Lundbeck lancerer Selincro® i Danmark

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag påbegyndt lanceringen af Selincro® i Danmark og dermed gjort lægemidlet tilgængeligt for danske patienter med alkoholafhængighed, som har et stort alkoholforbrug. Det estimeres, at 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, heraf er ca. 140.000 alkoholafhængige1.

De samfundsmæssige omkostninger relateret til alkoholmisbrug i Danmark beløber sig hvert år til cirka 10 milliarder kroner2. Heraf udgør udgifterne til medicinsk behandling af alkohol blot 10,8 millioner kroner, dvs. omkring en promille af de samlede omkostninger. I dag udgøres 95,5 procent af den medicinske behandling af Antabus®, der har været på markedet siden 19553.

”Det har store menneskelige og økonomiske omkostninger, at en meget stor gruppe alkoholafhængige patienter ikke behandles. Vi har set frem til at gøre Selincro® tilgængeligt for danske patienter, og vi er stolte over at kunne introducere et nyt behandlingskoncept, der giver nye muligheder for behandling af alkoholafhængige patienter,” siger Ole Chrintz, vicekoncerndirektør for Internationale Markeder og Europa hos Lundbeck.

Selincro® er det første og eneste lægemiddel, som er godkendt til reduktion af alkoholforbruget hos voksne patienter med alkoholafhængighed, som har et stort alkoholforbrug uden fysiske abstinenssymptomer, og som ikke kræver øjeblikkelig afrusning. I kliniske studier har Selincro® i tillæg til psykosocial intervention reduceret alkoholforbruget med 61 procent efter seks måneders behandling5, hvilket for patienterne i studiet i gennemsnit svarede til en reduktion på omtrent en flaske vin dagligt. 

Selincro® er tidligere på året blevet lanceret i Norge, Finland, Polen, Estland, Letland, Litauen, Portugal, Island, Sverige, England, Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Slovenien og Italien.

Selincro® blev den 24. september 2013 hædret med DI’s produktpris 2013.

Om Selincro®

Selincro® er en såkaldt opioid-receptor modulator. Stoffet virker ved at påvirke den mekanisme i hjernen, som kan medføre et fortsat og ukontrolleret indtag af alkohol. Dermed kan behandling med Selincro ordineres sammen med psykosocial intervention og hjælpe med at kontrollere og begrænse indtaget af alkohol.

Selincro® er godkendt til reduktion af alkoholforbruget hos voksne alkoholafhængige patienter, som har et stort alkoholforbrug (mænd >60 g ren alkohol om dagen, kvinder >40 g ren alkohol om dagen, svarende til hhv. 5 genstande for mænd og ca. 3,5 genstande for kvinder) uden fysiske abstinenssymptomer, og som ikke kræver øjeblikkelig afrusning.

Selincro® bør kun ordineres sammen med løbende psykosocial intervention, der fokuserer på at fremme overholdelsen af behandlingen og på at reducere alkoholforbruget. Selincro® bør kun ordineres til patienter, som fortsat har et stort alkoholforbrug to uger efter lægens første vurdering4.

Selincro® skal tages efter behov. Hver dag patienten erkender at have en risiko for at indtage alkohol, skal patienten tage én tablet helst 1-2 timer før det tidspunkt, hvor patienten forventer at drikke. Den maksimale dosis Selincro® er én tablet dagligt. I de kliniske forsøg blev Selincro® i gennemsnit indtaget hver anden dag. Selincro® har vist sig at være veltolereret. De hyppigst forekommende bivirkninger i de kliniske studier var kvalme, svimmelhed, søvnbesvær og hovedpine. Hovedparten af disse bivirkninger var milde eller moderate, sås i forbindelse med opstart af behandling og var kortvarige4.

Om alkoholafhængighed

Alkoholafhængighed er en hjernesygdom, der er karakteriseret ved, at der skabes en ubalance i belønningssystemet grundet stort alkoholforbrug6. Ændringerne i hjernens belønningssystem har den konsekvens, at den alkoholafhængige patient vil prioritere alkohol over ting, som er vigtige, fx helbred samt familie- og arbejdsliv. En diagnose på alkoholafhængighed kræver, at mindst 3 ud af 6 kriterier i ICD-10 klassificeringen fra WHO er opfyldt7.             

