Lundbeck offentliggør positive fase III resultater for clobazam til supplerende behandling af anfald forbundet med Lennox-Gastaut syndrom


            
 * På en konference afholdt af American Epilepsy Society i San Antonio, Texas,
  blev der præsenteret data fra pivotalstudiet
 * De to højeste doser clobazam som supplerende behandling opnåede det primære
  endemål med en statistisk signifikant reduktion i den gennemsnitlige
  ugentlige forekomst af atoniske anfald i sammenligning med placebo(1)
 * 77,6% af de patienter, der fik den højeste dosis clobazam, opnåede en
  reduktion på mindst 50% i den gennemsnitlige ugentlige forekomst af
  astatiske anfald(1)
 * Lundbeck forventer at indsende en registreringsansøgning til de amerikanske
  sundhedsmyndigheder inden årets udgang efter hvilket myndighedernes
  bekræftelse af modtagelsen afventes.

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag præsenteret positive resultater fra dets
fase III pivotalstudie til at fastlægge effekt- og sikkerhedsprofilerne for
clobazam som supplerende behandling af anfald i forbindelse med Lennox-Gastaut
syndrom (LGS). I studiet opfyldte clobazam det primære effektmål og blev
yderligere understøttet af flere væsentlige sekundære effektmål.(1) LGS er en
sjælden og alvorlig form for epilepsi, som typisk diagnosticeres i barndommen(
)og fortsætter i voksenalderen.(2,3 )Resultater fra dette til dato største
kliniske studie med LGS-patienter blev præsenteret på det 64. årsmøde i American
Epilepsy Society i San Antonio, Texas, USA (Poster nr. 1.283).(1,4)

Dette prospektive, dobbeltblindede, placebokontrollerede studie randomiserede
238 patienter diagnosticeret med LGS til én ud af tre forskellige doser clobazam
eller placebo. Der blev foretaget analyser af behandlingseffekt for den
modificerede intent-to-treat population (mITT), som omfattede alle randomiserede
patienter, som havde data ved baseline, fået mindst én dosis af
forsøgslægemidlet og mindst ét dagligt anfald i vedligeholdelsesperioden
(N=217).(1)

Data fra studiets primære effektmål viste, at den højeste dosis (1,0 mg/kg/dag;
N=49) og mellemste dosis (0,5 mg/kg/dag; N=58) clobazam, evaluerede i forhold
til placebo (N=57), viste en solid og statistisk signifikant (p≤0,01) reduktion
i den gennemsnitlige ugentlige forekomst af astatiske anfald i den 4-ugers
baseline-periode sammenlignet med den 12 uger lange vedligeholdelsesperiode.
Patienterne i gruppen, der fik den højeste dosis clobazam, opnåede en middel
reduktion i den gennemsnitlige ugentlige forekomst af astatiske anfald på 68,3%
(p<0,0001 overfor til placebo) mens patienterne i den mellemste dosisgruppe
opnåede en gennemsnitlig reduktion på 49,4% (p=0,0015).(1)

Et sekundært effektmål i studiet var responsrater. For hver gruppe, der blev
behandlet med en af de tre forskellige doser clobazam, blev procentdelen af
patienter med en reduktion i den gennemsnitlige ugentlige forekomst af atoniske
anfald på ≥25%, ≥50%, ≥75% eller 100% fra baseline-perioden til
vedligeholdelsesperioden sammenlignet med placebo. Blandt patienterne i gruppen,
der fik den højeste dosis, havde 77,6% en reduktion på 50% eller derover
(p<0,01); 63,3% havde en reduktion på 75% eller derover (p<0.01); og 24,5%
opnåede en reduktion på 100%. Blandt patienterne i gruppen, der fik den
mellemste dosis, havde 58,6% en reduktion på 50% eller derover (p<0,05); 37,9%
havde en reduktion på 75% eller derover (p<0,01); og 12,1% opnåede en reduktion
på 100%. Den logistiske regressionsmodel, som blev benyttet i studiet, var ikke
i stand til at give valide p-værdiestimater for 100%-responsgrænsen som følge af
det lave antal patienter, der deltog i denne gruppe.(1)

