• news.cision.com/
 • H. Lundbeck A/S/
 • Lundbeck overtager Alder BioPharmaceuticals – et selskab dedikeret til transformering af migrænebehandling og -forebyggelse – i en handel værdisat op til USD 1,95 milliarder (netto)

Lundbeck overtager Alder BioPharmaceuticals – et selskab dedikeret til transformering af migrænebehandling og -forebyggelse – i en handel værdisat op til USD 1,95 milliarder (netto)

Report this content
 • Udbygger Lundbecks portefølje af førende behandlinger til hjernesygdomme med Alders eptinezumab: en komplementær, intravenøs infusionsterapi til forebyggelse af migræne
 • Eptinezumab er et eksperimentelt monoklonalt antistof (moAb) målrettet det såkaldte calcitonin gen-relaterede peptid (CGRP) til forebyggelse af migræne, hvor FDAs PDUFA action date er sat til 21. februar 2020
 • Hvis godkendt vil eptinezumab være den første intravenøse CGRP-behandling i USA til migræneforebyggelse
 • Lundbeck har til hensigt at udvikle og lancere eptinezumab over hele verden. Lanceringen i USA, som forventes at ske i 2020, vil accelerere og diversificere Lundbecks omsætningsvækst i tråd med strategien, der blev annonceret i februar 2019
 • Overtagelsen vil yderligere forbedre Lundbecks antistofproces og -udviklingskompetencer
 • Transaktionen finansieres via eksisterende likviditetsreserver og bankfinansiering

Valby, Danmark og Bothell, Washington, USA, 16. september 2019 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) og Alder BioPharmaceuticals (NASDAQ: ALDR) (Alder) har i dag annonceret en endelig aftale for Lundbecks overtagelse af Alder. I henhold til aftalen igangsætter Lundbeck et købstilbud for alle udestående aktier i Alder, hvorved Alders aktionærer får tilbudt USD 18,00 pr. aktie kontant plus et ikke-omsætteligt værdipapir med kursgaranti (CVR) der gør aktionærer berettigede til yderligere USD 2,00 pr. aktie, når eptinezumab godkendes af European Medicines Agency (EMA), hvilket udgør et samlet potentiel vederlag på USD 20,00 pr. aktie. Transaktionen værdisættes til op til USD 1,95 milliarder, netto (cirka DKK 13 milliarder) på fuldt udvandet basis.

Alder er en biofarmaceutisk lægemiddelvirksomhed, der ønsker at transformere migrænebehandling gennem opdagelse, udvikling og kommercialisering af innovative terapeutiske antistoffer. Gennem dette opkøb vil Lundbeck udvide sin terapeutiske bredde og yderligere udvide sine færdigheder der kan levere fremtidige innovative biologiske behandlinger inden for hjernesygdomme.

Alder udvikler eptinezumab til forebyggende behandling af migræne for voksne. Eptinezumab er et eksperimentelt monoklonalt antistof (moAb), som indgives intravenøst på 30 minutter en gang i kvartalet. IV-formuleringen er designet til omgående og fuldstændig biotilgængelighed med henblik på at levere hurtigtvirkende migræneforebyggelse. Præklinisk har eptinezumab vist, at det har høj nøjagtighed og stærk binding for hæmning af calcitonin gen-relateret peptid (CGRP), et neuropeptid, som menes at spille en vigtig rolle i mediering og initiering af migræne. Hvis det godkendes af de amerikanske sundhedsmyndigheder, vil det være den første intravenøse CGRP-behandling til forebyggelse af migræne. Alder udvikler også ALD1910, et monoklonalt antistof, der er designet til at hæmme det såkaldte hypofysære adenylat cyclase-aktiverende polypeptid (PACAP) til forebyggelse af migræne. Eptinezumab vil sammen med ALD1910 bidrage til at etablere Lundbeck som en fremtidig leder inden for migræne og andre smertesyndromer.

Alder indsendte en lægemiddelansøgning (BLA) vedrørende eptinezumab til de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) i februar 2019, og FDA har sat en PDUFA action date d. 21. februar 2020. Lundbeck forventer at indsende ansøgning om godkendelse af eptinezumab til myndighederne i EU i løbet af 2020 efterfulgt af indsendelse af ansøgninger i andre regioner i verden, herunder Kina og Japan.

