Lundbeck og Otsuka Pharmaceutical indgår historisk aftale om udvikling af innovative lægemidler med fokus på psykiske sygdomme på globalt plan

  • Lundbeck og Otsuka, to selskaber med stor erfaring inden for CNS-sygdomme, indgår en global alliance med henblik på at fokusere på udvikling af op til fem innovative produkter inden for psykiatri og neurologi i en handel til flere milliarder kroner.
  • Lundbeck og Otsuka vil arbejde tæt sammen om udvikling og kommercialisering af nye lægemidler til patienter på et område med et stort udækket behandlingsbehov.
  • Lundbeck opnår rettigheder til fælles udvikling og fælles kommercialisering af en depotformulering af aripiprazol i Nord- og Latinamerika samt i Europa, Australien og en række andre lande.
  • Lundbeck opnår rettighederne til fælles udvikling og fælles kommercialisering af OPC-34712, som for nylig blev ført i kliniske fase III-studier vedrørende behandling af skizofreni og depression.
  • Med dette samarbejde udvider Lundbeck sin portefølje af innovative produkter til behandling af psykiatriske sygdomme væsentligt, og åbner op for at etablere Lundbeck inden for psykiatrien i USA.
  • Aftalen forbedrer Lundbecks langsigtede vækstmuligheder væsentligt, men øgede omkostninger til kommercialisering, forskning og udvikling vil sandsynligvis lægge pres på indtjeningen i perioden 2012-2014, dog fastholdes Lundbecks langsigtede minimumsforventninger.

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) og Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Otsuka) har i dag offentliggjort en udviklings- og kommercialiseringsaftale, der omfatter op til fem produkter inden for psykiatri, herunder aripiprazol depotformulering og OPC-34712 fra Otsuka samt op til tre højst innovative projekter i det tidlige stadie fra Lundbeck. 

Det langsigtede samarbejde, som inkluderer Otsukas nært kommende projekter samt Lundbecks portefølje af lægemiddelkandidater i de tidlige stadier til behandling af psykiatriske sygdomme, forbedrer begge selskabers porteføljer af nye medicinske behandlinger, som dækker alle sværhedsgrader i behandlingen af patienter med psykiske og affektive lidelser og adfærdssygdomme. Endvidere er det meningen, at denne samarbejdsaftale skal fremrykke udviklingen af Lundbecks længst fremskredne projekter inden for skizofreni.

"Vi er yderst glade for at have indgået dette samarbejde med Otsuka. Med tilføjelsen af aripiprazol depotformulering samt OPC-34712 har Lundbeck styrket sin portefølje af produkter inden for psykiatriske sygdomme væsentligt med en spændende og unik behandling på et område med et stort udækket behov," udtaler Lundbecks koncernchef Ulf Wiinberg. "Dette samarbejde styrker vores amerikanske platform yderligere og giver os mulighed for at få adgang til det amerikanske psykiatrimarked allerede i 2013."

Det glæder os, at Otsuka og Lundbeck har indgået en aftale om fælles udvikling og fælles kommercialisering for aripiprazol depotformulering og OPC-34712, som begge er væsentlige potentielle fremtidige vækstmotorer for Otsukas CNS-aktiviteter,” udtaler Dr. Taro Iwamoto, President and Representative Director, Otsuka. “Lundbecks ekspertise inden for udvikling af behandlinger mod depression og angst og Otsukas ekspertise inden for udvikling af antipsykotika vil maksimere den medicinske og kommercielle værdi af Otsukas CNS-portefølje. Endvidere vil vores samarbejde med Lundbeck gøre det muligt for os at etablere en stærk platform, hvorfra vi kan levere disse lægemidler til de patienter, der har behov for dem i Europa, Sydamerika, Stillehavsområdet, BRIK-landene og resten af verden. Vores samarbejde vil føre til næste generation af innovation ved udvikling af Lundbecks tre nye lægemiddelstoffer."

Alliancen er en salg- og omkostningsdelings aftale. I henhold til aftalen skal Lundbeck erlægge en engangsbetaling ved aftalens indgåelse på USD 200 mio. (ca. DKK 1,1 mia.)

