Lundbeck stopper yderligere udvikling af desmoteplase; intervallet for forventet 2014 overskud indsnævret

  • Yderligere udvikling af desmoteplase til akut iskæmisk slagtilfælde hos Lundbeck vil ophøre, og alternativer for projektet vil nu blive undersøgt
  • Beslutningen medfører en nedskrivning på DKK 309 millioner i fjerde kvartal 2014
  • Forventningerne for 2014 indsnævret til core EBIT på DKK 1,1-1,3 milliarder og rapporteret EBIT på DKK 0-0,2 milliarder

Valby, Danmark, 17. december 2014 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) offentliggjorde i dag, at efter evaluering af den samlede datapakke inklusive resultater fra DIAS-4 for forsøgslægemidlet desmoteplase, har Lundbeck besluttet at stoppe yderligere udvikling i iskæmisk slagtilfælde. Alternativer, inklusive afhændelse, vurderes på nuværende tidspunkt.

I både DIAS-3 og DIAS-4 studierne oplevede undergrupper af patienterne positive effekter, og studierne bekræftede den favorable bivirkningsprofil for desmoteplase, idet de indikerede gode sikkerheds- og tolerabilitetsdata. Det var imidlertid ikke tilstrækkeligt klart, hvordan patienter kunne udvælges i eventuelle fremtidige prospektive studier. Det er derfor blevet besluttet at stoppe udviklingsprojektet hos Lundbeck.

Efter denne beslutning vil der ske en nedskrivning på DKK 309 millioner i fjerde kvartal 2014, og det vil blive afspejlet i udgifterne til forskning og udvikling, som meddelt tidligere i år.

Finansielle forventninger

Indholdet af denne pressemeddelelse vil have en vis indflydelse på Lundbeck-gruppens rapporterede driftsoverskud (EBIT) i de finansielle forventninger for 2014.

Lundbeck forventer stadig, at omsætningen vil være cirka DKK 13,5 milliarder ved uændrede valutakurser for finansåret 2014.

Lundbeck forventer nu, at ”core” resultat af primær drift (core EBIT) ved uændrede valutakurser vil være omkring DKK 1,1-1,3 milliarder mod tidligere DKK 0,9-1,4 milliarder for 2014. Forventet rapporteret resultat af primær drift (EBIT) ved uændrede valutakurser forventes nu at være DKK 0-0,2 milliarder mod tidligere DKK 0-0,5 milliarder for 2014.

Om desmoteplase

Desmoteplase, som er en fibrin-afhængig plasminogen-aktivator, er en gensplejset version af et koagel-opløsende protein fundet i spyt fra vampyrflagermusen Desmodus rotundus. Stoffet er blevet prioriteret og udpeget af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) til behandling af akut iskæmisk slagtilfælde.

Lundbeck kontakt

 

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vice President, Investor Relations Pressechef
PALO@lundbeck.com MAVK@lundbeck.com
36 43 24 26 36 43 30 00
   
Jens Høyer  
Specialist, Investor Relations  
JSHR@lundbeck.com  
36 43 33 86  
   

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været førende inden for forskning i hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, bipolar lidelse, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni, slagtilfælde og symptomatisk neurogen orthostatisk hypotension (NOH).

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med en hjernesygdom, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vores daglige målsætning er at tilbyde personer med hjernesygdomme en bedre behandling og dermed et bedre liv - vi kalder det Progress in Mind.

Læs mere på www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind.

Vores ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. 15,3 mia. DKK i 2013 (2,1 mia. EUR eller 2,7 mia. USD).

Lundbecks aktier er noteret på børsen i København under symbolet “LUN”. Lundbeck har et sponsoreret Niveau 1 ADR-program, der er noteret i USA (OTC) under symbolet “HLUYY”. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

Safe Harbor/fremadskuende erklæringer

Ovennævnte informationer indeholder erklæringer, der er fremadskuende, og angiver vores forventninger eller prognoser for begivenheder i fremtiden som f.eks. nye produktlanceringer, produktgodkendelser og økonomiske resultater.

Sådanne fremadskuende erklæringer er underlagt risici, uvisheder og unøjagtige formodninger. Dette kan medføre, at faktiske resultater er væsentligt forskellige fra forventningerne, og kan bevirke, at nogle eller alle vore fremadskuende erklæringer heri eller i andre publikationer bliver forkerte. Faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, omfatter rentesats og valutavekselkursfluktuationer, forsinkelse eller sammenbrud i udviklingsprojekter, produktionsproblemer, uventede kontraktbrud eller -ophør, regeringspålagte eller markedsbaserede prisfald for Lundbecks produkter, introduktion af konkurrerende produkter, Lundbecks evne til med held at markedsføre både nye og eksisterende produkter, eksponering for produktansvar og andre retssager, ændringer i godtgørelsesregler og regeringsindført lovgivning og de deraf følgende fortolkninger, samt uventet vækst i omkostninger og udgifter.

For visse af Lundbecks antagelser kræver den danske investeringslovgivning fuld offentliggørelse af væsentlige selskabsoplysninger. Visse antagelser, herunder antagelser vedrørende salg i forbindelse med produkter, der ordineres til ikke-godkendt brug, sker under hensyntagen til tidligere ydeevne af andre tilsvarende lægemidler for tilsvarende sygdomme eller tidligere ydeevne for samme lægemiddel i andre regioner, hvor produktet aktuelt markedsføres. Det er vigtigt at bemærke, at selvom læger, som en del af deres frihed til at praktisere medicin i USA, kan ordinere godkendte lægemidler til en hvilken som helst anvendelse, de måtte bedømme som værende egnet, herunder ikke-godkendte anvendelser, er promovering af ikke-godkendt anvendelse strengt forbudt hos Lundbeck.

 

 

Abonner

Dokumenter og links