Strategiske fordele

Den planlagte transaktion forventes at styrke Lundbecks virksomhed betydeligt allerede fra 2020 og accelerere opbygningen af Lundbecks sen-fase-portefølje samt give adgang til nye kompetencer inden for monoklonale antistoffer. Erhvervelsen af eptinezumab vil udvide Lundbecks førende globale portefølje inden for hjernesygdomme. Lundbeck vil styrke sin anerkendte neurovidenskabelige ekspertise og ekstremt effektive organisation i 56 lande for at forbedre mulighederne for at hjælpe patienter, der lider af hjernesygdomme, herunder migræne.

Overtagelsen af Alder understøtter Lundbecks mål om at levere langsigtet, vedvarende vækst og er i overensstemmelse med prioriteringerne for Lundbecks kapitalallokering. Transaktionen forventes at accelerere og diversificere Lundbecks omsætningsvækst med den forventede amerikanske lancering af eptinezumab til forebyggende behandling af episodisk og kronisk migræne i 2020 og den forventede udvidelse af indikationerne for produktet. Lundbeck får herudover et tidligt udviklingsprojekt, ALD1910, målrettet en særlig mekanisme rettet mod migræne og andre smertesyndromer med potentiale til at tilbyde et bredere produkttilbud inden for migræne. Lundbeck vil også få adgang til et team med stærk ekspertise inden for monoklonale antistoffer og dermed accelerere Lundbecks kompetencer på dette område. Transaktionen forventes at være ”core-EPS” akkretiv i 2023, forudsat at der opnås godkendelse fra FDA i første kvartal af 2020 efterfulgt af myndighedsgodkendelser i andre regioner, herunder Europa.

Dr. Deborah Dunsire, som er direktør og CEO i Lundbeck, udtaler: “Alder er et perfekt match i forhold til Lundbecks fokuserede strategi inden for hjernesygdomme og organisatoriske kompetencer. Denne transaktion er et resultat af vores strategi `Expand and Invest to Grow`. Migræneforebyggelse er en attraktiv indikation for os, der udnytter vores specialiserede kommercielle ekspertise inden for distribution af lægemidler til hjernesygdomme. Vi forventer, at den globale lancering af eptinezumab til forebyggende behandling af migræne samt yderligere potentiel udvikling af produktet til flere indikationer vil accelerere Lundbecks vækst i de kommende år.”  

”Som en global leder inden for hjerneforskning, med produkter registreret i mere end 100 lande, og med et stærkt netværk af hjerneforskere, er Lundbeck den ideelle partner til at videreføre Alders mission om at ændre behandlingsparadigmet for forebyggelse af migræne. Vi mener, at denne handel positionerer eptinezumab til en succesfuld lancering både i og uden for USA”, siger Bob Azelby, præsident og CEO for Alder. Det er også vigtigt at fremhæve at dagens nyhed giver Alders aktionærer en umiddelbar og signifikant kontant værdi, med mulighed for yderligere betaling når eptinezumab godkendes af EMA. Ser vi fremad, forventer vi at Lundbeck vil være i stand til at udnytte Alders ekspertise inden for udvikling af antistoffer med henblik på at udforske yderligere indikationer for eptinezumab, samt den fortsatte udvikling af ALD1910.”

Betingelser og finansiering

I henhold til aftalen igangsætter Lundbeck et købstilbud for alle udestående aktier i Alder, hvorved Alders aktionærer får tilbudt USD 18,00 pr. aktie kontant plus et ikke-omsætteligt værdipapir med kursgaranti (CVR) på USD 2,00 pr. aktie. Prisen på USD 18,00 pr. aktie udgør en attraktiv præmie på 79% to Alder’s aktionærer i forhold til lukkekursen den 13. september 2019 og cirka 3% under den højeste aktiekurs de seneste 52-uger.

CVR-betalingen er baseret på, at Europa-Kommissionen godkender en ”Marketing Authorization Application” i EU ved en centraliseret procedure.  Betingelserne for CVR-betalingerne afspejler parternes aftale om at dele potentielle økonomiske fordele ved en sådan godkendelse. Der er ingen garanti for, at sådanne godkendelser vil ske, eller at der vil foretages en betinget udbetaling.

Lundbeck har til hensigt at erhverve alle aktier i Alder, som ikke indgår i købstilbuddet, via en fusion for det samme vederlag pr. aktie, som betales i købstilbuddet. Fusionen effektueres, så snart det er praktisk muligt, når købstilbuddet er lukket.

