• news.cision.com/
  • H. Lundbeck A/S/
  • Lundbeck godt på vej til at indfri resultatforventningerne og forny produktporteføljen for at sikre langsigtet vækst

Lundbeck godt på vej til at indfri resultatforventningerne og forny produktporteføljen for at sikre langsigtet vækst

Report this content

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) rapporterer en omsætning i 1. halvår, eksklusive Lexapro® i USA, på DKK 6.829 mio., svarende til en stigning på 1% i forhold til 1. halvår 2011. EBITDA og EBIT eksklusive omstruktureringsomkostninger udgjorde henholdsvis DKK 1.742 mio. og DKK 1.264 mio., svarende til en EBITDA-margin på 24% og en EBIT-margin på 17%. Overskuddet var påvirket af stigende omkostninger til lanceringer af Lundbecks nyere produkter samt nedgang i omsætningen af Lexapro som følge af generisk konkurrence.

  • Salget af nye produkter* steg med 65% og udgør nu 13% af omsætningen
  • Omsætningen i USA, eksklusive Lexapro, steg med 19%, og omsætningen fra Internationale Markeder steg med 12% i forhold til 1. halvår 2011
  • Lanceringen af Lexapro i Japan forløber planmæssigt, og Lexapro har nu en markedsandel på 4%
  • Indsendelse af registreringsansøgning for vortioxetin forventes planmæssigt i 2012 i Europa, Canada og USA
  • Complete Response Letter modtaget fra FDA vedrørende aripiprazol depotformulering. FDA satte ikke spørgsmål ved produktets effekt, sikkerhed, tolerabilitet eller indlægsseddel
  • Som en del af omstruktureringsplanen offentliggjort i juni vil Lundbeck reducere antallet af medarbejdere med op til 600 i 2012, primært i Europa. Der er som følge heraf indregnet hensættelser på DKK 500 mio. i resultatet for 1. halvår 2012
  • Intervallet for resultatforventningerne til 2012 fastholdes eksklusive omstruktureringsomkostninger


Omsætningsfordeling

DKK mio. 1. halvår 2012 1. halvår 2011 Vækst Vækst i
lokalvaluta
Nye produkter* 947 574 65% 55%
         
Cipralex 2.927 3.068 (5%) (5%)
Ebixa 1.459 1.394 5% 5%
Azilect 570 577 (1%) 0%
Xenazine 558 417 34% 26%
         
Europa 3.883 4.147 (6%) (6%)
USA (ekskl. Lexapro) 950 798 19% 12%
Internationale Markeder 1.900 1.701 12% 10%
         
Samlet omsætning 7.340 8.203 (11%) (11%)

*Nye produkter omfatter Xenazine, Sabril, Sycrest, Lexapro (Japan) og Onfi


Lundbecks koncernchef Ulf Wiinberg udtaler i forbindelse med delårsrapporten for 1. halvår: 
 “Vi er tilfredse med det overordnede resultat for 1. halvår og processen med at forny vores produktportefølje for at sikre langsigtet vækst. Allerede i 2012 forventes omsætningen fra vores nye produkter at overstige den tabte Lexapro omsætning. Vi ser nu frem til at indsende  registreringsansøgning for vores multimodale antidepressive middel vortioxetin i Europa og USA og aripiprazol depot i Europa.”

Abonner