Lundbeck planlægger at yderligere styrke og forenkle sin kommercielle struktur

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) planlægger en yderligere styrkelse af sin kommercielle struktur for at give virksomheden det bedst tænkelige udgangspunkt for succesfulde lanceringer af dens nye lægemidler. Det vil ske gennem en forenkling af Lundbecks kommercielle struktur, øget koordinering på tværs af landegrænser samt forøgede kompetencer og investeringer i blandt andet market access.

Det nye initiativ kommer i forlængelse af Lundbecks etablering af en mere fleksibel kommerciel organisation i Europa sidste år og er endnu en aktivitet i de fortsatte bestræbelser på at optimere Lundbecks forretning. Tidligere indsatser omfatter Decisions Now-programmet og optimeringer af Lundbecks forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Som led i planen vil Lundbeck organisere sine kommercielle aktiviteter i seks regioner: Europa, USA, Canada, Asien, Latinamerika og Mellemøsten & Global Distribution. Organiseringen afspejler Lundbecks globale diversificering og sikrer fuld fokus på virksomhedens vækstmarkeder.

Herudover planlægger Lundbeck at forenkle sin kommercielle struktur i Europa ved at samle sine flere end 30 datterselskaber i 10 stærke enheder. Herigennem vil Lundbeck bedre kunne lancere nye lægemidler.

Den planlagte etablering af sådanne forretningsenheder i Europa vil gøre det muligt for Lundbeck at styrke sine kompetencer på områder som market access, markedsføring og medical affairs. Derudover vil aktiviteter kunne koordineres på tværs af landegrænser, dobbeltfunktioner kan nedlægges og den overordnede kompleksitet i Lundbecks forretning kan minimeres.

”Vi ønsker den bedst mulige organisering for at gennemføre transitionen af vores produkt-portefølje gennem succesfulde lanceringer af nye lægemidler. Med vores nye plan får vi det fokus, den struktur og de kompetencer, som er nødvendige for at opnå det,” siger Ole Chrintz, vicekoncerndirektør for Internationale Markeder og Europa hos Lundbeck.

Hvis restruktureringen gennemføres kan det desværre medføre nedlæggelse af 50-55 stillinger i Europa. Lundbeck har informeret selskabets europæiske og danske samarbejdsudvalg om omstruktureringsplanerne.

  

Fit for the Future

Planen om at forenkle den kommercielle struktur er en grundsten i det nye forandringsprogram Fit for the Future, som lanceres i Lundbeck i dag. Det overordnede mål med programmet er at reducere kompleksitet, forøge organisationens effektivitet og frigøre ressourcer til investeringer i Lundbecks mange nye lægemidler og globale vækstplatform.

Udover de planlagte ændringer i Lundbecks kommercielle struktur består Fit for the Future-programmet af initiativer, der sigter på at optimere og standardisere administrative processer, nedbringe kompleksiteten i Lundbecks forsyningskæde, sikre endnu større effektivitet i udførelsen af kliniske studier, strukturere indkøb og nedbringe forbruget på mindre vigtige aktiviteter.

 

Yderligere oplysninger

Mads Kronborg, pressechef                                         

Telefon (direkte): 36 43 28 51                                        

  

Om Lundbeck
Lundbeck er et globalt farmaceutisk selskab, der er engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Lundbeck arbejder således med hele værdikæden fra forskning, udvikling, og produktion til markedsføring og salg af lægemidler i hele verden. Selskabets lægemidler er rettet mod lidelser som depression, angst, psykoser, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme. Lundbecks udviklingsportefølje består af en række udviklingsprogrammer i den mellemste og sene udviklingsfase.

Lundbeck har i dag over 5.800 ansatte verden over, hvoraf de 2.000 arbejder i Danmark. Vi har medarbejdere i 57 lande, og vores produkter er registreret i mere end 100 lande. Vi har forskningscentre i Danmark, Kina og USA og produktionsfaciliteter i Italien, Frankrig, Mexico, Kina og Danmark. Lundbeck omsatte i 2012 for DKK 15,0 mia. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.