Lundbeck planlægger etablereringen af en mere fleksibel kommerciel organisation i Europa

  • Lundbeck har til hensigt at omstrukturere sin kommercielle organisation i Europa for at opbygge en mere fleksibel kommerciel infrastruktur samt fastholde fokus på omkostninger
  • Tiltaget skal sikre en vellykket og lønsom omstilling af Lundbecks produktportefølje i Europa
  • Tiltaget forventes at indebære en reduktion på ca. 600 stillinger i vores datterselskaber primært i Europa
  • Resultatforventningerne for EBITDA og EBIT for 2012 fastholdes før restruktureringsomkostninger. Omfanget af disse engangsomkostninger er usikkert, men de kan beløbe sig til op til DKK 500 mio.

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort planer om at omstrukturere sin kommercielle organisation i Europa. Hensigten er dels, forud for flere kommende produktlanceringer, at etablere en mere fleksibel kommerciel infrastruktur med henblik på adressering af praktiserende læger, og dels at fastholde fokus på omkostningerne. Det er planen at fastholde Lundbecks position som en førende CNS-specialist og sikre vellykkede lanceringer af nye produkter.

Hensigten med den foreslåede omstrukturering er at bane vejen for en vellykket omstilling af Lundbecks europæiske produktportefølje, som omfatter flere potentielle produktlanceringer i de kommende år. Tiltaget har endvidere til formål at dæmpe det stigende pres fra sundhedsreformer, generisk konkurrence og usikkerheden omkring prisfastsættelse og tilskudsordninger i Europa.

Markedssituationen i Europa ændrer sig hurtigt i en tid, hvor Lundbeck har en række nye produkter, som vi står overfor at lancere. For at sikre en vellykket omstilling af vores produktportefølje i Europa har vi behov for at gøre vores kommercielle infrastruktur mere fleksibel samt fastholde fokus på vores omkostninger,” udtaler Lundbecks koncernchef, Ulf Wiinberg.

Lundbeck vil fortsat investere på vækstmarkederne
Projektet forventes at indebære en reduktion på ca. 600 stillinger i vores dattervirksomheder primært i Europa. Lundbeck fortsætter med de nuværende planer om investeringer på vækstmarkederne, som omfatter USA og Internationale Markeder.

Lundbeck tager hånd om de medarbejdere, der måtte blive afskediget. Vi vil gøre vores bedste for at håndtere processen på en respektfuld måde og vil nu indlede en konsultationsproces om de forventede personalenedskæringer med samarbejdsudvalgene på de mest berørte markeder.

Lundbeck har informeret selskabets europæiske samarbejdsudvalg om omstruktureringsplanerne.

Resultatforventninger
Indholdet af denne meddelelse forventes at få nogen indflydelse på Lundbeck-koncernens resultatforventninger til EBITDA og EBIT for 2012, som blev offentliggjort den 8. februar 2012 i forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for 2011.

Lundbeck forventer fortsat en EBITDA på DKK 3,0-3,5 mia. og EBIT på DKK 2,0-2,5 mia. for 2012 før omkostninger i forbindelse med omstruktureringsplanerne. Disse restruktureringsomkostninger anslås på nuværende tidspunkt at udgøre et engangsbeløb på op til DKK 500 mio. for 2012, men det præcise beløb vil afhænge af implementeringen og udførelsen af planen samt forhandlinger med forskellige lokale interessenter.
 

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Chief Specialist, Investor Relations Media Relations Manager
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
Tlf. 36 43 24 26 Tlf. 36 43 28 51
   
Magnus Thorstholm Jensen Simon Mehl Augustesen
Investor Relations Officer Media Specialist
matj@lundbeck.com smeh@lundbeck.com
Tlf. 36 43 38 16 Tlf. 36 43 49 80
   

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er en international farmaceutisk virksomhed , der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Lundbeck arbejder således med forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele verden målrettet lidelser som depression, angst, psykotiske lidelser, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København og har i dag ca. 6.000 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende farmaceutiske virksomheder inden for hjernesygdomme. Lundbeck omsatte i 2011 for DKK 16,0 mia. (ca. EUR 2,1 mia. eller USD 3,0 mia.). Yderligere oplysninger fås på www.lundbeck.com.

 

Abonner

Dokumenter og links