Lundbeck og det amerikanske Justitsministerium (Department of Justice) er blevet enige om hovedpunkterne for en aftale

Valby, Danmark, 6. juni 2018 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort, at selskabets amerikanske datterselskab, Lundbeck LLC, har indgået en aftale med det amerikanske Justitsministerium (U.S. Department of Justice (DOJ)) om principperne for en afslutning af myndighedernes undersøgelse af Lundbeck LLCs relationer og donationer til uafhængige patientstøtteorganisationer. De fuldstændige og endelige vilkår for aftalen forhandles fortsat med DOJ.  

I henhold til aftalen skal Lundbeck LLC betale DOJ 52,6 millioner USD (cirka 336 millioner DKK). I halvårsmeddelelsen, som udsendes den 8. august 2018, vil denne omkostning blive indregnet under ”Andre driftsudgifter, netto”.  

Lundbeck LLC er tilfreds med at have indgået aftalen, således at selskabet kan lægge den sag bag sig. Aftalen indeholder ingen indrømmelse fra Lundbeck LLCs side om lovbrud. Aftalen gør Lundbeck LLC i stand til at fortsætte sit fokus på at levere innovative lægemidler til patienter.


Finansielle forventninger

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Lundbeck’s finansielle forventninger for 2018, som blev givet den 7. februar 2018. Omkostningen på cirka DKK 336 millioner kan indeholdes i det eksisterende EBIT-interval og derfor forventes EBIT fortsat at ligge i intervallet DKK 4,8–5,2 milliarder. Lundbeck forventer fortsat en omsætning på DKK 17.2-18.0 milliarder.


Lundbeck kontakt

Investorer:                          Presse:

Palle Holm Olesen                 Mads Kronborg

Vice President, IR                 Kommunikationschef

PALO@lundbeck.com            MAVK@lundbeck.com

Tlf 3083 2426                      Tlf. 3643 4000


Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i psykiatriske og neurologiske sygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for forskning i neurovidenskab. Vores primære fokusområder er Alzheimers sygdom, depression, Parkinsons sygdom og skizofreni.

Vores ca. 5.000 medarbejdere i 55 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har produktionsfaciliteter Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. DKK 17,2 mia. i 2017 (EUR 2,3 mia. eller USD 2,6 mia.).

For yderligere oplysninger henviser vi til vores hjemmeside www.lundbeck.com og til at følge os på Twitter @Lundbeck.

   
  

Safe Harbor/fremadskuende erklæringer

Ovennævnte informationer indeholder erklæringer, der er fremadskuende, og angiver vores forventninger eller prognoser for begivenheder i fremtiden som f.eks. nye produktlanceringer, produktgodkendelser og økonomiske resultater.

Sådanne fremadskuende erklæringer er underlagt risici, uvisheder og unøjagtige formodninger. Dette kan medføre, at faktiske resultater er væsentligt forskellige fra forventningerne, og kan bevirke, at nogle eller alle vore fremadskuende erklæringer heri eller i andre publikationer bliver forkerte. Faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, omfatter rentesats og valutavekselkursfluktuationer, forsinkelse eller sammenbrud i udviklingsprojekter, produktionsproblemer, uventede kontraktbrud eller -ophør, regeringspålagte eller markedsbaserede prisfald for Lundbecks produkter, introduktion af konkurrerende produkter, Lundbecks evne til med held at markedsføre både nye og eksisterende produkter, eksponering for produktansvar og andre retssager, ændringer i godtgørelsesregler og regeringsindført lovgivning og de deraf følgende fortolkninger, samt uventet vækst i omkostninger og udgifter. 

For visse af Lundbecks antagelser kræver den danske investeringslovgivning fuld offentliggørelse af væsentlige selskabsoplysninger. Visse antagelser, herunder antagelser vedrørende salg i forbindelse med produkter, der ordineres til ikke-godkendt brug, sker under hensyntagen til tidligere ydeevne af andre tilsvarende lægemidler for tilsvarende sygdomme eller tidligere ydeevne for samme lægemiddel i andre regioner, hvor produktet aktuelt markedsføres. Det er vigtigt at bemærke, at selvom læger, som en del af deres frihed til at praktisere medicin i USA, kan ordinere godkendte lægemidler til en hvilken som helst anvendelse, de måtte bedømme som værende egnet, herunder ikke-godkendte anvendelser, er promovering af ikke-godkendt anvendelse strengt forbudt hos Lundbeck.


Abonner

Dokumenter og links