"LGS er en alvorlig form for epilepsi, som er forbundet med flere typer anfald -
herunder farlige astatiske anfald, som kan medføre fald, som ofte resulterer i
skader. Dette kan have stor indvirkning på selv den stærkeste familie,"(
)udtaler Joan A. Conry, MD, professor i neurologi på Children's National Medical
Center i Washington, D.C., og en af de primære investigatorer i studiet. "Selvom
en række lægemidler er godkendt i USA til behandling af LGS, har mange patienter
fortsat anfald, fordi sygdommens karakter gør den svær at behandle. Fokusområdet
for denne lille patientgruppe og resultaterne af studiet giver håb for LGS-
patienterne, deres familier og den medicinske verden."()

Studiet evaluerede ligeledes effekten af clobazam med hensyn til at reducere det
samlede antal anfald (astatiske samt ikke astatiske anfald), som et yderligere
sekundært effektmål. Solid statistisk signifikans blev observeret hos patienter,
der fik den højeste og mellemste dosis clobazam (p<0,01 i hver enkelt arm
overfor placebo).(1)

I studiet var de mest almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger døsighed,
sløvhed, savlen, feber og forstoppelse. Alvorlige bivirkninger, som sås hos ≥2
patienter, var lobær lungebetændelse og lungebetændelse, som forekom i både
clobazam- og placeboarmen i studiet.(1)

"Lundbeck har flere forskellige behandlingsmuligheder i USA til personer, som er
ramt af epilepsi, og udviklingen af clobazam til patienter med LGS understreger
vores fortsatte fokus på at gøre en forskel for de mennesker, der er ramt af
sjældne og udfordrende former for epilepsi," udtaler Timothy Cunifff, PharmD,
vice president of global regulatory affairs hos Lundbeck. "Vi er glade for disse
fase III resultater og ser frem til at indsende en NDA-ansøgning for clobazam
inden længe."

Om studiet
Dette fase III studie var et multicenter, randomiseret, dobbeltblindet,
placebokontrolleret, parallelt studie med henblik på at vurdere effekt og
sikkerhed af clobazam som supplerende behandling af patienter med LGS.
Patienterne var i alderen 2-54 år med en gennemsnitsalder ved baseline på 12,4
år.( )Patienterne blev inkluderet, hvis de fik behandling med 1-3 antiepileptika
i stabile doser ≥30 dage før screening, og hvis de havde ≥2 atoniske anfald om
ugen i den 4-uger lange baseline-periode.(1)

Forud for randomiseringen blev patienterne opdelt efter vægt(12,5 kg til ≤30 kg,
>30 kg) og derefter randomiseret til placebo (N=59) eller en af de tre doser
clobazam: lav (N=58 med 0,25 mg/kg/dag op til maksimalt 10 mg pr. dag), mellem
(N=62 med 0,5 mg/kg/dag; maksimal daglig dosis på 20 mg pr. dag), og høj (N=59
med 1,0 mg/kg/dag; maksimal daglig dosis på 40 mg). Af de 238 randomiseret
patienter, udgjorde 217 patienter den modificerede intent-to-treat (mITT)
population, som omfattede alle randomiserede patienter, som havde baseline-data,
≥1 dosis af forsøgslægemidlet og ≥1 dagligt anfald målt i løbet af
vedligeholdelsesperioden. I alt 177 patienter gennemførte studiet. Statistisk
signifikans for det primære effektmål var specificeret på forhånd, som p≤0,01,
hvilket betragtes som statistisk robust dokumentation i et enkelt multicenter
studie, og p≤0,05 for sekundære endemål.(1)

Om clobazam
Clobazam er et 1,5 benzodiazepin der forstærker den hæmmende virkning af gamma-
aminosmørsyre (GABA) ved at binde til GABA-A receptorer.(5,6) Endvidere er der
ved forskning identificeret tre undertyper af benzodiazepin-omegareceptor
(ω).(5) Disse ω-receptorer er fordelt rundt om i centralnervesystemet og har
vist en lang række farmakologiske virkninger.(6) I ikke-kliniske studier viste
clobazam sig at have højere affinitet for ω(2) i sammenligning med ω(1)-
receptoren.(5) Den præcise virkningsmekanisme med hvilken clobazam udøver sin
antiepileptiske effekt er ukendt.

