Lundbeck opkøber Chelsea Therapeutics

Report this content

  • Ved opkøbet af Chelsea Therapeutics får Lundbeck rettighederne til Chelsea Therapeutics' FDA-godkendte produkt NortheraTM (droxidopa), som forventes at blive lanceret senere i 2014
  • Northera er et lægemiddel til behandling af en sjælden neurologisk sygdom, der kommercielt og strategisk passer godt sammen med Lundbecks eksisterende neurologiske forretning i USA.
  • Chelseas aktionærer er berettiget til 6,44 USD kontant pr. aktie, samt yderligere optioner (CVR), der kan give op til 1,50 USD, til en samlet potentiel værdi på op til 7,94 USD pr. aktie, eller 658 millioner USD på udvandet basis
  • Tilbuddet giver Chelseas aktionærer en umiddelbar kontant betaling samt mulighed for yderligere betalinger afhængig af Northeras kommercielle potentiale
  • Transaktionen forventes at bidrage positivt til Lundbecks pengestrømme i 2015 og til Lundbecks indtjening i 2016

 

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) og Chelsea Therapeutics International, Ltd. (Chelsea) (NASDAQ: CHTP) offentliggjorde i dag, at virksomhederne har indgået en definitiv aftale, som indebærer, at Lundbeck opkøber Chelsea.

Ifølge aftalens vilkår vil Lundbeck påbegynde et købstilbud for alle Chelseas udestående aktier, hvorved Chelseas aktionærer vil være berettiget til en kontant betaling og optioner (CVR) med en potentiel værdi på op til 7,94 USD pr. aktie, eller 658 millioner USD (cirka 3,5 milliarder DKK) på udvandet basis. Den samlede potentielle værdi udgør en attraktiv præmie på 59% over slutkursen for Chelsea-aktier den 7. maj 2014.

 

Værdien udgør 6,44 USD pr. aktie kontant, eller cirka 530 millioner USD (cirka 2,8 milliarder DKK) på udvandet basis, samt CVR’er, der kan give op til i alt ekstra 1,50 USD efter opnåelse af visse kommercielle delmål i forbindelse med Northeras salg i perioden 2015-2017. Den foreslåede kontante pris per aktie repræsenterer en præmie på cirka 29% over Chelseas slutkurs på 5,00 USD den7. maj 2014.

Vilkårene for CVR-betalinger afspejler parternes aftale om deling af potentielle yderligere økonomiske gevinster fra det fremtidige salg af Northera, som beskrevet i CVR-aftalen. Vilkårene afspejler ikke nødvendigvis det forventede salg af produktet. Der kan ikke være sikkerhed for, at sådanne salgsniveauer vil blive opnået, eller at nogen eller alle betingede betalinger vil blive gennemført.

Lundbeck har til hensigt at indløse alle de aktier i Chelsea, der ikke tilbydes Lundbeck i forbindelse med købstilbuddet, gennem en konvertering til samme værdi som i købstilbuddet. Indløsningen vil blive udført hurtigst muligt efter lukning af købstilbuddet.

Transaktionen vil give Lundbeck mulighed for yderligere at udnytte sin ekspertise inden for sjældne neurologiske lidelser i USA gennem den forestående lancering af Northera, som blev godkendt af FDA den 18. februar 2014 til behandling af symptomatisk neurogen ortostatisk hypotension (NOH). Northera er den første og eneste behandling, der er godkendt af FDA, som udviser symptomatisk effekt hos voksne patienter med NOH, forårsaget af primært autonomt svigt (Parkinsons sygdom, multipel systemisk atrofi og ren autonom svigt), dopamin beta-hydroxylase mangel og ikke-diabetisk autonom neuropati. Northera forventes at blive lanceret i anden halvdel af 2014, og vil styrke Lundbecks eksisterende neurologiske forretning i USA, som aktuelt omfatter Onfi, Sabril og Xenazin, forud for potentielle fremtidige produkter som f.eks. desmoteplase og Lu AE58054, der i øjeblikket er i klinisk fase III.

”Dette er et attraktivt tilbud til Chelseas aktionærer, og det er i overensstemmelse med Lundbecks strategiske og disciplinerede tilgang til opkøb," siger Ulf Wiinberg, administrerende direktør i Lundbeck. Han fortsætter; "Det foreslåede strategiske opkøb af Chelsea - og lanceringen af deres førende behandling, Northera - komplementerer Lundbecks kernekompetencer med fokus på sjældne og alvorlige neurologiske lidelser. Som en virksomhed, der er engageret i mennesker med hjernesygdomme, er vi i en unik position til at gøre Northera tilgængelig for dem, der har mest behov for det.”

