Lundbeck godt på vej til at indfri resultatforventningerne og forny produktporteføljen for at sikre langsigtet vækst

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) rapporterer en omsætning i 1. halvår, eksklusive Lexapro® i USA, på DKK 6.829 mio., svarende til en stigning på 1% i forhold til 1. halvår 2011. EBITDA og EBIT eksklusive omstruktureringsomkostninger udgjorde henholdsvis DKK 1.742 mio. og DKK 1.264 mio., svarende til en EBITDA-margin på 24% og en EBIT-margin på 17%. Overskuddet var påvirket af stigende omkostninger til lanceringer af Lundbecks nyere produkter samt nedgang i omsætningen af Lexapro som følge af generisk konkurrence.

  • Salget af nye produkter* steg med 65% og udgør nu 13% af omsætningen
  • Omsætningen i USA, eksklusive Lexapro, steg med 19%, og omsætningen fra Internationale Markeder steg med 12% i forhold til 1. halvår 2011
  • Lanceringen af Lexapro i Japan forløber planmæssigt, og Lexapro har nu en markedsandel på 4%
  • Indsendelse af registreringsansøgning for vortioxetin forventes planmæssigt i 2012 i Europa, Canada og USA
  • Complete Response Letter modtaget fra FDA vedrørende aripiprazol depotformulering. FDA satte ikke spørgsmål ved produktets effekt, sikkerhed, tolerabilitet eller indlægsseddel
  • Som en del af omstruktureringsplanen offentliggjort i juni vil Lundbeck reducere antallet af medarbejdere med op til 600 i 2012, primært i Europa. Der er som følge heraf indregnet hensættelser på DKK 500 mio. i resultatet for 1. halvår 2012
  • Intervallet for resultatforventningerne til 2012 fastholdes eksklusive omstruktureringsomkostninger


Omsætningsfordeling

DKK mio. 1. halvår 2012 1. halvår 2011 Vækst Vækst i
lokalvaluta
Nye produkter* 947 574 65% 55%
         
Cipralex 2.927 3.068 (5%) (5%)
Ebixa 1.459 1.394 5% 5%
Azilect 570 577 (1%) 0%
Xenazine 558 417 34% 26%
         
Europa 3.883 4.147 (6%) (6%)
USA (ekskl. Lexapro) 950 798 19% 12%
Internationale Markeder 1.900 1.701 12% 10%
         
Samlet omsætning 7.340 8.203 (11%) (11%)

*Nye produkter omfatter Xenazine, Sabril, Sycrest, Lexapro (Japan) og Onfi


Lundbecks koncernchef Ulf Wiinberg udtaler i forbindelse med delårsrapporten for 1. halvår: 
 “Vi er tilfredse med det overordnede resultat for 1. halvår og processen med at forny vores produktportefølje for at sikre langsigtet vækst. Allerede i 2012 forventes omsætningen fra vores nye produkter at overstige den tabte Lexapro omsætning. Vi ser nu frem til at indsende  registreringsansøgning for vores multimodale antidepressive middel vortioxetin i Europa og USA og aripiprazol depot i Europa.”

Abonner