Lundbeck med i store fremskridt i forståelsen af Parkinsons sygdom

Report this content

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) er involveret i ny forskning om Parkinsons sygdom, som kan være første skridt i retning af ny og markant bedre behandling af den invaliderende og ødelæggende sygdom.

I samarbejde med forskere fra University of York har Lundbecks forskere gjort opdagelser i bananfluer om Parkinsons sygdom, som er et gennembrud i forståelsen af de biologiske processer, der foregår i hjernen i forbindelse med sygdommen. Opdagelserne er netop offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Human Molecular Genetics.

Forskerne har opdaget en metode, som muligvis vil kunne bruges til at diagnosticere årsagen til Parkinsons sygdom mange år før, sygdommen bryder ud. Samtidig har man fundet en måde, hvorpå årsagen kan angribes, så sygdommen måske forsinkes eller aldrig bryder ud. Begge dele vil være store fremskridt inden for Parkinsons sygdom, hvor der fortsat er store udækkede behandlingsbehov.

”Denne nye forskning kan vise sig banebrydende for forståelsen og behandlingen af Parkinsons sygdom. Videnskaben kan i dag ikke svare på, hvad der sker i hjernen før og under sygdommen, men disse opdagelser bringer os tættere på denne forståelse. Dermed har vi også muligheden for måske at revolutionere diagnosticeringen og behandlingen af Parkinsons sygdom til glæde for patienter og pårørende”, siger Kim Andersen, forskningsdirektør hos Lundbeck.

Doktor Chris Elliot fra afdelingen for biologi på University of York siger: ”Hvis lægemidler af den type, vi har testet, viser sig effektive i kliniske undersøgelser, kan vi potentielt bringe langvarig lettelse af symptomerne fra Parkinsons sygdom og færre bivirkninger end den eksisterende levodopa-behandling”.

Doktor Alex Wade fra afdelingen for psykologi på University of York tilføjer: ”Denne nye teknologi giver os en bemærkelsesværdig bro mellem klinisk forskning i mennesker og undersøgelser i dyr. Hvis den viser sig succesfuld fremadrettet, kan det åbne for helt nye måder at undersøge en lang række neurologiske sygdomme på”.

  

Har undersøgt gen-mutation

Forskerne bag opdagelserne har undersøgt en særlig mutation i et menneskeligt gen. Mutationen er den største genetiske risikofaktor for at udvikle Parkinsons sygdom, sandsynligvis fordi den medfører overaktivitet i et særligt enzym i hjernen.

Man antager, at denne overaktivitet får hjerneceller til at dø i både mennesker og bananfluer, og det er denne celledød, som forårsager sygdommen hos mennesker. Forskerne har nu opdaget, at man kan forhindre forstadier til denne celledød i bananfluer ved at dæmpe overaktiviteten med medicin, og det giver forhåbninger om, at man kan gøre det samme i mennesker.

Ved at udklække bananfluer med mutationen, har forskerne kunnet studere dens konkrete effekt i en kompleks levende organisme straks fra denne organismes fødsel. Det er tidligere dokumenteret, at gen-mutationen får bananfluers hjerneceller til at dø ved at ændre kommunikationsprocesser i hjernen. Disse ændringer har forskerne nu været i stand til at måle i bananfluens øje længe før, celledøden opstår.

Dermed har forskerne for første gang nogensinde kunne måle effekter af mutationen lang tid før, at celler overhovedet er døde, og derfor før, at der er sket skade på hjernen. Hvis disse processer også foregår i mennesker, kan den nye forskning åbne for, at Parkinsons sygdom kan opdages og behandling heraf sættes i gang før, at hjerneceller dør.

Det vil være store fremskridt i forhold til i dag, hvor behandling typisk først kan påbegyndes, når sygdommen er relativt fremskeden, og der er sket et større tab af hjerneceller.

 

Forebyggende behandling

Samtidig beviser de nye opdagelser, at gen-mutationen medfører ændringer i hjernen på grund af overaktivitet i et særligt enzym i bananfluens hjerneceller. En proces, som forskerne ser som en parallel til de processer, der fører til død af hjerneceller i mennesker med Parkinsons sygdom. 

Med de nye studier har forskerne også kunnet fastslå, hvad der sker, hvis man dæmper denne overaktivitet ved at give fluerne et stof med en dæmpende effekt på gen-mutationen. Resultatet var, at cellerne og processerne i hjernen normaliseres, når overaktiviteten dæmpes, hvilket forventes at eliminere celledøden.

Den opdagelse er banebrydende, fordi den måske kan bane vej for, at folk med den særlige gen-mutation – og muligvis Parkinson-patienter generelt - kan diagnosticeres tidligere, behandles forebyggende og dermed aldrig udvikle Parkinsons sygdom. Altså samme princip, hvorefter man i dag eksempelvis giver kolesterolsænkende medicin til at minimere risikoen for fremtidige blodpropper.

I bedste fald vil nye behandlinger baseret på denne nye forskning kunne være på markedet inden for 10 år. Lundbeck har en række forskningsprojekter og –samarbejder af relevans for Parkinsons sygdom..

 

Om Parkinsons sygdom

Parkinsons sygdom er en alvorlig hjernesygdom, der medfører rystelser og muskelstivhed. Foruden de bevægelsesrelaterede, motoriske, symptomer oplever mange Parkinson-patienter non-motoriske symptomer, der blandt andet dækker over søvnforstyrrelser, sansemæssige symptomer, depression samt mave- og tarmsymptomer.

Mere end fem millioner mennesker på verdensplan har Parkinsons sygdom, men mange flere er som pårørende ramt af sygdommen. Gennemsnitalderen ved diagnosticering er 61 år, men sygdommen rammer dog også yngre personer helt ned i slutningen af 20’erne.

Hos raske mennesker styres bevægeapparatet af nerveceller, der kommunikerer indbyrdes ved hjælp af dopamin. Ved Parkisons sygdom degenererer de dopamin-producerende celler i hjernen, hvilket påvirker hele centralnervesystemet. Derfor forringes kommunikationen mellem cellerne, og patienten kan miste kontrollen over sine bevægelser.

 

Yderligere oplysninger

Mads Kronborg, pressechef                                         

Telefon (direkte): 36 43 28 51                                        

 

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været en af de førende aktører inden for forskning i hjernesygdomme. Vores udvikling og distribution af nyskabende behandlinger gør fortsat en forskel for mennesker med hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni og slagtilfælde.

Vi beskæftiger ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande, som arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg, og de er engagerede i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig, Italien og Mexico. Lundbeck omsatte for ca. DKK 15 mia. i 2013.

 

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

 

For yderligere oplysninger om afdelingen for biologi på University of York: http://www.york.ac.uk/biology/

 

For yderligere oplysninger om afdelingen for psykologi på University of York: http://www.york.ac.uk/psychology/