Lundbeck forskningsprojekter får støtte af Michael J. Fox-fonden

Den danske medicinalvirksomhed Lundbeck har modtaget to forskningsbevillinger på i alt 5,5 millioner kroner fra Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research.

De to Lundbeck-forskningsprojekter, der har fået støtte af Michael J. Fox, har begge til formål at udvikle potentielle nye lægemidler. Det ene projekt sigter mod at udvikle en behandling, som adresserer de underliggende sygdomsmekanismer, og som potentielt kan forhindre eller stoppe sygdommens udvikling. Det andet sigter mod at udvikle en symptomatisk behandling uden de motoriske bivirkninger, der kendetegner den nuværende behandling.

“Vi er stolte over, at MJFF ønsker at samarbejde med os om vores forskning. Verdens førende forskere er tilknyttet MJFF, og med forskningsbevillingerne følger en stor anerkendelse af det arbejde, vi udfører her i Lundbeck,” siger Kim Andersen, der er direktør for Lundbecks danske forskning.

Michael J. Fox Foundation er et af verdens førende videnscentre inden for Parkinsons sygdom og arbejder på at finde en kur mod sygdommen og bedre symptomatisk behandling. Fonden – der er stiftet af skuespilleren Michael J. Fox, som lider af Parkinsons sygdom – har indtil videre doneret mere end 1,9 milliarder kroner til Parkinson-forskning.

”Vores fond har til formål at fremme forskning i at finde en bedre behandling for de millioner af mennesker, der lever med Parkinsons sygdom,” siger direktøren for Michael J. Fox Foundation, Todd Sherer. ”De to Lundbeck-projekter, som vi for nylig har støttet, ser lovende ud i forhold til at kunne gøre en virkelig forskel i disse patienters liv – ved at mindske symptomer og ved at forsinke sygdommen.”

Nyt antistof kan bremse udviklingen af Parkinson

Det sygdomsmodificerende projekt er centreret om proteinet alpha-synuclein. Hos alle Parkinson-patienter skaber alpha-synuclein med tiden forandringer i hjernen, og det har længe været antaget, at man ved at påvirke dette protein kan bremse sygdommens udvikling.

Lundbeck har nu identificeret en række antistoffer, der kan binde sig til alpha-synuclein, og et af disse antistoffer har i dyremodeller vist potentiale til at have en positiv effekt på Parkinsons sygdom.

”Ved at påvirke alpha-synuclein med antistof kan vi muligvis forsinke sygdommen og forhindre, at den spreder sig i nervesystemet. På den måde kan vi forhindre fremkomsten af følgesymptomer. I øjeblikket har vi ikke en behandling, der kan påvirke sygdommens udvikling, og behandling med antistoffer kan vise sig at have dette potentiale. Selv om vi nu ved, at antistoffet kan bremse udviklingen af Parkinsons sygdom i dyremodeller, er der alligevel lang vej til en effektiv medicinsk behandling, og i projektet prøver vi at udvikle det bedste antistof til en mulig behandling,” siger Kim Andersen.

Receptor kan bane vejen for ny behandling

Det andet projekt sigter mod behandling af nogle af de alvorlige symptomer ved sygdommen og er rettet mod et område i hjernen, der ikke tidligere er blevet udforsket.

Ved at påvirke denne receptor søger Lundbeck at udvikle en ny type medicin, der i modsætning til de nuværende medicinske behandlinger ikke påvirker hjernens dopamin-receptorer, og som derfor ikke forventes at give motoriske bivirkninger.

”Vi fokuserer på en såkaldt orphan G-protein koblet receptor i den del af hjernen, der styrer vores bevægelsesapparat, og som er hårdt ramt i Parkinsons sygdom. Vi har allerede nu fundet en række små molekyler, der kan kontrollere aktiviteten af dette protein. Det giver os håb om, at vi kan udvikle en ny medicin, der kan afhjælpe de bevægelsessymptomer, der er karakteristiske for Parkinsons sygdom uden de bivirkninger, der kendetegner de eksisterende behandlinger,” siger Kim Andersen.

Om Parkinsons sygdom

Parkinsons sygdom er en alvorlig hjernesygdom, der medfører rystelser og muskelstivhed. Foruden de bevægelsesrelaterede, motoriske, symptomer oplever mange parkinsonramte non-motoriske symptomer, der blandt andet dækker over søvnforstyrrelser, sansemæssige symptomer, depression og mave- og tarmsymptomer.

Mere end fem millioner mennesker på verdensplan har Parkinsons sygdom, men mange flere er som pårørende ramt af sygdommen. Gennemsnitalderen ved diagnosestillelse er 61 år, men sygdommen rammer dog også yngre personer helt ned i slutningen af 20’erne.

Hos raske mennesker styres bevægeapparatet af nerveceller, der kommunikerer indbyrdes ved hjælp af dopamin. Ved Parkisons sygdom degenererer de dopamin-producerende celler i hjernen, hvilket påvirker hele centralnervesystemet. Derfor forringes kommunikationen mellem cellerne, og patienten kan miste kontrollen over sine bevægelser.


Yderligere oplysninger

Mads Kronborg, pressechef                                          Søren Mikkel Berg, Media Relations

Telefon (direkte): 36 43 28 51                                       Telefon (direkte): 36 43 49 80

 

Om Lundbeck
Lundbeck er et globalt farmaceutisk selskab, der er engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Lundbeck arbejder således med hele værdikæden fra forskning, udvikling, og produktion til markedsføring og salg af lægemidler i hele verden. Selskabets lægemidler er rettet mod lidelser som depression, angst, psykoser, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme. Lundbecks udviklingsportefølje består af en række udviklingsprogrammer i den mellemste og sene udviklingsfase.

Lundbeck har i dag over 5.800 ansatte verden over, hvoraf de 2.000 arbejder i Danmark. Vi har medarbejdere i 57 lande, og vores produkter er registreret i mere end 100 lande. Vi har forskningscentre i Danmark, Kina og USA og produktionsfaciliteter i Italien, Frankrig, Mexico, Kina og Danmark. Lundbeck omsatte i 2012 for omtrent DKK 15,0 mia. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

 

Om Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research

Michael J. Fox Foundation er verdens største almenvelgørende fond inden for forskning i Parkinsons sygdom. Fonden fokuserer på at finde en kur mod Parkinsons sygdom samt forbedre behandlingen for de mennesker, der lever med sygdommen i dag. Fonden søger at opnå sine mål gennem et meget velfinansieret og yderst målrettet forskningsprogram kombineret med en aktiv global indsats fra forskere, Parkinsons-patienter, erhvervsledere, deltagere i kliniske forsøg, donorer og frivillige. Ud over at have ydet forskningsstøtte på mere end USD 350 mio. til dato har fonden grundlæggende ændret processen for at udvikle en kur. Fonden bevæger sig i centrum af den globale Parkinsons-forskning og er med til at etablere banebrydende samarbejdsaftaler med erhvervsledere, forskere fra den akademiske verden og offentlige forskningsenheder. Fonden hjælper med at finde deltagere til kliniske forsøg i Parkinsons sygdom med sit web-baserede værktøj Fox Trial Finder. Den øger kendskabet til Parkinsons sygdom gennem højt profilerede støttegrupper, begivenheder og opsøgende arbejde og koordinerer græsrøddernes engagement blandt tusinder af Team Fox-medlemmer rundt om i verden.