Joseph G. Oliveto, administrerende direktør for Chelsea Therapeutics, siger; ”Denne transaktion tilvejebringer en attraktiv umiddelbar kontant betaling samt mulighed for yderligere betalinger afhængig af Northeras kommercielle potentiale. Lundbecks ekspertise med hensyn til at kommercialisere CNS-produkter til sjældne lidelser vil muliggøre en hurtig og succesfyldt lancering af Northera på det amerikanske marked, og vil i sidste ende give øget gavn for patienter, der lider af NOH.”

Transaktionen forventes at blive finansieret af Lundbecks eksisterende kontantbeholdning.

Bestyrelsen i Chelsea har enstemmigt godkendt transaktionen. Transaktionen forventes at være gennemført i tredje kvartal af 2014, betinget af, at en majoritet af Chelseas udestående aktier overdrages til Lundbeck som en del af købstilbuddet, og modtagelse af sædvanlige lovpligtige godkendelser, herunder en Hart-Scott-Rodino gennemgang i USA. Vilkår og betingelser for købstilbuddet vil blive beskrevet i købstilbudsdokumenterne, som vil blive sendt til U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Moelis & Company fungerede som økonomisk rådgiver, og Cravath, Swaine & Moore LLP gav juridisk rådgivning til Lundbeck. Deutsche Bank Securities Inc. og Torreya Capital fungerede som økonomiske rådgivere, og Morgan, Lewis & Bockius LLP gav juridisk rådgivning til Chelsea.

 

Finansielle forventninger

Såfremt købet af Chelsea gennemføres, vil det påvirke Lundbecks finansielle forventninger for 2014.

Transaktionen forventes ikke at få væsentlig indvirkning på omsætningen i 2014, men vil reducere såvel pengestrømme som EBIT. Transaktionen forventes at bidrage positivt til Lundbecks pengestrømme i 2015 og til Lundbecks indtjening i 2016. Den forventede indvirkning på Lundbecks EBIT i 2014 vil afhænge af timingen for transaktionen. På et proforma grundlag, der antager, at transaktionen er lukket den 1. juli 2014, forventer Lundbeck at indregne omkostninger herfra på ca. 500 mio. DKK, hvoraf ca. halvdelen er relateret til afskrivninger.

 

Finansielle forventninger 2014

 


Milliarder DKK
2013
rapporteret
”Oprindelig” 2014
forventning
Potentiel revision af forventninger for 2014
Omsætning 15,3 ~13,5 ~13,5
EBIT 1,6 0,5-1,0 0-0,5
       
Core EBIT 2,3 1,2-1,7 0,9-1,4

 

Vigtig information

Købstilbuddet, der er beskrevet i denne pressemeddelelse, er endnu ikke påbegyndt. Denne pressemeddelelse er kun til information, og den er hverken et tilbud om at købe eller en opfordring til at  sælge Chelseas ordinære aktier. På det tidspunkt, hvor et sådant tilbud påbegyndes, vil Lundbeck oprette et nyt, helejet datterselskab, Charlie Acquisition Corp., der vil indsende en erklæring med et tilbud om køb og andre relaterede købstilbudsdokumenter til SEC, og Chelsea vil indsende en anbefaling vedrørende et sådant købstilbud til SEC. Chelseas aktionærer rådes til at læse disse købstilbudsdokumenter omhyggeligt igennem i deres helhed, når de bliver tilgængelige, da de kan blive ændret fra tid til anden, og da de vil indeholde vigtige oplysninger om et sådant købstilbud, som Chelseas aktionærer bør overveje, før de træffer deres beslutning. Når dokumenterne er indsendt, kan Chelseas aktionærer få en gratis kopi af dem på det websted, der vedligeholdes af SEC på www.sec.gov, eller ved at rette henvendelse til H. Lundbeck A/S, attention Investor Relations, Ottiliavej 9, 2500 Valby, København, Danmark. Kopier af Chelseas dokumenter hos SEC kan også fås gratis på ”Investor”-afsnittet af Chelseas websted på www.chelseatherapeutics.com.

 

Telekonference

I dag kl. 14.00 afholder Lundbeck en telekonference for investorer og analytikere, se telefonnumre nedenfor. Konferencen kan også følges online på www.lundbeck.com under Investor.

 

DK: +45 354 455 83, UK: +44 203 194 05 44, US: +1 855 269 2604

 

Om symptomatisk neurogent ortostatisk hypotoni (NOH)

Det skønnes, at 80.000 til 150.000 patienter lider af symptomatisk NOH i USA. Symptomatisk NOH er en kronisk lidelse, der skyldes en underliggende neurogen lidelse som f.eks. Parkinsons sygdom, multipel system atrofi eller ren autonom svigt. Symptomer på NOH kan omfatte svimmelhed, fortumlethed, sløret syn, træthed, dårlig koncentration og besvimelsesepisoder, når en person rejser sig op. Disse symptomer kan begrænse en persons evne til at udføre rutinemæssige daglige aktiviteter, der kræver at stå eller gå i både korte og længere perioder ad gangen[i], [ii].