Bestyrelsen i Alder har enstemmigt godkendt transaktionen og Alder vil indsende en anbefaling til aktionærerne om at sælge deres aktier til Lundbeck. Transaktionen forventes at lukke i fjerde kvartal af 2019, med forbehold for sædvanlige lukkebetingelser, herunder modtagelse af de fornødne myndighedsgodkendelser, inklusiv afgivelsen af mere end 50 % af alle udestående aktier i Alder ved købstilbuddets udløb og opnåelse af de krævede regulatoriske godkendelser - herunder en Hart-Scott-Rodino-gennemgang i USA. Betingelserne for købstilbuddet beskrives i købstilbudsdokumenterne, som indsendes til det amerikanske finanstilsyn, U.S. Securities and Exchange Commission.

 

Lundbeck forventer at finansiere overtagelsen via eksisterende likviditetsreserver og bankfinansiering.

Rådgivere

For Lundbeck fungerer MTS Health Partners og PJT Partners som eksklusive økonomiske rådgivere, og Baker McKenzie fungerer som juridisk rådgiver i denne transaktion. For Alder fungerer Centerview Partners som eksklusiv økonomisk rådgiver, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP og Cooley LPP fungerer som juridisk rådgivere.

 

Finansielle mål

Hvis overtagelsen af Alder lukkes, vil den påvirke Lundbecks finansielle mål for 2019. Mens transaktionen ikke forventes at påvirke indtjeningen i 2019, forventes den at udvande både EBIT og pengestrømme for året.

I Alders regnskab for andet kvartal 2019 var nettotabet for perioden USD 176,3 millioner. Selskabet opretholdt sine helårsforventninger for 2019 med nettolikvider anvendt til driftsaktiviteter og indkøb af fastejendom og udstyr i intervallet USD 285 millioner til USD 315 millioner. Størstedelen af udgifterne har fokus på at sikre, at Alder er forberedt på den potentielle lancering af eptinezumab i første kvartal af 2020, herunder fremme af eptinezumabs supply chain, opbygning af kommercielt lager, fortsat udbygning af Alders kommercielle fodaftryk og andre aktiviteter med henblik på markedsparathed før lancering.

Transaktionens forventede påvirkning af Lundbecks profitabilitet i 2019 afhænger af timingen for lukningen af transaktionen. Såfremt det foreløbigt antages, at transaktionen lukkes d. 1. november 2019, forventer Lundbeck at pådrage sig transaktionsomkostninger på ca. DKK 200 millioner vedrørende overtagelsen af Alder og integrations- og fastholdelsesomkostninger på DKK 400-500 millioner. Desuden vil Lundbeck bogføre to måneder (pro-forma) af Alders omkostninger, som anslås at være DKK 325-400 millioner. Lundbecks forventninger til core-EBIT vil kun påvirkes af andelen af Alders driftsresultat.

Transaktionen kan kun afsluttes, såfremt betingelserne som beskrevet ovenfor nås og der kan ikke gives nogen garanti for, at transaktionen er lukket d. 1. november 2019.

Lundbeck har bekræftet, at transaktionen ikke forventes at resultere i nogen ændring af den aktuelle udbyttepolitik og forventer fortsat et udbytteforhold på 30-60 % for 2019.

 

Telekonference

I dag kl. 10:00 (CET) afholder Lundbeck en telekonference for investorer og analytikere. Følg venligst instruktionerne herunder for a deltage.

Brug dette link til webcast:

https://lundbeck.eventcdn.net/20190916/

Foretrækker man operatør assistance for at registrere sig til telekonferencen, kan der ringes ind 10 minutter inden konferencens start på et af følgende numre (PIN kode ikke nødvendig):

DK: +4535445583
UK: +442031940544
US: +18552692604

 

Om eptinezumabs kliniske forsøgsprogram PROMISE

PROMISE-1 (PRevention Of Migraine via Intravenous eptinezumab Safety and Efficacy-1) var et fase III randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, internationalt forsøg til evaluering af sikkerheden og virkningsgraden af eptinezumab til forebyggelse af episodisk migræne. Under undersøgelserne blev patienterne (n=888) randomiseret til at få op til fire IV doser af eptinezumab (30 mg, 100 mg, 300 mg) eller placebo ved infusion hver 12. uge. For at kvalificere sig til deltagelse i forsøget skulle patienterne have oplevet maksimalt 14 dage med hovedpine i løbet af en måned, hvoraf mindst fire af dem opfyldte kriterierne for migræne.

I juni 2017 annoncerede Alder, at eptinezumab havde opfyldt det primære effektmål og vigtigste sekundære effektmål ved PROMISE-1.