Alkohol er en medvirkende årsag til over 60 typer sygdomme og skader, fx kræft, hjertekarsygdomme, hjernesvind, mavesår og skrumpelever8,9. Genetiske og miljømæssige faktorer spiller en betydelig rolle for udviklingen af alkoholafhængighed, og de genetiske faktorer udgør ca. 60 procent af risikoen for at udvikle sygdommen10,11.

Overforbrug af alkohol er udbredt i mange dele af verden og særligt i Europa, hvor over 14 millioner mennesker er alkoholafhængige12 og hvor antallet af patienter i behandling er lavt, svarende til kun 8 procent af de alkoholafhængige13. Målsætninger om afholdenhed og reduktion bør begge overvejes som led i et omfattende behandlingstilbud til patienter med alkoholafhængighed14.

 

Yderligere oplysninger

Mads Kronborg, pressechef                                          Søren Mikkel Berg, Media Relations

Telefon (direkte): 36 43 28 51                                       Telefon (direkte): 36 43 49 80

    

Om Lundbeck
Lundbeck er et globalt farmaceutisk selskab, der er engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Lundbeck arbejder således med hele værdikæden fra forskning, udvikling, og produktion til markedsføring og salg af lægemidler i hele verden. Selskabets lægemidler er rettet mod lidelser som depression, angst, psykoser, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme. Lundbecks udviklingsportefølje består af en række udviklingsprogrammer i den mellemste og sene udviklingsfase.

Lundbeck har i dag over 5.800 ansatte verden over, hvoraf de 2.000 arbejder i Danmark. Vi har medarbejdere i 57 lande, og vores produkter er registreret i mere end 100 lande. Vi har forskningscentre i Danmark, Kina og USA og produktionsfaciliteter i Italien, Frankrig, Mexico, Kina og Danmark. Lundbeck omsatte i 2012 for DKK 15,0 mia. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

 

    (1)    Hvidtfeldt U. Alkoholforbrug i Danmark. Kvantificering og karakteristik af storforbrugere og afhængige. Notat, Syddansk Universitet 2008.

       (2)    Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Publikationer/Almen_praksis_rolle_i_fremtidens_sundhedsvaesen/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/1999/Alkohol1999/alkoholrapportpdf.ashx. www sum dk 1999.

  1. Data hentet fra Dansk Lægemiddelinformation (www.dli.dk) den 6. september 2013

       (4)    Selincro SmPC. Produktinformation for Selincro. http://www ema europa eu/docs/da_DK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002583/WC500140255 pdf 2013.

       (5)    van den Brink W, Aubin HJ, Bladstrom A, Torup L, Gual A, Mann K. Efficacy of as-needed nalmefene in alcohol-dependent patients with at least a high drinking risk level: results from a subgroup analysis of two randomized controlled 6-month studies. Alcohol Alcohol 2013 September;48(5):570-8.

       (6)    Clapp P, Bhave SV, Hoffman PL. How Adaptation of the Brain to Alcohol Leads to Dependence: A Pharmacological Perspective. Alcohol Res Health 2008 October 1;31(4):310-39.

       (7)    WHO. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural disorder: Clinical descriptions and diagnostic guidelines. F10-19 2010.

       (8)    Yin R, Li H, Wu J et al. Effects of alcohol consumption and other lifestyle behaviors on blood pressure for the middle-aged and elderly in the Guangxi Hei Yi Zhuang and Han populations. Alcohol 2007 December;41(8):541-50.

       (9)    Baan R, Straif K, Grosse Y et al. Carcinogenicity of alcoholic beverages. Lancet Oncol 2007 April;8(4):292-3.

     (10)    Nestler EJ. Genes and addiction. Nat Genet 2000 November;26(3):277-81.

     (11)    Heilig M, Goldman D, Berrettini W, O'Brien CP. Pharmacogenetic approaches to the treatment of alcohol addiction. Nat Rev Neurosci 2011 November;12(11):670-84.

     (12)    Rehm J, Rehn N, Room R et al. The global distribution of average volume of alcohol consumption and patterns of drinking. Eur Addict Res 2003 October;9(4):147-56.

     (13)    Kohn R, Saxena S, Levav I, Saraceno B. The treatment gap in mental health care. Bull World Health Organ 2004 November;82(11):858-66.

     (14)    Aubin HJ, Daeppen JB. Emerging pharmacotherapies for alcohol dependence: A systematic review focusing on reduction in consumption. Drug Alcohol Depend 2013 June 6.