Lundbeck og Genmab indgår forskningssamarbejde


            
 * Lundbecks nye forskningsstrategi fremhæver behovet for adgang til human
  antistofteknologi som et værktøj til at arbejde med targets, man ikke kan få
  adgang til med små molekyler
 * Lundbeck vurderer, at Genmab er det rette selskab at indgå samarbejde med på
  dette område
 * Lundbeck får adgang til Genmabs UltiMab-teknologi og kan derved arbejde med
  værdifulde CNS-targets, som vi ellers ikke ville have adgang til

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort en aftale om at skabe og
udvikle lægemidler baseret på humane antistoffer til sygdomme i
centralnervesystemet (CNS) med Genmab A/S (Genmab).

I henhold til aftalen vil Genmab skabe nye humane antistoffer til et nærmere
fastsat antal targets, som Lundbeck har identificeret. Lundbeck vil få adgang
til Genmabs kompetencer inden for skabelse og udvikling af antistoffer, herunder
Genmabs topmoderne og fuldt automatiserede prækliniske faciliteter til
antistofscreening og -karakterisering, samt til Genmabs patentbeskyttede,
stabiliserede terapeutiske antistofplatforme IgG4 og UniBody.( )Endvidere vil
Lundbeck få option på at føre udvalgte antistoffer videre til klinisk udvikling
for egen regning og med betaling af milepælsbetalinger og encifrede royalties
til Genmab efter afsluttet udvikling og kommercialisering. Endvidere vil Genmab
have en tilsvarende option på at føre udvalgte antistoffer videre til klinisk
udvikling i bestemte ikke-CNS indikationer for egen regning og med betaling af
milepælsbetalinger og encifrede royalties til Lundbeck.( )

Ifølge aftalen vil Genmab modtage en engangsbetaling på EUR 7.5 mio. (ca. DKK
56 mio.). Lundbeck vil fuldt ud finansiere udviklingen af antistofferne. Hvis
alle milepæle i henhold til aftalen opnås vil den samlede værdi af aftalen for
Genmab udgøre ca. EUR 38 mio. (ca. DKK 283 mio.), hvortil kommer encifrede
royalties.

"Det glæder os at indgå dette samarbejde med Lundbeck, som er en global ekspert
inden for udvikling af CNS-lægemidler. Det giver Genmab mulighed for at udnytte
sin antistofteknologi og -ekspertise samt for at udvide vores pipeline til et
nyt og spændende terapeutisk område uden at påtage sig en økonomisk
forpligtelse," udtaler Jan van de Winkel, administrerende direktør for Genmab.

"Genmabs omfattende ekspertise inden for antistofudvikling og Lundbecks viden om
CNS-sygdomme er en ideel kombination til udvikling af nye behandlinger inden for
dette vigtige terapeutiske område," udtaler Lundbecks forskningschef Peter
Høngaard Andersen. "Det nye samarbejde indgås i kølvandet på Lundbecks nye F&U-
strategi for at sikre, at vi fremover på den mest effektive måde kan opfinde og
udvikle lægemidler, som vil kunne hjælpe og behandle biologisk definerede
grupper af patienter med hjernesygdomme. Det er denne type lægemidler, vi
forventer, der vil være efterspørgsel på i fremtiden."

Resultatforventninger
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-koncernens
resultatforventninger til 2010, som blev offentliggjort den 4. marts 2010 i
forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for 2009.


Lundbeck kontakt

Investorer:             Presse:Jacob Tolstrup            Mads Kronborg

Vice President, Corporate Relations Media Relations Manager

Tlf. 36 43 30 79           Tlf. 36 43 28 51Palle Holm Olesen          Stine Hove Marsling

Chief Specialist, Investor Relations External Communication Specialist

Tlf. 36 43 24 26           Tlf. 36 43 28 33Magnus Thorstholm Jensen

Investor Relations Officer

Tlf. 36 43 38 16
Om Genmab A/S
Genmab er et førende internationalt bioteknologisk selskab med fokus på
udvikling af fuldt humane antistoflægemidler til potentiel behandling af cancer.
Genmabs kompetente teams inden for forskning og udvikling anvender unik og
avanceret teknologi til at skabe og udvikle produkter til udækkede
behandlingsbehov. Genmabs primære målsætning er at forbedre livet for de
patienter, som har akut behov for nye behandlingsmuligheder. For yderligere
oplysninger om Genmabs produkter og teknologi henvises til www.genmab.com.

Om H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk
virksomhed, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker,
der lider af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder med
forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele
verden målrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, søvnløshed,
epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København, og har i dag ca.
5.900 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende virksomheder
inden for CNS-området. Lundbeck omsatte i 2009 for DKK 13,7 mia. (ca. EUR 1,8
mia. eller USD 2,6 mia.). For mere information, se www.lundbeck.com.[HUG#1451484]

Abonner

Dokumenter og links