 • Primært effektmål var gennemsnitlig ændring fra baseline af månedlige migrænedage i løbet af forsøgets 12 ugers behandlingsperiode
  • Statistisk signifikante reduktioner i månedlige migrænedage fra baseline (gennemsnitligt 8,6 dage) til 4,3 månedlige migrænedage for 300 mg (p=0,0001) og 3,9 dage for 100 mg (p=0,0179) i forhold til et gennemsnit på 3,2 dage for placebo
 • Sekundære effektmål opfyldt af begge doser af eptinezumab var 75% eller højere responderende i uge 1-4
  • Dag 1 klinisk effekt: mindst 50% reduktion i andelen af patienter behandlet med eptinezumab 100  mg eller 300 mg, der får migræne på Dag 1 efter dosering sammenlignet med en 25% reduktion for patienter der modtog placebo
  • Signifikant 75 % respons: ~1/3 af patienterne behandlet med eptinezumab 100 mg eller 300 mg opnåede ≥75 % reduktion i migrænedage ved Måned 1
  • Gennemsnitligt 1 ud af 5 patienter havde 100 % respons: Ingen migræner i en given måned

PROMISE-2 (PRevention Of Migraine via Intravenous ALD403 Safety and Efficacy-2) var et fase III randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, internationalt forsøg til evaluering af sikkerheden og virkningsgraden af eptinezumab til forebyggelse af kronisk migræne. Under undersøgelserne blev patienterne (n=1.072) randomiseret til at få eptinezumab (100 mg eller 300 mg) eller et placebo ved infusion én gang hver 12. uge. For at kvalificere sig til deltagelse i forsøget skulle patienter have oplevet mindst 15 dage med hovedpine i løbet af en måned, hvoraf mindst otte af dem opfyldte kriterierne for migræne. Patienter, der deltog i forsøget, havde i gennemsnit 16,1 migrænedage om måneden ved baseline.

Alder annoncerede, at eptinezumab havde opfyldt det primære effektmål og alle vigtige sekundære effektmål ved PROMISE-2:

 • Primært effektmål var gennemsnitlig ændring fra baseline af månedlige migrænedage i løbet af forsøgets 12-ugers dobbeltblindede behandlingsperiode:
  • Statistisk signifikant reduktion i månedlige migrænedage fra baseline: 8,2 månedlige migræne dage for 300 mg (p=0,0001) og 7,7 dage for 100 mg (p=0,0001) sammenlignet med et gennemsnit på 3,2 dage for placebo
 • Vigtige sekundære og andre effektmål opfyldt, herunder reduktion i procentdelen af patienter, der oplevede migræne dagen efter administrering og reduktion af migræneprævalensdage 1-28, reduktion med mindst 50 %, 75 % og 100 % fra baseline i gennemsnittet af månedlige migrænedage vurderet løbende i 12 uger, ændring fra baseline i gennemsnittet af månedlige akutte dage med migrænespecifik medicinering og en reduktion fra baseline i patientrapporteret virkningsscore på livskvalitet (Headache Impact Test (HIT-6)-skalaen).
  • Forebyggelse fra Dag 1: >50 % reduktion i migrænerisiko startende på Dag 1 efter infusion med eptinezumab 100 mg eller 300 mg i forhold til 27 % for placebo, p<0,0001
  • Respons for Måned 1 til Måned 3 efter en enkelt IV infusion: 58 % og 61 % af patienterne opnåede 50 % eller højere reduktion i migrænedage fra baseline sammenlignet med 39 % for placebo (p>0,0001) 
  • Respons for Måned 1 til Måned 3 efter en enkelt IV infusion: 27 % og 33 % af patienterne opnåede mindst 75 % reduktion i migrænedage fra baseline i forhold til 15 % for placebo, p<0,0001
  • 100 % reduktion i migrænedage blev opnået af 11% og 15% af patienterne med kronisk migræne og som blev behandlet med henholdsvis eptinezumab 100 mg eller 300 mg hver måned i gennemsnit, for Måned 1, 2 og 3 sammenlignet med 5 % for de patienter der modtog placebo (post hoc ikke justeret)
  • Alle andre forhåndsspecificerede væsentlige sekundære effektmål blev opfyldt med meget statistisk signifikans

Sikkerhed og tolerans blev evalueret ved eptinezumabs kliniske forsøg. De mest almindeligt rapporterede uønskede hændelser for eptinezumab, med en incidens på 2,0 % eller derover i de kliniske forsøg, var nasopharyngitis (hævelse af næsegangene og den bageste del af halsen) (6,3 %), infektion i de øvre luftveje (4,0 %), kvalme (3,4 %) og urinvejsinfektion (3,1 %), artralgi (ledsmerter) (2,3 %), svimmelhed (2,6 %), angst (2,0 %) og træthed (2,0 %).

