• news.cision.com/
  • H. Lundbeck A/S/
  • Lundbeck opkøber Prexton Therapeutics og tilføjer derved foliglurax, som er i klinisk fase II, til sin portefølje af innovative behandlinger til patienter, der lider af Parkinsons sygdom

Lundbeck opkøber Prexton Therapeutics og tilføjer derved foliglurax, som er i klinisk fase II, til sin portefølje af innovative behandlinger til patienter, der lider af Parkinsons sygdom

Report this content
  • Lundbeck vil betale en kontant betaling på EUR 100 millioner og aftalevilkårene inkluderer desuden op til EUR 805 millioner i udviklings-, godkendelses- og salgsmilepæle
  • Foliglurax er den første behandling i sin klasse og påbegyndte klinisk fase II-afprøvning vedrørende Parkinsons sygdom i juli 2017
  • Der er stadig et stort uopfyldt behov for effektiv behandling hos Parkinsons patienter, som kan bevare nytten af dopaminerg behandling

Valby, Danmark, Oss, Holland, 16. marts 2018 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) og Prexton Therapeutics BV (Prexton) annoncerede i dag, at de har underskrevet en definitiv aftale, som indebærer at Lundbeck opkøber Prexton. Ifølge aftalevilkårene vil Lundbeck betale EUR 100 millioner (cirka DKK 750 millioner) kontant og vil endvidere senere betale op til EUR 805 millioner i milepælsbetalinger til gruppen af nuværende ejere.

Med opkøbet af Prexton får Lundbeck de globale rettigheder til et attraktivt lægemiddelstof (foliglurax), som på nuværende tidspunkt gennemgår fase II-afprøvning til symptomatisk behandling til reduktion i OFF-time ved Parkinsons sygdom og dyskinesi, herunder Levodopa-induceret dyskinesi (LID). De første data fra det igangværende kliniske fase II-studie forventes at foreligge i løbet af første halvdel af 2019.

Ved opkøb af Prexton vil Lundbeck få de globale rettigheder til foliglurax, et spændende lægemiddelstof, der er det første i sin klasse, såvel som fuld kontrol over dette aktiv,” sagde Anders Götzsche, fungerende CEO, og CFO hos Lundbeck. “Foliglurax opfylder store uopfyldte behov og dets mulige indikation til Parkinsons sygdom passer godt til Lundbecks kerneområder og er desuden af stor interesse for patienter, læger og betalere”.

Foliglurax virker ved at stimulere et specifikt glutamatergt mål (mGluR4), der aktiverer et kompensatorisk neuronsystem i hjernen, som i det store hele er upåvirket af Parkinsons sygdom. Dyremodeller har på overbevisende vis påvist positive effekt i modeller af Parkinsons sygdom. Hensigten er at behandle motor symptomer forbundet med Parkinsons sygdom, såsom rystebevægelser i hvile, muskelstivhed og ukontrollerede bevægelser (dyskinesi).

Aftalevilkår

Lundbeck vil betale EUR 100 millioner kontant til de nuværende investorer i Prexton Therapeutics BV. Endvidere skal Lundbeck betale op til EUR 805 millioner ved udviklings-, godkendelses- og salgsmilepæle afhængig af vellykkede resultater af visse milepæle. Mere en halvdelen af de EUR 805 millioner skal betales i forbindelse med salgsmilepæle.

Finansielle forventninger

Indholdet af denne meddelelse vil ikke påvirke Lundbecks finansielle forventninger til 2018, som blev givet den 7. februar 2018. Betalingen på EUR 100 millioner vil blive indregnet som et immaterielt aktiv på balancen og testet for nedskrivning årligt eller hvis der er indikationer på værdiforringelse.

Om Prexton

Prexton er et farmaceutisk firma grundlagt i 2012 af Francois Conquet og M Ventures, Merck KGaA’s venture selskab, fra deres entreprenørpartnerprogram, som understøtter dannelse af spinoff-virksomheder fra Merck. Prexton anvender en ny videnskabelig metode, som helt integrerer molekylære, adfærdsmæssige og kemiske teknologier til at behandle Parkinsons sygdom og andre neurologiske sygdomme. Prexton er baseret i Oss (Holland) og i Geneve (Schweiz). Andre større investorer inkluderer Forbion, Seroba Life Sciences, Sunstone Capital og Ysios Capital.

 

Om foliglurax

Foliglurax (PTX002331) er en positiv allosterisk modulator af gruppe III metabotrop glutamatreceptor 4 (mGluR4 PAM) med små molekyler til potentiel oral behandling af Parkinsons sygdom.

Et fase I-studie med en enkelt og flere stigende orale doser (NCT02639221) af foliglurax hos raske frivillige deltagere blev afsluttet i 2016 med gode resultater. Resultaterne viste, at foliglurax synes veltolereret og har en tilfredsstillende farmakokinetisk profil (hvordan lægemidlet behandles i kroppen).

I juli 2017 begyndte Prexton et fase II-klinisk studie (NCT03162874) med foliglurax. Forsøget vil tilmelde 165 Parkinsons patienter på centre i seks europæiske lande (Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Østrig, Spanien og Italien). Det dobbeltblindede, randomiserede, placebokontrollerede studie med parallelle grupper vil bedømme effekt, sikkerhed og tolerabilitet af foliglurax til reduktion af motoriske komplikationer forbundet med levodopa-behandling hos patienter, som oplever aftagende effekt ved dosens afslutning og levodopa-induceret dyskinesi.

To grupper vil få orale doser (10 mg og 30 mg) af behandlingen i 28 dage foruden deres standardmedicin, herunder levodopa. En tredje gruppe vil få placebo. Det primære effektmål vil være ændring i den daglige “OFF”-tid i de vågne timer (dvs. den tid hvor behandlingen ikke virker) baseret på patientens dagbogsindtastninger mellem behandlingsstart og -afslutning. Forsøget forventes at blive fuldført i 2019.

 

Om Parkinsons sygdom

Parkinsons er en forfærdelig progressiv neurologisk sygdom, der påvirker mere end 6 millioner mennesker over hele verden. Sygdommen er forårsaget af degeneration af dopaminerge hjerneceller. De vigtigste motor symptomer er rystebevægelser i hvile, muskelstivhed og langsomme bevægelser (bradykinesi). Ukontrollerede bevægelser (dyskinesi) er en invaliderende komplikation forbundet med behandling med levodopa.

Nuværende behandlinger søger at erstatte dopamin eller efterligne dens effekt. Patienter behandles med dopamin-prækursoren levodopa. Denne behandling giver indledningsvist tilstrækkelig symptomlindring, men med tiden mister den effekten, efterhånden som sygdommen progredierer, og patienter oplever alvorlige invaliderende komplikationer, såsom længere OFF-tid og dyskinesi.

  

Lundbeck kontaktpersoner

 

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vice President, Investor Relations Senior Director, Corp. Communication
PALO@lundbeck.com MAVK@lundbeck.com
+45 30 83 24 26 +45 36 43 40 00
     
     

Om H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i psykiatriske og neurologiske lidelser. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. Vores primære fokusområde er Alzheimers sygdom, depression, Parkinsons sygdom og skizofreni.

Vores ca. 5.000 medarbejdere i 55 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har produktionsanlæg i Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for DKK 17,2 mia. i 2017 (EUR 2,3 mia. eller USD 2,6 mia.).

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck.

 

 

 

Abonner

Dokumenter og links