Lundbeck frasælger en række produkter i USA som led i sin langsigtede forretningsstrategi

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag meddelt, at selskabet har indgået en aftale med Akorn Inc. (Akorn), i henhold til hvilken Akorn erhverver en portefølje af produkter bestående af Nembutal® (pentobarbital sodium til injektion, USP), Cogentin® (benztropine mesylate til injektion) og intravenøs Sodium Diuril® (chlorothiazid sodium). Transaktionen er en del af Lundbecks langsigtede strategi om at fokusere på nyere, strategiske produkter i dets portefølje. Som led i aftalen viderefører Akorn Lundbecks begrænsede distributionsprogram for Nembutal, som blev implementeret for at begrænse brugen af produktet i USA.

De tre produkter blev en del af Lundbecks produktportefølje gennem købet af Ovation Pharmaceuticals, Inc. i 2009, og lægemidlerne har aldrig haft strategisk betydning for Lundbeck. Fremadrettet vil Lundbeck fokusere på nyere behandlinger inden for selskabets produktportefølje, som primært er rettet mod sygdomme i centralnervesystemet (CNS). I de kommende år planlægger Lundbeck USA at lancere OnfiTM til behandling af Lennox-Gastaut syndrom, aripiprazol depotformulering til behandling af skizofreni og Lu AA21004 til behandling af depression.

“Det amerikanske marked er en vigtig vækstfaktor for Lundbeck. Aftalen giver os mulighed for at fokusere på nyere, strategiske produkter med markant omsætningspotentiale som OnfiTM, aripiprazol depotformulering og Lu AA21004,” udtaler Lundbecks koncernchef Ulf Wiinberg.

I henhold til aftalen erhverver Akorn alle Lundbecks rettigheder til og forpligtelser for fremstilling, distribution og salg af de tre produkter omfattet af aftalen. Aftalen vedrører Lundbecks amerikanske rettigheder til Nembutal® og de globale rettigheder, herunder også de amerikanske, til Cogentin® og Diuril®.

I henhold til aftalen modtager Lundbeck en engangsbetaling ved aftalens indgåelse og en milepælsbetaling efter tre år. Maksimalt vil betalingen samlet set udgøre USD 60 mio. kontant (ca. DKK 342 mio.). Lundbeck vil ikke modtage royalty-betalinger af det fremtidige salg af Nembutal®. Overførslen af produktporteføljen sker med øjeblikkelig virkning, men der skal fortsat foretages visse ansøgninger hos de relevante myndigheder omkring produktoverførslen. I en begrænset tidsperiode vil Lundbeck udføre visse ydelser på Akorns vegne for at sikre, at disse produkter fortsat er tilgængelige for at imødekomme patienternes udækkede behandlingsbehov.

 

Lundbeck kontakt

Mads Kronborg                                                                  Simon Mehl Augustesen
Media Relations Manager                                                   International Media Specialist
mavk@lundbeck.com                                                         smeh@lundbeck.com
+45 36 43 28 51                                                                +45 36 43 49 80

Abonner

Dokumenter og links