 

Om eptinezumab (ALD403)

Eptinezumab er et eksperimentielt monoklonal antistof (moAb), som er opdaget og udviklet af Alder BioPharmaceuticals til forebyggelse af migræne. Eptinezumab er udviklet med 100 % biotilgængelighed for øje, givet ved kvartalsvis 30-minutters intravenøse infusioner med høj nøjagtighed og stærk binding for hurtig, sikker og langvarig hæmning af CGRP.

Alder planlægger at påbegynde et fase III klinisk forsøg til evaluering af eptinezumab som behandling af akut migræne i sidste halvdel af 2019. Forsøgets formål er at påvise eptinezumabs umiddelbare og fuldstændige biotilgængelighed med henblik på at sikre en indikation som akut behandling af migræne.

 

Om ALD1910

Alder udvikler ALD1910, et præklinisk monoklonalt antistof (moAb), der er designet til at hæmme det hypofysære adenylat cyclase-aktiverende polypeptid (PACAP) til forebyggelse af migræne. PACAP har vist sig at være et vigtigt signalmolekyle i migrænes patofysiologi og udgør et attraktivt nyt mål for behandling af migræne. ALD1910 kan potentielt blive en migræneforebyggende behandling for dem, som har utilstrækkeligt respons på andre behandlinger, og kan blive en anden mekanismespecifik behandlingsmulighed for migrænepatienter og deres læger.

GMP- og IND-studier er undervejs.

 

Om migræne

Det anslås, at migræne er den næstmest invaliderende blandt de sygdomme som forårsager den største sygdomsbyrde (YLD – Years Lived with Disability)[i]. Det anslås, at flere end 134 mio. mennesker årligt oplever migræne. Det er en invaliderende neurologisk sygdom, som er karakteriseret ved tilbagevendende episoder af moderate til kraftige hovedpiner ledsaget af kvalme, opkast og overfølsomhed over for lys og lyd. Forekomsten af migræne kan være uforudsigelig og have omfattende indvirkning på dagligdagsaktiviteter. Migræne er ikke bare en slem hovedpine. Ifølge undersøgelsen “Chronic Migraine in America”[ii]:

 • 93 % – migræne påvirker deres evne til at arbejde
 • 89 % – migræne påvirker deres evne til at opretholde et forhold til en partner
 • 86 % – migræne påvirker deres evne til at opretholde et forhold til deres børn
 • 64 % – er konstant bekymret for at skuffe andre

Sygdommen kan ofte vare i årtier og rammer ofte i de år, hvor patienterne burde være mest produktive[iii]. Over tid kan migræne remittere eller udvikle sig til kronisk migræne og vare ved som kronisk migræne i flere år eller ligefrem årtier, men ofte skifter det mellem perioder med hyppig episodisk og kronisk migræne[iv]. Den almindelige forebyggende behandling af episodisk og kronisk migræne er ikke tilstrækkelig for de fleste patienter, og de fleste stopper behandlingen inden for 6 måneder til 1 år pga. manglende virkning og/eller bivirkninger[v], [vi]. Der er markant brug for nye, effektive og veltolererede behandlingsmetoder.

 

Om Alder BioPhamaceuticals, Inc.

Alder BioPharmaceuticals er en biofarmakologisk lægemiddelvirksomhed, der fokuserer på at transformere migrænebehandling gennem opdagelse, udvikling og kommercialisering af innovative terapeutiske antistoffer. Alders ledende udviklingskandidat, eptinezumab, er et eksperimentielt monoklonalt antistof (moAb) givet ved infusion, der målrettet hæmmer det calcitonin gen-relaterede peptid (CGRP) til forebyggelse af migræne. Hvis det godkendes af de amerikanske sundhedsmyndigheder, vil det være den første kvartalsvise, anti-CGRP infusionsterapi til forebyggelse af migræne. Alder udvikler også ALD1910, et præklinisk moAb, der hæmmer det hypofysære adenylat cyclase-aktiverende polypeptid-38 (PACAP-38) til forebyggelse af migræne. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på www.alderbio.com.

 

Om H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. Vores purpose er We are tirelessly dedicated to restoring brain health, so every person can be their best.