Det aktuelle studie er en del af et klinisk udviklingsprogram rettet mod at opnå
FDA-godkendelse af clobazam som supplerende behandlinger af patienter med LGS.
Clobazam markedsføres uden for USA i over 100 lande under forskellige
varemærker, herunder Frisium(®) eller Urbanyl(®). Varemærkenavnene tilhører
deres ejere.

Om Lennox-Gastaut syndrom
Lennox-Gastaut syndrom (LGS) er en sjælden(2) og alvorlig form for epilepsi,(7
)som er kendetegnet ved flere forskellige typer anfald, mental retardering eller
regression, samt unormal elektroencefalogram (EEG).(8) LGS udgør 1-4% af alle
børneepilepsier, og sygdommen starter typisk i 2-8 års alderen (størstedelen
starter i alderen 3-5 år).(2,8) 80% af alle patienter med LGS vil fortsat opleve
anfald igennem hele barndommen og ind i voksenalderen.(2) LGS er forbundet med
forskellige typer anfald,(8 )herunder atoniske, toniske og myokloniske anfald,
som alle kan forårsage fald eller pludselige astatiske anfald, som ofte medfører
skader.(9) Prognosen for patienter med LGS varierer, og fuldkommen helbredelse
fri for anfald og en normal udvikling er usædvanlig.(7)

Lundbeck kontaktInvestorer:             Presse:Palle Holm Olesen          Mads Kronborg

Chief Specialist, Investor Relations Media Relations Manager

Tlf. 36 43 24 26           Tlf. 36 43 28 51Magnus Thorstholm Jensen       Stine Hove Marsling

Investor Relations Officer      External Communication Specialist

Tlf. 36 43 38 16           Tlf. 36 43 28 33Jacob Tolstrup            Matt Flesch

Vice President            Senior Communications Manager,
                   Lundbeck Inc.

Tlf. +1 847 282 5713         Tlf. +1 847 922 2871

Om H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk
virksomhed, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker,
der lider af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder med
forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele
verden målrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, søvnløshed,
epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København, og har i dag ca.
5.900 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende virksomheder
inden for CNS-området. Lundbeck omsatte i 2009 for DKK 13,7 mia. (ca. EUR 1,8
mia. eller USD 2,6 mia.). For mere information, se www.lundbeck.com.

Referencer

1         Conry, Joan A. et. Al "Efficacy and Safety of Clobazam in the
Treatment of Seizures Associated with Lennox-Gastaut Syndrome: Results of a
Phase III Trial." Lundbeck Poster 1.283 December 2010.

2         Van Rijckevorsel, Kenou et al. Treatment of Lennox-Gastaut syndrome:
overview and recent findings. Neuropsychiatric Disease and Treatment.
2008: 4(6) 1001-1019

3         Arzimanoglou, Alexis et al. Lennox-Gastaut syndrome: a consensus
approach on diagnosis, assessment, management, and trial methodology. The
Lancet. 2009: 8(1) 82-93

4         Hancock, Eleanor and Helen Cross. "Treatment of Lennox-Gastaut
syndrome." Cochrane Collaboration 2009

5         Nakajima H. A pharmacological profile of clobazam (Mystan), a new
antiepileptic drug. Nippon Yakurigaku Zasshi 2001;118(2):117-122.

6         Sanger DJ, Benavides J, Perrault G, et al. Recent developments in the
behavioral pharmacology of benzodiazepine (omega) receptors: evidence for the
functional significance of receptor subtypes. Neuroscience and Biobehavioral
Review 1994;18:355-372.

7         NINDS. Lennox-Gastaut Syndrome Information Page.
http://www.ninds.nih.gov/disorders/lennoxgastautsyndrome/lennoxgastautsyndrome.h
tm. Last accessed 9/28/10

8         Medscape. Lennox-Gastaut Syndrome.
http://emedicine.medscape.com/article/1176735-overview. Last accessed 10/11/10

9         Dulac, Olivier and Jerome Engel. Lennox-Gastaut Sydnrome.
International League Against Epilepsy. http://www.ilae-
epilepsy.org/Visitors/Centre/ctf/lennox_gastaut.cfm. Last accessed 10/11/10

[HUG#1468703]

Abonner

Dokumenter og links