Lundbeck har med succes placeret sine første euro-obligationer for EUR 500 millioner

Report this content

Valby, Danmark, 8. oktober 2020 – H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har placeret sine første euro-obligationer med en samlet hovedstol på EUR 500 millioner ("obligationerne") under selskabets EUR 2 milliarder Euro Medium Term Note Programme ("programmet").

Den endelige ordrebog var væsentligt overtegnet. Obligationerne er senior, usikrede obligationer med en løbetid på syv (7) år, der forfalder 14. oktober 2027. Obligationerne udstedes den 14. oktober 2020. Nettoprovenuet fra den første udstedelse skal anvendes til delvis refinansiering af tidligere træk på Lundbeck’s eksisterende kreditfaciliteter, hvilket indebærer at udstedelsen er gearingsneutral. Obligationerne har en fasts kuponrente på 0,875% årligt og vil blive noteret på Euronext Dublin.

Standard & Poors vurderede obligationerne til ”BBB-” i tråd med Lundbecks virksomhedsvurdering på ”BBB-” med stabile udsigter.

Nordea, Danske Bank, Bank of America og BNP Paribas har været joint ”book-runners” på transaktionen.

Om programmet:

Programmet blev etableret i februar 2020 for at diversificere Lundbecks gældsfinansieringskilder og for at udvide løbetidsprofilen for selskabets gæld. Programmet giver Lundbeck en ramme til at gennemføre udstedelser af senior usikrede obligationer op til et samlet beløb på EUR 2 milliarder.

Basisprospektet dateret 24. februar 2020 og det første supplement dateret 1. oktober 2020, som blev udfærdiget af Lundbeck i forbindelse med programmet, er godkendt af Euronext Dublin og Den Irske Centralbank og kan findes på Lundbecks hjemmeside, www.lundbeck.com.

 

Lundbeck kontakter

Investorer:                                   

Presse:
Palle Holm Olesen Juliane Lenzner
Vice President, Investor Relations Vice President, Corporate Communication
PALO@lundbeck.com JULZ@lundbeck.com
+45 30 83 24 26 +45 36 43 40 00
 

Om H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. Vores formål er formuleret på engelsk: We are tirelessly dedicated to restoring brain health, so every person can be their best.

Millioner af mennesker verden over lever med hjernesygdomme, og alt for mange af dem lever med mangelfuld behandling, diskrimination, nedsat arbejdsevne, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og andre unødvendige konsekvenser. Vi arbejder hver dag hen imod bedre behandlingsmuligheder og et bedre liv for mennesker, der lever med hjernesygdomme. Det kalder vi Progress in Mind.

Vores ca. 5.800 medarbejdere i flere end 50 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere forsknings- og udviklingsprogrammer, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Danmark og USA, og vi har produktionsanlæg i Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for 17,0 mia. DKK i 2019 (2,3 mia. EUR eller 2,6 mia. USD).

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck og på LinkedIn.

 

DISCLAIMER:

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud eller en invitation til at tegne obligationerne, og tilbuddet udgør ikke et offentlig tilbud i nogen jurisdiktion. Udbud og fordeling er underlagt begrænsninger – se basisprospektet og det første supplement.

Producentens målmarked (MIFID II product governance) for obligationerne er alene kvalificerede modparter og professionelle kunder (alle distributionskanaler). Der er ikke udarbejdet nogen PRIIP-dokumenter med central investorinformation (KIID), da obligationerne ikke er tilgængelige for detailinvestorer i EØS eller Det Forenede Kongerige (UK).

Obligationerne registreres ikke i henhold til  ’the United States Securties Act of 1933’ i USA med senere ændringer ("loven om værdipapirhandel") og må ikke udbydes til eller sælges i USA, eller til, eller på vegne af, eller til fordel for, amerikanske statsborgere (som defineret i bestemmelse S i loven om værdipapirhandel), medmindre der er en undtagelse fra registreringskravene i loven om værdipapirhandel.

Denne meddelelse er kun henvendt til personer, der (i) opholder sig uden for Det Forenede Kongerige (UK), eller, hvis de opholder sig i Det Forenede Kongerige (UK), er professionelle investorer som defineret i artikel 19(5) i  ’the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005’ ("FPO") eller er personer, som denne meddelelse på anden vis kan videregives lovligt til ifølge FPO, og (ii) hvis de opholder sig i EØS eller i Det Forenede Kongerige (UK), er "kvalificerede investorer" som defineret i artikel 2(e) i prospektforordningen (samlet kaldet "Relevante Personer"). Enhver investeringsaktivitet, som denne meddelelse angår, vil kun være tilgængelig for og vil kun blive indgået med Relevante Personer. Enhver person, der ikke er en Relevant Person, må ikke handle i forhold til eller henholde sig til denne meddelelse eller noget af dens indhold.

Denne meddelelse fungerer som information til markedet og er ikke et prospekt i henhold til forordning (EU) 2017/1129 (“prospektforordningen”). Basisprospektet og supplementet er tilgængelige og de endelige betingelser (Final Terms) vil blive tilgængelige (når de offentliggøres) på https://investor.lundbeck.com/

En kreditvurdering (credit rating) er ikke en anbefaling om at købe, sælge eller besidde værdipapirer og kan blive revideret, suspenderet  eller trukket tilbage når som helst af den organisation, der tildeler vurderingen. Ensartede vurderinger af forskellige typer udstedere og af forskellige typer værdipapirer betyder ikke nødvendigvis det samme. Betydningen af de enkelte vurderinger skal analyseres uafhængigt af alle andre vurderinger.

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark

+45 3630 1311

info@lundbeck.com

Abonner

Dokumenter og links