Otsuka vil samlede modtage maksimalt ca. USD 1,4 mia.  (ca. DKK 7,6 mia.) fra Lundbeck i engangsbetalinger og udviklings- og regulatoriske milepælsbetalinger. Inklusive milepælsbetalinger relateret til omsætningen vil Lundbeck betale maksimalt ca. USD 1,8 mia. (ca. DKK 9,7 mia.) til Otsuka. Ifølge aftalen deler begge selskaber salget, samt udviklings- og kommercialiseringsomkostninger.

Lundbeck opnår rettigheder til fælles udvikling og fælles kommercialisering af en depotformulering af aripiprazol samt OPC-34712 i Nord- og Latinamerika, Europa, Australien og en række andre lande. Som følge af den sammenlignelige effekt- og sikkerhedsprofil i forhold til allerede markedsførte aripiprazol-formuleringer er aripiprazol depotformulering udviklet til at reducere risikoen for tilbagefald af symptomer hos de patienter, der nogle gange glemmer at tage deres medicin, samt for at forbedre bekvemmeligheden ved medicineringen med dosering én gang om måneden. Registrerings-ansøgningen (NDA) for aripiprazol depotformulering forventes snart at blive indsendt til de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA), og Lundbeck forventer at en ansøgning om markedsføringstilladelse (MAA) indsendes i Europa i 2013.

OPC-34712 er et nyt psykoterapeutisk forsøgslægemiddel, som er udviklet med henblik på at give øget behandlingseffekt og tolerabilitet (f.eks. reduceret akatisi, rastløshed og/eller søvnløshed). Stoffet har omfattende effekt på tværs af en række monoamine systemer og udviser reduceret partiel agonist-aktivitet ved D2-dopamin-receptorerne samt forbedret affinitet for specifikke serotonin-receptorer. Der er påbegyndt et klinisk fase III-studie med OPC-34712 til behandling af skizofreni og supplerende behandling af depression.

I henhold til aftalen har Otsuka en option på at indgå i fælles udvikling og fælles kommercialisering af op til tre lægemiddelstoffer i den tidlige fase fra Lundbecks forsknings- og udviklingsportefølje i bestemte geografiske områder. Hvilke tre stoffer, der skal indgå i dette samarbejde, drøftes i øjeblikket mellem Lundbeck og Otsuka.

Otsuka bidrager med en stærk tilstedeværelse i det nordamerikanske og det asiatiske marked for behandling af hjernesygdomme, og Lundbeck komplimenterer denne position med en stærk tilstedeværelse i Europa, Canada og Latinamerika. Til sammen række de to selskaber ud til det meste af det globale marked for behandling af hjernesygdomme.

Lundbecks og Otsukas fælles vision
Otsuka startede sine aktiviteter i Naruto City, Shikoku Island, Japan i 1921, og Lundbeck påbegyndte sine aktiviteter i København i 1915. Selskaberne vil samarbejde til fordel for patienter med psykiske lidelser og vil i fællesskab arbejde for et verdensklasses samarbejde inden for sygdomme i centralnervesystemet. 

På et tidspunkt, hvor mange farmaceutiske virksomheder har oplevet udfordringer med at føre nye CNS-behandlinger på markedet, vil Otsuka og Lundbeck i overensstemmelse med deres iværksætterkulturer anvende en anderledes og utraditionel tilgang til at udvikle nye behandlingsmuligheder. Begge selskaber fokuserer på at skabe virkeligt værdifulde lægemidler, som er til gavn for patienterne og deres familie.

Otsuka indledte sine forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for CNS i 1970erne. Abilify® (aripiprazol), som er Otsukas bedst sælgende CNS-lægemiddel, er baseret på et kvart århundredes arbejde og blev efterfulgt at et succesfuldt samarbejde med Bristol-Myers Squibb Company. Et samarbejde som forsat vil eksistere, og som Otsuka vil forblive fuldt engageret i. Abilify® markedsføres i dag i over 65 lande og regioner. Nettoomsætningen af Abilify® i regnskabsåret 2010 udgjorde ca. USD 4,5 mia. (ca. DKK 25 mia.), og lægemidlet er i dag et af de tre bedst sælgende antipsykotika på verdensplan[1]. Otsuka har en portefølje af produkter inden for psykiatri og neurologi under udvikling til sit næste bidrag til patienter verden over.