 

Om Northera (droxidopa)

NORTHERA er indikeret til behandling af ortostatisk svimmelhed, fortumlethed eller ”følelsen af blackout” hos voksne patienter med symptomatisk NOH på grund af primær autonom svigt (Parkinsons sygdom, multipel system atrofi og ren autonom svigt), dopamin beta-hydroxylase mangel og ikke-diabetisk autonom neuropati.

 

NORTHERA-godkendelsen blev givet under FDA's fremskyndede godkendelsesprogram, som giver mulighed for godkendelse af en medicin, der opfylder en række udækkede medicinske behov, forudsat at yderligere studier udføres. Indlægssedlen angiver, at virkningen ud over to ugers behandling ikke er påvist endnu. Den fortsatte virkning af NORTHERA hos patienter bør derfor regelmæssigt vurderes. Et multicenter, placebo-kontrolleret, randomiseret forsøg designet med det formål definitivt at fastlægge varigheden af de kliniske fordele ved NORTHERA, er blevet foreløbigt aftalt med FDA.

 

Indlægssedlen for NORTHERA indeholder en advarsel om supint forhøjet blodtryk. De mest almindelige (>5 %) bivirkninger, der er oplevet i kontrollerede forsøg, er hovedpine, svimmelhed, kvalme, forhøjet blodtryk og træthed. Se NORTHERAs fulde indlægsseddel for andre vigtige sikkerhedsoplysninger på http://www.chelseatherapeutics.com.

 

Om Chelsea Therapeutics

Chelsea Therapeutics (Nasdaq: CHTP) er et farmaceutisk selskab, der opkøber og udvikler innovative produkter til behandling af en lang række menneskelige sygdomme, herunder lidelser i centralnervesystemet. Chelsea opkøbte de globale udviklings- og salgsrettigheder til droxidopa (L-DOPS), eller NORTHERA, fra Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd. i 2006, eksklusive Japan, Korea, Kina og Taiwan. Besøg www.chelseatherapeutics.com for flere oplysninger om firmaet.

 

For de tolv måneder, der sluttede den 31. december 2013, rapporterede Chelsea et tab på resultatet pr. aktie på (0,24 USD). De samlede driftsomkostninger var 16,4 millioner USD. Forsknings- og udviklingsudgifterne var på 10,4 millioner USD. Salgs-, administrations- og andre generalomkostninger var på 6,1 millioner USD. Pr. 31. december 2013 var den samlede kontantbeholdning og let realisable værdier på i alt 45,3 millioner USD.

 

 

Lundbeck-kontakter

 

Investorer: Medier:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
VP, Investor Relations Pressechef
PALO@lundbeck.com MAVK@lundbeck.com
+45 36 43 24 26 +45 36 43 28 51
   
Jens Høyer  
Investor Relations  
JSHR@lundbeck.com  
+45 36 43 33 86  
   

 

Chelsea-kontakter

 

Investorer: Medier:
   
David Pitts Chuck Burgess
Argot Partners Abernathy MacGregor
david@argotpartners.com CLB@abmac.com
+1 212-600-1902 +1 212 371 5999
 
Liz Micci
  Abernathy MacGregor
  EDM@abmac.com
  +1 212 371 5999

                       

 

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været førende inden for forskning i hjernesygdomme. Vores udvikling og distribution af nyskabende behandlinger gør fortsat en forskel for mennesker med hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni og slagtilfælde.

 

Vores ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg, og de er engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig, Italien og Mexico. Lundbeck omsatte for DKK 15,3 mia. i 2013 (EUR 2,0 mia. eller USD 2,7 mia.).

 

Lundbecks aktier er noteret på børsen i København under symbolet ”LUN”. Lundbeck har et sponsoreret Niveau 1 ADR-program, der er noteret i USA (OTC) under symbolet ”HLUYY”. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

 

 

 


 

 

[i] Freeman R, Wieling W, Axelrod FB, et al. Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension, neurally mediated syncope and the postural tachycardia syndrome. Clin Auton Res 2011;21:69-72

 

 

[ii] Freeman R. Clinical practice. Neurogenic orthostatic hypotension. N Engl J Med 2008;358:615-624. 3. Goldstein DS, Holmes C, Kaufmann H, Freeman R. Clinical pharmacokinetics of the norepinephrine precursor L-threo-DOPS in primary chronic autonomic failure. Clin Auton Res 2004;14:363-368.