Cirka 700 millioner mennesker verden over lever med hjernesygdomme, og alt for mange af dem lever med mangelfuld behandling, diskrimination, nedsat arbejdsevne, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og andre unødvendige konsekvenser. Vi arbejder hver dag hen imod bedre behandlingsmuligheder og et bedre liv for mennesker, der lever med hjernesygdomme. Det kalder vi Progress in Mind.

Læs mere på  www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind

Vores ca. 5.000 medarbejdere i mere end 50 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vores forskningscenter er placeret i Danmark, og vi har produktionsanlæg i Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for 18,1 mia. DKK i 2018 (2,4 mia. EUR eller 2,8 mia. USD).

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck og på LinkedIn.

Vigtig information

Købstilbuddet, der er beskrevet i denne pressemeddelelse, er endnu ikke påbegyndt. Denne pressemeddelelse er kun til information, og den er hverken et tilbud om at købe eller en opfordring til at sælge Alders ordinære aktier. Det er ej heller en erstatning for den erklæring med et tilbud om køb og andre relaterede købstilbudsdokumenter som indsendes til U.S. Securities and Exchange Commission (the SEC). Alder vil indsende en anbefaling vedrørende et sådant købstilbud til SEC (Schedule 14D-9).

KØBSTILBUDSDOKUMENTERNE (INKLUSIV KØBSTILBUDDET, RELATERET BREV TIL AKTIONÆRERNE OG VISSE ANDRE DOKUMENTER VIL INDEHOLDE VÆSENTLIG INFORMATION. ALLE AKTIONÆRER RÅDES TIL NØJE AT LÆSE DISSE DOKUMENTER NÅR DE ER TILGÆNGELIGE DA DE INDEHOLDER VIGTIG INFORMATION SOM DE SKAL FORHOLDE SIG TIL INDEN DE TAGER BESLUTNING OM DELTAGELSE I KØBSTILBUDDET. Købstilbuddet, det relaterede brev om afgivelse og anbefalelsesudtalelsen vil blive gjort gratis tilgængelig på SECs hjemmeside (www.sec.gov). Gratis kopier af købstilbuddet, brev om afgivelse samt andre relevante dokumenter vil blive gjort tilgængelige af Lundbeck og når de er tilgængelige kan indhentes med forespørgsel til Information Agent som vil blive navngivet i Schedule TO på Alders hjemmeside http://investor.alderbio.com/financial-information/sec-filings eller ved kontakt til Alders Investor Relations.

I tillæg til købstilbuddet, det relaterede brev om afgivelse samt andre dokumenter indsendt af Lundbeck, samt anbefalingen indsendt af Alder. Alder vil ligeledes indsende årsregnskab samt kvartalsrapporter til SEC. Du må læse og kopiere alle rapporter og anden information indsendt til SEC hos SEC public reference room på adressen 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. Venligst ring til SEC på +1-800-SEC-0330 for yderligere information.

 

Lundbeck kontakter

Investorer:                                                                       Medier:

Palle Holm Olesen                                                           Mads Kronborg

Vice President, Investor Relations                                  Senior Director, Corporate Communication

palo@lundbeck.com                                                       mavk@lundbeck.com

+45 30 83 24 26                                                             +45 36 43 40 00

 

Alder contacts

Investorer:                                                                     Medier:

Sarah McCabe:                                                             Andy Brimmer / Aura Reinhard / Tanner Kaufman      

Stern Investor Relations, Inc.                                        Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

212-362-1200                                                                (212) 355-4449

sarah.mccabe@sternir.com

 

[i] Steiner TJ, et al J Headache Pain. 2018; 19(1): 17

[ii] Chronic Migraine in America-undersøgelsens resultater fra 3923 personer, der lever med migræne, 2016. Fremlagt af migraine.com

[iii] Migraine Research Foundation. Migraine Facts. http://www.migraineresearchfoundation.org/fact-sheet.html. Tilgået 17. juni 2017

[iv] Lipton RB, Silberstein SD. Episodic and chronic migraine headache: breaking down barriers to optimal treatment and prevention. Headache. 2015; 55(S2):103-122.

[v] Bigal ME, Krymchantowski AV, Lipton RB. Barriers to satisfactory migraine outcomes. What have we learned, where do we Stand? Headache. 2009;49(7):1028–1041

[vi] Hepp, Z, Dodick DW, Varon SF, et al. Adherence to oral migraine-preventive medications among patients with chronic migraine. Cephalalgia 2015;35(6):477-88. 

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark

+45 3630 1311

info@lundbeck.com

Abonner

Dokumenter og links