Lundbeck markedsfører en række forskellige lægemidler til behandling af sygdomme i centralnervesystemet. De senest lancerede lægemiddelstoffer omfatter: Cipralex®/Lexapro® (depression), som er selskabets bedst sælgende produkt med en global omsætning på ca. USD 4 mia. (ca. DKK 22 mia.), Ebixa® (Alzheimers sygdom), Azilect® (Parkinsons sygdom), Xenazine® (chorea forbundet med Huntingtons sygdom), Serdolect® (skizofreni) og Sabril® (epilepsi).

Der er ligheder i begge selskabers kulturer, herunder fokus på helt igennem innovative metoder, benyttelsen af utraditionelle tilgange til at opdage og kommercialisere lægemidler samt en fælles overbevisning om, at dette i sidste ende fører til innovation.

Økonomiske aspekter af handlen
Alliancen er en salg- og omkostningsdelings aftale. I henhold til aftalen skal Lundbeck erlægge en engangsbetaling ved aftalens indgåelse på USD 200 mio. (ca. DKK 1,1 mia.)

Otsuka vil samlede modtage maksimalt ca. USD 1,4 mia.  (ca. DKK 7,6 mia.) fra Lundbeck i engangsbetalinger og udviklings- og regulatoriske milepælsbetalinger. Inklusive milepælsbetalinger relateret til omsætningen vil Lundbeck betale maksimalt ca. USD1,8 mia. (ca. DKK 9,7 mia.) til Otsuka. Ifølge aftalen deler begge selskaber salget, samt udviklings- og kommercialiseringsomkostninger.

For aripiprazol depotformuleringen vil Lundbeck modtage 50% af nettoomsætningen i Europa (EU5 og de nordiske lande) og Canada samt 20% af nettoomsætningen i USA fra Otsuka. Udviklings- og markedsføringsomkostninger vil blive delt i samme forhold.  Otsuka har rettighederne i flere asiatiske lande inklusive Japan samt Tyrkiet og Egypten. For de resterende markeder i Lundbecks geografiske områder vil Lundbeck markedsføre lægemidlet og Otsuka vil levere bulk til en på forhånd aftalt pris, som er en procentdel af salget.

For OPC-34712 vil Lundbeck modtage 50% af nettoomsætningen i Europa (EU5 og de nordiske lande) og Canada samt 45% af nettoomsætningen i USA fra Otsuka. Markedsføringsomkostningervil blive delt i samme forhold. Otsuka har rettighederne i flere asiatiske lande inklusive Japan samt Tyrkiet og Egypten. For de resterende markeder i Lundbecks geografiske områder vil Lundbeck markedsføre lægemidlet og Otsuka vil levere bulk til en på forhånd aftalt pris, som er en procentdel af salget. Otsuka vil afholde udviklingsomkostninger relateret til OPC-34712 indtil et aftalt beløb hvorefter omkostningerne deles med Lundbeck.

I de lande, hvor selskaberne i fællesskab kommercialiserer produkterne, vil parterne deles om salgsaktiviteterne og omkostningerne i henhold til den geografiske opdeling. I USA, Canada EU5 og de nordiske lande vil Otsuka bogføre alt omsætning. I resten af Europa og verden eksklusive flere asiatiske lande samt Tyrkiet og Egypten, vil Lundbeck bogfører alt omsætning og have hele ansvaret for markedsføringen af produkterne. Otsuka har ret til at deltage i udviklingen og kommercialiseringen, når selskabet etablerer en salgsorganisation i Lundbecks geografiske område.

Lundbeck offentliggjorde i november 2010 sine finansielle minimumsforventninger. I henhold til disse forventninger vil Lundbeck realisere en minimum årlig omsætning og EBIT på henholdsvis DKK 14 mia. og DKK 2 mia. i perioden 2012-2014. Efter indgåelsen af aftalen om fælles kommercialisering med Otsuka vil Lundbeck skulle afholde større omkostninger i forbindelse med kommercialiseringen af aripiprazol depotformuleringen samt udviklingsomkostninger for OPC-34712. Lundbeck vil fortsat fokusere på at overgå de langsigtede minimumsforventninger. 

Lundbeck forventer fortsat at generere stærk likviditet og planlægger i perioden 2012-2014 at udbetale udbytte i den øvre ende af udbetalingsmålet på 25-35%.

Resultatforventninger
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-koncernens resultatforventninger til 2011, som blev offentliggjort den 24. februar 2011 i forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for 2010.

