Lundbeck styrker forskningsporteføljen yderligere ved at føre Lu AA34893 i klinisk fase II


            
Bipolar lidelse er en alvorlig og livslang sygdom, hvor patienterne
oplever vekslende perioder med depression (sænket stemningsleje) og
perioder med mani eller hypomani (løftet stemningsleje). Denne
sindslidelse starter normalt tidligt i livet og har en væsentlig
indvirkning på patientens og de pårørendes hverdag.

De første patienter er nu optaget i et fase II studie med 600
patienter. I studiet undersøges virkningen af Lu AA34893 på de
depressive perioder ved bipolar lidelse og stoffets potentiale i
forebyggelsen af maniske perioder.

Lu AA34893 er udvalgt som udviklingskandidat på baggrund af stoffets
overbevisende effekt i prækliniske dyremodeller, som viste et
potentiale til at forbedre behandlingen af sindslidelser.
Virkningsmekanismen i Lu AA34893 indeholder en række monoaminerge
systemer og omfatter allosteriske virkninger. Stoffet har således en
potentiel profil, der er bedre end de andre behandlinger, der i dag
anvendes til behandling af bipolar lidelse."Lu AA34893 tilhører en ny generation af psykotrope stoffer med et
stort potentiale til at vise langsigtet effektiv
stemningsstabilisering og derved på lang sigt forebygge invaliditet
hos patienter, der lider af bipolar lidelse. Dette er Lundbecks
første undersøgelse inden for bipolar lidelse, og hvis vi opnår gode
resultater, vil Lu AA34893 kunne udgøre en helt ny behandlingsmetode
for patienter med bipolar lidelse," udtaler direktør for Lundbecks
lægemiddeludvikling Anders Gersel Pedersen. "Vi er yderst tilfredse
med, at Lundbecks udviklingsportefølje aldrig har været så bred som
tilfældet er i dag."


Om Lu AA34893
Stoffets in vitro farmakologiske profil viser, at det kombinerer
virkningsfulde effekter på flere serotonin-receptorer og
serotonin-transportproteiner.

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på
Lundbeck-koncernens resultat for regnskabsåret 2007, som
offentliggøres den 4. marts 2008. Ved samme lejlighed præsenterer
Lundbeck sine regnskabsforventninger til 2008.

Lundbeck kontakt


Investorer:          Presse:

Jacob Tolstrup        Anders Schroll
Director, Corporate Reporting Head of Communication
Tlf. 36 43 30 79       Tlf. 36 43 20 81

Palle Holm Olesen
Head of Investor Relations
Tlf. 36 43 24 26


           ________________________

Fondsbørsmeddelelse nr. 324 - 18 februar 2008

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring
og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske
sygdomme. Selskabet havde en nettoomsætning i 2006 på DKK 9,2 mia.
(cirka EUR 1,2 mia. eller USD 1,6 mia.). Antallet af medarbejdere er
ca. 5300 globalt. For yderligere information, se www.lundbeck.com

Abonner