Lundbeck og Otsuka vil i fællesskab udvikle en vaccine, Lu AF20513, som bliver deres tredje fælles udviklingsprojekt rettet mod Alzheimers sygdom

  • Lu AF20513 er et aktivt anti-beta-amyloid (anti-Aβ) vaccine, som forventes opstartet i klinisk fase I i 2014
  • De to selskabers samarbejde om Lu AF20513 er baseret på en tilgang, som er forskellig fra størstedelen af den hidtidige lægemiddelforskning i Alzheimers sygdom
  • Over 30 millioner mennesker på verdensplan er berørt af Alzheimers sygdom[i]. Samfundsomkostningerne ved demens er estimeret til ca. USD 600 mia. om året[ii]
  • Lu AF20513 er de to selskabers tredje fælles udviklingsprojekt, hvor man søger at adressere en dimension af Alzheimers sygdom

Valby, Danmark og Tokyo, Japan, 11. december 2013 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) og Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd (Otsuka) har i dag meddelt, at de to selskaber yderligere vil udvide deres samarbejde med udviklingen af Lu AF20513 – en vaccinekandidat, som er under udvikling til behandling af Alzheimers sygdom.

Lu AF20513 er en aktiv anti-Aβ vaccinekandidat mod Alzheimers sygdom, som i øjeblikket er i præklinisk udvikling. Lu AF20513 er designet til at fremkalde en optimal immunogen reaktion hos ældre baseret på hypotesen om, at den kognitive funktion bevares ved tidlig hæmning af beta-amyloid-aflejring.

Aftalen dækker udviklingen af Lu AF20513 til og med klinisk fase I. Efter afslutningen af det kliniske fase I-studie har parterne en option på at indgå en aftale om fælles kommercialisering og fælles udvikling, og betingelserne herfor vil skulle aftales nærmere.

Lundbeck modtager et engangsbeløb på EUR 4 mio. (ca. DKK 30 mio.) fra Otsuka ved aftalens indgåelse, og Lundbeck vil finansiere udviklingsomkostningerne i fase I. Der er ikke oplyst yderligere specifikke økonomiske vilkår for aftalen.

Fase I-studiet ventes igangsat i løbet af 2014.

Ud over vaccinekandidaten Lu AF20513 arbejder de to selskaber på at udvikle to forskellige potentielle behandlinger af to forskellige symptomer, som kan optræde hos patienter med Alzheimers sygdom – Lu AE58054, en 5HT6 receptor-antagonist til supplerende behandling af Alzheimers, og brexpiprazol, et stof, der undersøges med høj affinitet til flere serotonin, dopamin og noradrenalin-receptorer til behandling af agiation hos patienter med Alzheimers sygdom. Begge projekter er i øjeblikket i klinisk fase III.

Disse forskningsprogrammer illustrerer den store erfaring og de mange ressourcer, som de to selskaber kan trække på inden for CNS. Dette er også afspejlet i omsætningen, idet de to selskabers samlede omsætning inden for CNS gør alliancen til en af de største inden for CNS-sygdomme[iii].

 

Resultatforventninger

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-koncernens resultatforventninger til regnskabsåret 2013, som blev offentliggjort den 6. november 2013.

 

Om Lu AF20513

Lu AF20513 er en aktiv vaccine, som producerer polyklonale antistoffer med høj affinitet rettet mod beta-amyloid (Aβ) – et protein, som kan medføre toksiske virkninger i hjernen, og som menes at spille en vigtig rolle i patologien bag Alzheimers sygdom. Lu AF20513 forventes at give en forstærket og heterogen, immunogen reaktion over for Aβ-peptider i sammenligning med monoklonale antistofbehandlinger.

 

Om Alzheimers sygdom

Alzheimers sygdom er en fremadskridende hjernesygdom, hvor hjernen gradvist nedbrydes. Sygdommen ses oftest hos mennesker over 65 år. Patienter med Alzheimers sygdom udvikler foruroligende ændringer i hukommelse, tanker, funktionsevne og adfærd, som forværres med tiden. Disse ændringer får i stigende grad indvirkning på personens dagligdag og reducerer deres uafhængighed, indtil disse patienter på et tidspunkt bliver fuldstændigt afhængige af andre[iv].

Alzheimers sygdom har også stor betydning for de pårørende, hvoraf de fleste er nærtstående familiemedlemmer, som yder pleje i hjemmet. Dette er en krævende og udmattende rolle, som også følelsesmæssigt og fysisk er en stor byrde[v].

På verdensplan anslås det, at 44 millioner mennesker lider af demens. Da befolkningen bliver ældre og ældre, forudsiges det, at antallet af mennesker med demens næsten vil blive fordoblet hver 20. år, og i år 2050 vil 135 millioner mennesker være ramt af sygdommenII, Alzheimers sygdom er den mest almindelige form for demens og udgør 50-80 % af disse patienter[vi].

De globale omkostninger ved demens (ca. USD 600 mia. i 2010) udgør mere end 1 % af det globale bruttonationalprodukt (BNP).