Om aripiprazol depotformulering
Aripiprazol depot formulering er en steril frysetørret masse, der efter rekonstitution med sterilt vand til injektion danner en injicérbar opløsning. Denne formulering er blevet evalueret, som en injektion én gang månedligt til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni.

Otsukas undersøgelse med aripiprazol, som benævnes “Intramuscular Depot Study in Schizophrenia-US”, er et klinisk fase III-studie af depotformuleringen af aripiprazol, hvis formål er at evaluere behandlingseffekt, sikkerhed og tolerabilitet af den intramuskulære formulering som vedligeholdelsesbehandling af patienter med skizofreni. Det amerikanske registreringsstudie (31-07-246) var et randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrolleret multicenterstudie, oprindeligt planlagt til at vare 52 uger., som omfattede interimanalyse, ved opnåelse af 50% af de 125 begivenheder, der var påkrævet for at gennemføre studiet. Interimanalysen blev foretaget i juni 2010, og den uafhængige dataovervågningskomité besluttede, at interimanalysen opfyldte de fastlagte ophørskriterier, og anbefalede således, at studiet blev bragt til ophør.

Om OPC-34712
OPC-34712 er et nyt psykoterapeutisk forsøgslægemiddel, som er udviklet med henblik på at give øget behandlingseffekt og tolerabilitet (f.eks. reduceret akatisi, rastløshed og/eller søvnløshed). Stoffet har omfattende effekt på tværs af en række monoamine systemer og udviser reduceret partiel agonist-aktivitet ved D2-dopamin-receptorerne samt forbedret affinitet for specifikke serotonin-receptorer. Der er påbegyndt et klinisk fase III-studie med OPC-34712 til behandling af skizofreni og supplerende behandling af depression.

  

Otsuka kontakt

Presse:
 
 
JAPAN USA
Masamitsu Kitada David Caruba
Public Relations Department,
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
Otsuka America Pharmaceutical, Inc.
kitadams@otsuka.jp David.Caruba@otsuka.com
+81 3 6361 7379 +1 609 524 6798
   
Investorer:  
Takuma Kimura  
Investor Relations Department,
Otsuka Holdings Co., Ltd.
 
kimurata@otska.jp  
+81 3 6361 7411  

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Chief Specialist, Investor Relations Media Relations Manager
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
+45 36 43 24 26 +45 36 43 28 51
   
Magnus Thorstholm Jensen Simon Mehl Augustesen
Investor Relations Officer International Media Specialist
matj@lundbeck.com smeh@lundbeck.com
+45 36 43 38 16 +45 36 43 49 80
   
Jacob Tolstrup  
Vice President  
jtl@lundbeck.com  
+1 847 282 5713  

 
Om Otsuka
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., som blev grundlagt i 1964, er en global medicinalvirksomhed, som arbejder ud fra følgende filosofi: 'Otsuka – mennesker der skaber nye produkter til bedre sundhed verden over.' Otsuka forsker, udvikler, fremstiller og markedsfører innovative og originale produkter med fokus på farmaceutiske produkter til behandling af sygdomme og konsumentprodukter til dagligdags opretholdelse af sundhed. Otsuka arbejder på at være et selskab, som skaber global værdi, overholder de høje etiske standarder, der påkræves af et selskab, som arbejder med menneskers sundhed og liv, opretholder en dynamisk virksomhedskultur og arbejder i harmoni med lokalsamfundet og naturen.

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. er et 100% ejet datterselskab af Otsuka Holdings Co., Ltd., som er holdingselskab for Otsuka Group. Otsuka-koncernen har forretningsaktiviteter i 23 lande og regioner rundt om i verden og opnåede i regnskabsåret 2010 en samlet omsætning på JPY 1.090,2 mia.

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk virksomhed , der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Lundbeck arbejder således med forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele verden. målrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, søvnløshed, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København og har i dag ca. 5.900 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende farmaceutiske virksomheder inden for hjernesygdomme. Lundbeck omsatte i 2010 for DKK 14,8 mia. (ca. EUR 2,0 mia. eller USD 2,6 mia.). Yderligere oplysninger fås på www.lundbeck.com.

 

[1] Ifølge undersøgelsen udført af Cegedim Strategic Data K.K

 

 

Abonner

Dokumenter og links