Lundbeck har til hensigt at anke afgørelsen fra Europa-Kommissionen

Lundbeck har til hensigt at anke afgørelsen fra Europa-Kommissionen

  • Europa-Kommissionen har afgjort, at Lundbecks aftaler med fire generiske konkurrenter vedrørende citalopram var i strid med konkurrencelovgivningen
  • Afgørelsen medfører en bøde til Lundbeck på EUR 93 millioner
  • Lundbeck er meget skuffet over, at Kommissionen er nået frem til denne konklusion og er stærkt uenig med Kommissionens afgørelse, som selskabet mener er forkert
  • Selskabet har til hensigt at anke afgørelsen

Valby, Danmark, 19. juni 2013 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag modtaget Europa-Kommissionens afgørelse om, at selskabets aftaler med fire generiske konkurrenter vedrørende citalopram var i strid med konkurrencelovgivningen. Afgørelsen, som Lundbeck har til hensigt at anke, medfører en bøde til Lundbeck på EUR 93 millioner (ca. DKK 700 millioner.).

Lundbeck er stærkt uenig i Kommissionens afgørelse. Afgørelsen fastslår, at enhver forligsaftale om overdragelse af værdi fra opfinderen til et generisk selskab er konkurrencebegrænsende, og at værdioverdragelsen er udtryk for, at patentet er ugyldigt eller svagt. Det er et forkert synspunkt. Der kan ikke sættes spørgsmålstegn ved gyldigheden af Lundbecks omtvistede procespatenter. Patentforligsaftaler er med til at øge effektiviteten, og de er lovlige, når tvisten bygger på et reelt grundlag.

Aftalerne begrænsede ikke konkurrencen på markedet ud over den beskyttelse, som samfundet allerede ydede via de patentrettigheder, som Lundbeck allerede havde, og som var bekræftet af den Europæiske Patentmyndighed (EPO). Mere end 600 grundige analyser af det generiske citalopram viste, at de alle var fremstillet ved patentkrænkende processer. Endvidere i mange samtidige dokumenter fra de generiske selskaber, erkendes det, at deres produkter krænkede Lundbecks patenter.

Lundbeck er åben over for konkurrence mellem selskaber. Lundbeck tror også fuldt og fast på og er fortaler for lige vilkår, hvilket indebærer, at immaterielle rettigheder ikke bør ignoreres blankt og krænkes af tredjemand, da det i alvorlig grad skader opfinderens investeringer og svækker incitamentet til at udvikle nye produkter.

Selskabet har ageret åbent og i god tro i sine bestræbelser på at beskytte sine patenter. Nye aftaler er ved indgåelsen altid blevet evalueret af eksterne konkurrenceeksperter. Aftalerne blev endvidere i 2004 gennemgået af såvel Europa-Kommissionen som Konkurrencestyrelsen, som offentligt udtalte, at det ikke kunne sandsynliggøres, at aftalerne var konkurrencebegrænsende.

Baggrund

Europa-Kommissionen indledte i 2008 en omfattende undersøgelse af medicinalbranchen med henblik på at afdække mulig konkurrencebegrænsende adfærd.

I 2010 indledte Europa-Kommissionen en formel undersøgelse imod Lundbeck med henblik på at undersøge mulige overtrædelser af EUs konkurrencelovgivning vedrørende restriktiv forretningspraksis og misbrug af dominerende markedsposition. Især har Kommissionen undersøgt, hvorvidt Lundbecks aftaler med generiske producenter har forsinket indførelsen af generisk citalopram på markeder i EØS.

I juli 2012 udsendte Europa-Kommissionen en klagepunktsmeddelelse til Lundbeck, som vedrører aftaler med fire generiske konkurrenter vedrørende citalopram.

Resultatforventninger

For hele 2013 forventer Lundbeck en omsætning på DKK 14,4-15,0 mia. og EBIT på DKK 1,9-2,4 mia. før omkostninger afholdt i forbindelse med bøden på EUR 93 millioner (ca. DKK 700 millioner). Inklusiv bøden forventer Lundbeck nu en omsætning på DKK 14,4-15,0 mia.(uændret) og en EBIT på DKK 1,2-1,7 mia.

 

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Chief Specialist, Head of Investor Relations Media Relations Manager
PALO@lundbeck.com MAVK@lundbeck.com
+45 36 43 24 26 +45 36 43 28 51
   
Jens Høyer  
Investor Relations Officer  
JSHR@lundbeck.com  
+45 36 43 33 86  
   

Om Lundbeck

Lundbeck er et globalt farmaceutisk selskab, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Lundbeck arbejder således med hele værdikæden fra forskning, udvikling, og produktion til markedsføring og salg af lægemidler i hele verden. Selskabets produkter er rettet mod lidelser som depression, angst, psykoser, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme. Lundbecks udviklingsportefølje består af en række udviklingsprogrammer i den mellemste og sene udviklingsfase.

Lundbeck har i dag over 5.800 ansatte verden over, hvoraf de 2.000 arbejder i Danmark. Vi har medarbejdere i 57 lande, og vores produkter er registreret i mere end 100 lande. Vi har forskningscentre i Danmark, Kina og USA og produktionsfaciliteter i Italien, Frankrig, Mexico, Kina og Danmark. Lundbeck omsatte i 2012 for DKK 15,0 mia. Lundbecks aktier er noteret på fondsbørsen i København under symbolet “LUN”. Lundbeck har et såkaldt sponsoreret ADR-program, som er noteret i USA (OTC) under symbolet “HLUYY”. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

Safe Harbor/Forward-Looking Statements

The above information contains forward-looking statements that provide our expectations or forecasts of future events such as new product introductions, product approvals and financial performance.

Such forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and inaccurate assumptions. This may cause actual results to differ materially from expectations and it may cause any or all of our forward-looking statements here or in other publications to be wrong. Factors that may affect future results include interest rate and currency exchange rate fluctuations, delay or failure of development projects, production problems, unexpected contract breaches or terminations, government-mandated or market-driven price decreases for Lundbeck's products, introduction of competing products, Lundbeck's ability to successfully market both new and existing products, exposure to product liability and other lawsuits, changes in reimbursement rules and governmental laws and related interpretation thereof, and unexpected growth in costs and expenses.

Certain assumptions made by Lundbeck are required by Danish Securities Law for full disclosure of material corporate information. Some assumptions, including assumptions relating to sales associated with product that is prescribed for unapproved uses, are made taking into account past performances of other similar drugs for similar disease states or past performance of the same drug in other regions where the product is currently marketed. It is important to note that although physicians may, as part of their freedom to practice medicine in the US, prescribe approved drugs for any use they deem appropriate, including unapproved uses, at Lundbeck, promotion of unapproved uses is strictly prohibited.

Abonner