• news.cision.com/
  • H. Lundbeck A/S/
  • Lundbeck og Alder BioPharmaceuticals annoncerer, at der er indgivet opdateret information i købstilbudsmaterialet til SEC

Lundbeck og Alder BioPharmaceuticals annoncerer, at der er indgivet opdateret information i købstilbudsmaterialet til SEC

Report this content
  • De opdaterede købstilbudsmaterialer indeholder yderligere opsummeringer af eksisterende Lundbeck-tilbudsbetingelser, herunder eksisterende CVR-betingelser, samt yderligere oplysninger om eksisterende aktiebeholdninger ejet af bestyrelsesmedlemmer og direktører i Alder
  • Tilbudsbetingelserne forbliver uændrede fra igangsættelsen, og Lundbeck tilbyder Alders aktionærer en forudbetaling på 18,00 USD pr. aktie kontant plus en CVR (værdipapir med kursgaranti), som ikke kan handles, på 2,00 USD pr. aktie, som er betinget af, at eptinezumab bliver godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur

Valby, Danmark og Bothell, Washington, USA, 11. oktober 2019 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) og Alder Biopharmaceuticals (NASDAQ: ALDR) (Alder) har hver især indgivet opdateret information i købstilbudsmaterialet til det amerikanske børstilsyn, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), i forbindelse med Lundbecks fremsatte købstilbud (tilbuddet), hvorved Alders aktionærer får tilbudt en forudbetaling på 18,00 USD pr. aktie kontant plus en CVR (værdipapir med kursgaranti), som ikke kan handles, på 2,00 USD pr. aktie, når eptinezumab bliver godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, hvilket udgør et samlet potentielt betaling på 20,00 USD pr. aktie.

Tilbuddet blev igangsat den 23. september 2019, og samme dag indgav Lundbeck et købstilbud og et følgebrev vedrørende overførsel med betingelserne for tilbuddet til SEC og begyndte at udsende materialerne til Alders aktionærer. Den 23. september 2019 indgav Alder en meddelelse og anbefaling til SEC i henhold til Schedule 14D-9, som anbefaler Alders aktionærer at sælge deres aktier i tilbuddet, og begyndte at udsende denne meddelelse til Alders aktionærer.

I går indgav Lundbeck en ændret Schedule TO, som reviderer købstilbuddet, så det blandt andet indeholder yderligere oplysninger vedrørende de væsentlige betingelser for CVR og den relaterede CVR-aftale.  Den ændrede Schedule TO udgør ikke en ændring af betingelserne i tilbuddet, som udløber ved dagens udgang et minut efter kl. 23:59 østamerikansk tid den 21. oktober 2019, medmindre tilbuddet forlænges eller bringes til ophør. 

Alder har i dag indgivet en ændret Schedule 14D-9, som reviderer meddelelsen og anbefalingen vedrørende tilbuddet, således at den indeholder yderligere oplysninger vedrørende Alder managements aktiebeholdninger. Den ændrede Schedule 14D-9 udgør ikke en ændring af den enstemmige anbefaling fra Alders bestyrelse om, at Alders aktionærer sælger deres aktier i tilbuddet.

DET HENSTILLES KRAFTIGT TIL ALDERS AKTIONÆRER, AT DE LÆSER DISSE ÆNDRINGER GRUNDIGT, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER, SOM ALDERS AKTIONÆRER BØR OVERVEJE, FØR DE BESLUTTER, OM DE VIL SÆLGE DERES AKTIER.

Den ændrede Schedule TO, som er indgivet af Lundbeck, og den ændrede Schedule 14D-9, som er indgivet af Alder, samt alle deres øvrige indgivelser til SEC, er gratis tilgængelige på SEC’s hjemmeside på www.sec.gov.  Gratis kopier af indgivelserne kan også rekvireres af Alders aktionærer ved direkte henvendelse til informationsmandataren for tilbuddet, Innisfree M&A Incorporated, på telefon (888) 750-5834 (gratis). 

Om Alder BioPhamaceuticals, Inc.

Alder BioPharmaceuticals er en biofarmakologisk lægemiddelvirksomhed, der fokuserer på at transformere migrænebehandling gennem opdagelse, udvikling og kommercialisering af innovative terapeutiske antistoffer. Alders ledende udviklingskandidat, eptinezumab, er et eksperimentielt monoklonalt antistof (moAb) givet ved infusion, der målrettet hæmmer det calcitonin gen-relaterede peptid (CGRP) til forebyggelse af migræne. Hvis det godkendes af de amerikanske sundhedsmyndigheder, vil det være den første kvartalsvise, anti-CGRP infusionsterapi til forebyggelse af migræne. Alder udvikler også ALD1910, et præklinisk moAb, der hæmmer det hypofysære adenylat cyclase-aktiverende polypeptid-38 (PACAP-38) til forebyggelse af migræne. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på www.alderbio.com.

