til de 10 procent af verdens befolkning, som lider af hjernesygdomme. Artiklen vurderer, at den globale omkostning forbundet med hjernesygdomme beløber sig til omkring USD 2,5 billioner i 2010, et beløb der ventes at stige til USD 6 billioner i 2030[1].

“Det har vist sig at være ufatteligt svært at udvikle medicin til at behandle depression og Alzheimers sygdom og vores eksisterende medicin er ofte ikke særlig effektiv. Dette projekt kigger på problemstillingen fra en ny vinkel ved at se på immunforsvaret, som vi allerede har en dyb forståelse af, og som vi ved påvirker hjernen. Vi vil se på, om vi kan bruge denne viden til indirekte at behandle hjernesygdomme med,” siger John Isaacs, chef for afdelingen Neuroscience and Mental Health i The Wellcome Trust.

Undersøger behandlings-resistente patienter
Forskningsprojektet består af to faser. Holdet vil begynde med at undersøge immunforsvaret hos depressive og Alzheimers-patienter, som er resistente overfor behandling. I denne fase af projektet vil forskerne forsøge mere præcist at fastslå sammenhængen mellem immun-relaterede biomarkører i blodet og hjernen, for eksempel cytokiner, som er små proteiner, der spiller en afgørende rolle i reguleringen af immunsystemets reaktioner.


Den anden del af forskningsprogrammet, som er afhængig af, at den første fase er succesfuld, vil fokusere på mindre eksperimentelle medicinforsøg. Her vil man anvende medicin mod betændelsestilstande til at behandle patienter, som er blevet identificeret efter deres specifikke immunologiske profil og fremtoning.

”Dette projekt vil tage os i en helt ny retning, fordi hypotesen er ganske ny. Men Lundbeck har været førende på området i lang tid. Vi var de første til at oprette en afdeling indenfor neurologisk betændelse. Vi er i gang med pionerarbejdet, som, vi håber, vil gøre os i stand til at udvikle mere præcise og effektive behandlinger,” siger Stevin Zorn.

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S (LUN.C
O, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været førende inden for forskning i hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, bipolar lidelse, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni, slagtilfælde og symptomatisk neurogen orthostatisk hypotension (NOH).

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med en hjernesygdom, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vores daglige målsætning er at tilbyde personer med hjernesygdomme en bedre behandling og dermed et bedre liv - vi kalder det Progress in Mind.

Læs mere på www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind.

Vores ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. 15,3 mia. DKK i 2013 (2,1 mia. EUR eller 2,7 mia. USD).

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.            


[1] “International College of Neuropsychopharmacology (CINP) calls on governments to reverse ‘disturbing’ trend of lack of new drugs for the 10% of the global population affected by brain diseases.” (Nature Reviews Drug Discovery. December 1, 2014).


Yderligere oplysninger 

Mads Kronborg, pressechef                              Lars Otto Andersen-Lange, media relations

Telefon (direkte): 36 43 28 51                            Telefon: 30 83 26 57 

Abonner