Lundbeck lancerer Selincro® – det første og eneste lægemiddel til reduktion af alkoholforbruget hos patienter med alkoholafhængighed

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag begyndt lanceringen af Selincro® i de første markeder og dermed gjort lægemidlet tilgængeligt for patienter med alkoholafhængighed og et stort alkoholforbrug i Norge, Finland, Polen og de Baltiske lande. Det er første gang i mere end 10 år, at der lanceres et nyt lægemiddel til behandling af alkoholafhængighed i Europa1,2,3,4. Yderligere lanceringer vil følge i 2013 og 2014.

Selincro® er det første og eneste lægemiddel som er godkendt til reduktion af alkoholforbruget hos patienter med alkoholafhængighed5. I kliniske studier har Selincro® reduceret alkoholforbruget med omkring 60 pct. efter seks måneders behandling6,7

”Vi er stolte over at kunne gøre Selincro® tilgængeligt for patienter, der lider af alkoholafhængighed. Der er store udækkede medicinske behov på dette område, og vi glade for at kunne introducere et innovativt behandlingskoncept, der giver nye muligheder for patienter, som måske ellers ikke ville søge behandling”, siger Ole Chrintz, vicekoncerndirektør for Internationale Markeder og Europa hos Lundbeck.

 

Om Selincro®

Selincro® er indiceret til reduktion af alkoholforbruget hos voksne alkoholafhængige patienter, som har et stort alkoholforbrug (mænd >60 g om dagen, kvinder >40 g om dagen) uden fysiske abstinenssymptomer, og som ikke kræver øjeblikkelig afrusning.

Selincro® bør kun ordineres sammen med løbende psykosocial støtte, der fokuserer på at fremme overholdelsen af behandlingen og på at reducere alkoholforbruget. Selincro® bør kun ordineres til patienter, som fortsat har et stort alkoholforbrug to uger efter den første vurdering.

Selincro® skal tages efter behov. På dage, hvor patienten erkender at have en risiko for at indtage alkohol, skal patienten tage én tablet helst 1-2 timer før det tidspunkt, hvor patienten forventer at drikke. Den maksimale dosis Selincro® er én tablet dagligt. I de kliniske forsøg blev Selincro® indtaget ca. halvdelen af dagene i gennemsnit. Selincro har vist sig at være generelt veltolereret. De hyppigst forekommende bivirkninger i de kliniske studier var kvalme, svimmelhed, søvnbesvær og hovedpine. Hovedparten af disse bivirkninger var milde til moderate, observeret i forbindelse med start af behandling og kortvarige.8

  

Om alkoholafhængighed

Alkoholafhængighed er en hjernesygdom, som højst sandsynligt vil have et progressivt forløb.9,10 Alkohol er giftigt for de fleste af kroppens organer, og alkoholforbruget er tæt forbundet med risiko for sygdomme og dødelighed.11 Alkohol er en medvirkende årsag til over 60 typer sygdomme og skader.12,13 Genetiske og miljømæssige faktorer er vigtige for udviklingen af alkoholafhængighed, og de genetiske faktorer udgør ca. 60 % af risikoen for at udvikle sygdommen.14 Et af de vigtigste kendetegn ved alkoholafhængighed er en ofte overvældende trang til at indtage alkohol. Patienterne oplever problemer med at styre deres forbrug af alkohol og fortsætter med at indtage alkohol til trods for de skadelige følger. En diagnose på alkoholafhængighed kræver, at mindst 3 ud af 6 kriterier i ICD-10 klassificeringen fra WHO er opfyldt.15

Overforbrug af alkohol er udbredt i mange dele af verden og særligt i Europa, hvor over 14 millioner mennesker er alkoholafhængige.16 I Europa er antallet af patienter i behandling lavt, idet kun 8 % af patienterne er i behandling.17 Målsætninger om afholdenhed og reduktion bør begge overvejes som led i et omfattende behandlingstilbud til patienter med alkoholafhængighed.18

 

Yderligere oplysninger

Mads Kronborg, pressechef                                         

Telefon (direkte): +45 36 43 28 51                                              

 

Om Lundbeck
Lundbeck er et globalt farmaceutisk selskab, der er engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Lundbeck arbejder således med hele værdikæden fra forskning, udvikling, og produktion til markedsføring og salg af lægemidler i hele verden. Selskabets lægemidler er rettet mod lidelser som depression, angst, psykoser, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme. Lundbecks udviklingsportefølje består af en række udviklingsprogrammer i den mellemste og sene udviklingsfase.

Lundbeck har i dag over 5.800 ansatte verden over, hvoraf de 2.000 arbejder i Danmark. Vi har medarbejdere i 57 lande, og vores produkter er registreret i mere end 100 lande. Vi har forskningscentre i Danmark, Kina og USA og produktionsfaciliteter i Italien, Frankrig, Mexico, Kina og Danmark. Lundbeck omsatte i 2012 for DKK 15,0 mia. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

  

Referencer:

1Kragh et al. Bull. Hist. Chem. 2008, VOLUME 33, Number 2

2Anderson, S. 2004. Current Developments: Can Campral Cure Alcohol Abuse? Journal of Addictive Disorders. Retrieved from http://www.breining.edu.

3IMS Knowledge link

4Adis Insight   

5Mann et al. Epub ahead of print, dec 2012, Biol Psychiatry. http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.2012.10.020

6Van den Brink et al. Poster no. 1107 presented at the 21st European Congress of Psychiatry, Nice, France, 6-9 April 2013. Esense 1 – randomised controlled 6-month study of as-needed nalmefene: subgroup analysis of alcohol dependent patients with high drinking risk level. Available at:  http://epa.ekonnect.co/swf/poster_viewer.aspx

7Van den Brink et al. Poster no. 1108 presented at the 21st European Congress of Psychiatry, Nice, France, 6-9 April 2013. Esense 2 – randomised controlled 6-month study of as-needed nalmefene: subgroup analysis of alcohol dependent patients with high drinking risk level. Available at: http://epa.ekonnect.co/swf/poster_viewer.aspx

8Selincro, Summary of product characteristics (SMPC). Available at:
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002583/WC500140255.pdf

9Burge et al. Am Fam Physician 1999; 59(2): 361-370

10Leshner. Science 1997; 278: 45-47

11Rehm et al. Eur Addict Res 2003; 9: 147-156

12WHO. Global status report on alcohol and health, 2011. Available at:
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msbgsruprofiles.pdf

13Anderson & Baumberg. Alcohol in Europe. A public health perspective. A report for the European Commission. Available at: http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/alcohol/documents/alcohol_europe_en.pdf

14Schuckit. Ch. 98. In: Davis et al (eds). Neuropsychopharmacol: The Fifth Generation of Progress 2002

15WHO, ICD-10, F10-19

16Wittchen et al. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(9): 655-679

17Kohn et al. Bull World Health Organ 2004; 82(11):858-866

18Ambrogne. J Subst Abuse Treat 2002; 22(1): 45-53

Abonner