Om H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. Vores purpose er We are tirelessly dedicated to restoring brain health, so every person can be their best.

Cirka 700 millioner mennesker verden over lever med hjernesygdomme, og alt for mange af dem lever med mangelfuld behandling, diskrimination, nedsat arbejdsevne, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og andre unødvendige konsekvenser. Vi arbejder hver dag hen imod bedre behandlingsmuligheder og et bedre liv for mennesker, der lever med hjernesygdomme. Det kalder vi Progress in Mind.

Læs mere på  www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind

Vores ca. 5.500 medarbejdere i mere end 50 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vores forskningscenter er placeret i Danmark, og vi har produktionsanlæg i Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for 18,1 mia. DKK i 2018 (2,4 mia. EUR eller 2,8 mia. USD).

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck og på LinkedIn.

Vigtig information

Købstilbuddet, der er beskrevet i denne pressemeddelelse, er påbegyndt d.23. september 2019. Denne pressemeddelelse er kun til information, og den er hverken et tilbud om at købe eller en opfordring til at sælge Alders ordinære aktier. Det er ej heller en erstatning for den erklæring med et tilbud om køb og andre relaterede købstilbudsdokumenter som indsendes til U.S. Securities and Exchange Commission (the SEC). Opfordringen til og tilbuddet om at købe Alder aktier fremsættes kun i henhold til købstilbuddet og det relaterede udbudsmateriale indgivet til SEC af Lundbeck. Den 23. september 2019, på det tidspunkt, hvor tilbuddet blev påbegyndt, indgav Lundbeck en udbudserklæring til Schedule TO (inklusive et tilbud om at købe, et tilknyttet følgebrev  og visse andre tilbudsdokumenter), og Alder indgav en anmodning / anbefaling til Schedule 14D-9 til SEC med hensyn til tilbuddet.

KØBSTILBUDSDOKUMENTERNE (INKLUSIV KØBSTILBUDDET, RELATERET BREV TIL AKTIONÆRERNE OG VISSE ANDRE DOKUMENTER) SAMT ANMODNINGEN / ANBEFALINGEN  I HENHOLD TIL SCHEDULE 14D-9, OG EVENTUELLE ÆNDRINGER HERTIL, VIL INDEHOLDE VÆSENTLIG INFORMATION. ALLE INVESTORER OG ALDER AKTIONÆRER RÅDES TIL NØJE AT LÆSE DISSE DOKUMENTER DA DE INDEHOLDER VIGTIG INFORMATION SOM DE SKAL FORHOLDE SIG TIL INDEN DE TAGER BESLUTNING OM DELTAGELSE I KØBSTILBUDDET.

Købstilbuddet, det relaterede følgebrev og anbefalelsesudtalelsen er gratis tilgængelige på SECs hjemmeside (www.sec.gov).  Gratis kopier af købstilbuddet, følgebrevet samt andre relevante dokumenter kan også rekvireres af Alders aktionærer ved direkte henvendelse til informationsmandataren for tilbuddet, Innisfree M&A Incorporated, på telefon (888) 750-5834 (gratis).  Kopier af dokumenterne der er indleveret til SEC af Alder vil være gratis tilgængelige på Alders hjemmeside http://investor.alderbio.com/financial-information/sec-filings eller ved kontakt til Alders Investor Relations på tlf. +1 212 352 1200.

Ud over købstilbuddet, følgebrevet og visse andre udbudsdokumenter der er indgivet af Lundbeck, samt redegørelse / henstilling, der er indgivet af Alder, vil Alder også indgive årlige, kvartalsvise og aktuelle rapporter til SEC. Du kan læse og kopiere alle rapporter eller andre oplysninger, der er indgivet af Lundbeck eller Alder på SECs offentlige referencelokale på 100 F Street, NE, Washington, DC 20549. Ring venligst SEC på 1-800-SEC-0330 for yderligere information om offentlig referencerum. Alders indsendelser til SEC er også tilgængelige for offentligheden fra kommercielle dokumentindhentningstjenester og på webstedet vedligeholdt af SEC på http://www.sec.gov.

 

Lundbeck kontakter

Investorer:                                                                       Medier:

Palle Holm Olesen                                                           Mads Kronborg

Vice President, Investor Relations                                  Senior Director, Corporate Communication

palo@lundbeck.com                                                       mavk@lundbeck.com

+45 30 83 24 26                                                             +45 36 43 40 00

 

Alder kontakter

Investorer:                                                                     Medier:

Sarah McCabe:                                                             Andy Brimmer / Aura Reinhard / Tanner Kaufman      

Stern Investor Relations, Inc.                                        Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

212-362-1200                                                                (212) 355-4449

sarah.mccabe@sternir.com

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark

+45 3630 1311

info@lundbeck.com

Abonner

Dokumenter og links