• news.cision.com/
  • H. Lundbeck A/S/
  • Lundbeck modtager støtte fra The Michael J. Fox Foundation til identifikation af biologiske markører for Parkinsons sygdom

Lundbeck modtager støtte fra The Michael J. Fox Foundation til identifikation af biologiske markører for Parkinsons sygdom

Report this content

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har igen fået støtte og anerkendelse for deres forskning i Parkinsons sygdom gennem en bevilling fra The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research (MJFF) til forskning i Parkinsons. Lundbecks seneste projekt har til hensigt at udforske en genetisk årsag til arvelige former for sygdommen som en platform for at udvikle sygdomsændrende behandling, der vil kunne forhale eller stoppe sygdomsprogressionen for både arvelige og ”sporadiske tilfælde”, dvs. når årsagen til sygdommen ikke er kendt.

I løbet af de seneste år har Lundbeck været engageret i at undersøge variationer i genet Leucine Rich Repeat Kinase 2 (Lrrk2), som er den største kendte genetiske bidragyder til Parkinsons sygdom. Ved at undersøge rollen af en mutation i Lrrk2 håber Lundbecks forskere på for første gang nogensinde at kunne identificere biologiske markører for sygdommen og dermed bane vejen for en tidligere diagnose af patienter, som ikke har en arvelig form for sygdommen. Det vil være et skridt hen imod specifikke behandlinger, som ville gavne alle med sygdommen, ikke blot dem der har de specifikke genetiske mutationer.

”Med dette projekt håber vi på at kunne bekræfte hypotesen om Lrrk2’s rolle i ukendte oprindelser til Parkinsons sygdom. Det ville gøre det muligt for os at fremskynde arbejdet hen imod biomarkører og specifikke behandlinger, der er rettet imod dette gen, hvilket har potentiale til at bane vejen for nye og bedre behandlinger af Parkinsons sygdom”, siger Kim Andersen, direktør for Lundbecks forskning.

Historisk set har rollen af den genetiske arvelighed i Parkinsons sygdom været betragtet som ubetydelig. Inden for de seneste to årtier har en række opdagelser imidlertid ændret dette synspunkt væsentligt. En del af denne forskning antyder, at Lrrk2-biologien er central for både arvelig og sporadisk Parkinsons sygdom.

Biologiske fingeraftryk
Lundbeck vil bruge bevillingen fra MJFF til at støtte forskningen i at identificere Lrrk2-afhængige biologiske fingeraftryk i specifikke celler i blodet. Dette forskningsprogram vil fortsætte over de næste tre år.

De identificerede fingeraftryk vil blive brugt på mange måder. For det første vil de give en mere generel information om den biologiske funktion af Lrrk2 og kan hjælpe til at forstå vigtige mekanismer, der ligger til grund for den generelle involvering af Lrrk2-biologien i sygdommens frembrud og progression.

For det andet forventes det, at projektet udover de mere umiddelbare resultater, der er beskrevet herover, i det lange løb vil give værdifulde data om identifikationsmarkører til måling af progression af Parkinsons sygdom. Dette vil være brugbart til at støtte kliniske forsøg og udvikling af sygdomsændrende behandlinger.

”Lrrk2 er et af de mest lovende mål for udvikling af lægemidler til Parkinsons sygdom, og det er derfor en høj prioritet for The Michael J. Fox Foundation”, sagde Brian Fiske, PhD og MJFF’s vicedirektør for forskningsprogrammer. ”Lundbecks projekt er en innovativ tilgang, der kan bringe os tættere på en sygdomsændrende behandling for de fem millioner, der lever med Parkinsons sygdom over hele verden.”

Den seneste bevilling er den tredje, som Lundbeck har fået fra MJFF på blot seks måneder, hvilket illustrerer potentialet og vigtigheden af den forskning, der udføres af Lundbeck på Parkinsons sygdom-området.

”Vi er stolte af denne anerkendelse fra MJFF og meget glade for at arbejde sammen med fonden og dens netværk om at fremme videnskaben på dette vanskelige, men vigtige område. Hvis det lykkes, kan denne forskning hjælpe os til at ændre livet for mange patienter med Parkinsons sygdom i fremtiden,” siger Kim Andersen.

Om biomarkører
En biomarkør eller biologisk markør er en målbar enhed, eksempelvis et kemisk signalstof eller en anden biologisk bestanddel, der kan bruges som indikator for en bestemt biologisk eller sygdomsrelateret tilstand. Biomarkører kan blandt andet bruges til at se på farmakologisk effekt af et lægemiddel. Eksempelvis kan niveauet af blodsukker bruges som biomarkør for insulins virkning hos patienter med sukkersyge.

Om Parkinsons sygdom
Parkinsons sygdom er en neurologisk lidelse, der forårsager rysten og muskelstivhed. Udover de motoriske symptomer oplever mange PS-patienter ikke-motoriske symptomer, herunder søvnforstyrrelse, føleforstyrrelse, depression og mavetarmsymptomer. Over fem millioner mennesker over hele verden lider af PS, men mange flere er berørt af lidelsen, fordi dens virkninger spreder sig som ringe gennem vandet blandt venner og familie. Den gennemsnitlige alder for diagnose er 61 år, men sygdommen kan også berøre mennesker, der er så unge som blot sidst i 20’verne.

Kontakter
Mads Kronborg, Pressechef
Telefon (direkte): +45 36 43 28 51

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været førende inden for forskning i hjernesygdomme. Vores udvikling og distribution af nyskabende behandlinger gør fortsat en forskel for mennesker med hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni og slagtilfælde.

Vores ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg, og de er engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig, Italien og Mexico. Lundbeck omsatte for ca. DKK 15 mia. i 2013 (EUR 2,0 mia. eller USD 2,7 mia.).

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.