  

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Chief Specialist, Head of Investor Relations Media Relations Manager
PALO@lundbeck.com MAVK@lundbeck.com
+45 36 43 24 26 +45 36 43 30 00
   
Jens Høyer  
Investor Relations Officer  
JSHR@lundbeck.com  
+45 36 43 33 86  
     

Otsuka contacts:

Media in Europe:                                                               Media in Japan / Asia:

Alison Ross                                                                                        Jeffrey Gilbert

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.                                                   Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

aross@otsuka-europe.com                                               gilbert.jeffrey@otsuka.co.jp

+44 7768 337128                                                                           +81 3 6361 7379, +81 80 8728 6039

   

Media in North America;

Kevin Wiggins

Otsuka America Pharmaceutical, Inc.

kevin.wiggins@otsuka-us.com

+1 609 249 7292

 

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været en af de førende aktører inden for forskning i hjernesygdomme. Vores udvikling og distribution af nyskabende behandlinger gør fortsat en forskel for mennesker med hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni og slagtilfælde.

Vi beskæftiger 5.800 medarbejdere i 57 lande, som arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg, og de er engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig, Italien og Mexico. Lundbeck omsatte for ca. DKK 15 mia. i 2012 (EUR 2 mia. eller USD 2,6 mia.).

Lundbecks aktier er noteret på fondsbørsen i København under symbolet “LUN”. Lundbeck har et såkaldt sponsoreret ADR-program, som er noteret i USA (OTC) under symbolet “HLUYY”. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

 

Om Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. er en global medicinalvirksomhed, som arbejder ud fra følgende filosofi: 'Otsuka – mennesker der skaber nye produkter til bedre sundhed verden over.' Otsuka forsker i, udvikler, fremstiller og markedsfører innovative og originale produkter med fokus på farmaceutiske produkter til behandling af sygdomme og konsumentprodukter til dagligdags opretholdelse af sundhed.

Inden for lægemidler er Otsuka førende på det udfordrende område med psykiske lidelser, og selskabet har også forskningsprogrammer inden for flere utilstrækkeligt behandlede sygdomme, herunder tuberkulose, som udgør et stort sundhedsproblem globalt. Disse tiltag illustrerer bedre end ord, hvordan Otsuka inderst inde er et “big venture”-selskab med en ungdommelig og kreativ ånd.

Otsuka er et 100 % ejet datterselskab af Otsuka Holdings Co., Ltd., som er holdingselskab for Otsuka Group. Bestyrelsesformanden Akihiko Otsuka er tredje generation af Otsuka-familiens medlemmer, som står i spidsen for selskabet, der blev grundlagt tilbage i 1921. Otsuka-koncernen beskæftiger ca. 42.000 medarbejdere verden over, og dets produkter sælges i over 80 lande. I regnskabsåret 2012 (1. april 2012 til 31. marts 2013) opnåede koncernen en samlet omsætning på ca. USD 13 mia. (EUR 10 mia.). Der henvises til Otsukas globale hjemmeside på https://www.otsuka.co.jp/en/

 

Safe Harbor/Forward-Looking Statements

The above information contains forward-looking statements that provide our expectations or forecasts of future events such as new product introductions, product approvals and financial performance.

Such forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and inaccurate assumptions. This may cause actual results to differ materially from expectations and it may cause any or all of our forward-looking statements here or in other publications to be wrong. Factors that may affect future results include interest rate and currency exchange rate fluctuations, delay or failure of development projects, production problems, unexpected contract breaches or terminations, government-mandated or market-driven price decreases for Lundbeck's products, introduction of competing products, Lundbeck's ability to successfully market both new and existing products, exposure to product liability and other lawsuits, changes in reimbursement rules and governmental laws and related interpretation thereof, and unexpected growth in costs and expenses.

Certain assumptions made by Lundbeck are required by Danish Securities Law for full disclosure of material corporate information. Some assumptions, including assumptions relating to sales associated with product that is prescribed for unapproved uses, are made taking into account past performances of other similar drugs for similar disease states or past performance of the same drug in other regions where the product is currently marketed. It is important to note that although physicians may, as part of their freedom to practice medicine in the US, prescribe approved drugs for any use they deem appropriate, including unapproved uses, at Lundbeck, promotion of unapproved uses is strictly prohibited.

[i] Barnes DE, Yaffe K.  The projected effect of risk factor reduction on Alzheimer's disease prevalence. Lancet Neurology. 2011; (9):819-28.

[ii] Alzheimer’s Disease International. The global impact of dementia 2013-2050; 2013.

[iii] IMS data (MATQ2.2013)

[iv] Georges J, Jansen S, Jackson J, et al. Alzheimer's disease in real life — the dementia career's survey. International Journal Geriatric Psychiatry 2008; 23 (5): 546—551.

[v] Mohamed S. et al. Am J Geriatr Psychiatry. 2010 Oct;18(10):917-27 and Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE)-AD study

[vi] Alzheimer's Association. “Alzheimer's changes the whole brain” Brain Tour. 2011. Dokumentet kan ses på: http://www.alz.org/braintour/alzheimers_changes.asp.

 

Abonner