Lundbeck udvider aftalen med Teva til at inkludere rettigheder til markedsføring i udvalgte lande i Asien

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort, at selskabet har udvidet
aftalen med Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NASDAQ: TEVA) vedrørende
Azilect(®), så den nu omfatter seks markeder i Asien - Kina, Sydkorea, Hong
Kong, Malaysia, Thailand og Filippinerne.
Det asiatiske marked udvikler sig til at være platform af stigende betydning for
Lundbeck i takt med, at regionen oplever rivende vækst indenfor CNS markedet.
Med aftalen får Lundbeck adgang til seks interessante asiatiske markeder, som
alle forventes at vise høj vækst på markedet for behandling af Parkinsons
sygdom. Azilect(®) vil fremover være en væsentlig kilde til vækst for Lundbeck i
Asien generelt, og især i Kina og Sydkorea. Udover denne aftale er to af
Lundbecks nøgleprodukter, Cipralex(®) og Ebixa(®), for nylig blevet
tilskudsberettiget i Kina.

Som led i aftalen er Lundbeck ansvarlig for at gennemføre de kliniske
undersøgelser og klargøre de ansøgninger til myndighederne, som kræves for at
opnå markedsføringstilladelse på de enkelte markeder. Den første lancering på et
af markederne kan potentielt ske om cirka ét år.

"Med den nye aftale med vores partner, Teva, får vi en mulighed for at udvide
vores allerede succesfulde arbejde med Azilect(®). Det farmaceutiske marked i
Asien, og CNS-markedet især, er under hastig udvikling, og vi ser denne aftale
som en mulighed for at styrke vores forretningsmæssige platform i denne lovende
region yderligere," udtaler Ole Chrintz, Senior Vice President, Commercial
Operations i Lundbeck. "I det utilstrækkelige marked for Parkinsons sygdom er
Azilect en vigtig behandlingsmulighed, og den første behandling som i kliniske
undersøgelser har sandsynliggjort en sygdomsmodificerende effekt i Parkinsons
sygdom. Vi er glade for at vi nu er i stand til at tilbyde denne effektive
behandling til befolkningen i de asiatiske lande."

De specifikke økonomiske betingelser er ikke oplyst, men Lundbeck skal betale en
andel af nettoomsætningen på markederne til Teva.

Ændring i regnskabspraksis
I forbindelse med indgåelse af aftalen og som følge af, at der i løbet af 2009
er foretaget en præcisering i IAS 18 Omsætning vedrørende agent- og
principalmetoden, foretager Lundbeck en ændring i anvendt regnskabspraksis for
så vidt angår præsentation af den eksisterende aftale vedrørende Azilect(®).

Med indgåelse af den nye aftale vurderes det at Lundbeck agerer principal, for
så vidt angår det samlede salg af Azilect(®). Det medfører, at Azilect(®)
fremover regnskabsmæssigt behandles på samme måde, som Lundbecks øvrige
produkter, hvor selskabet betaler en andel af produktets omsætning eller
indtjening til en ekstern partner. Ændringen betyder at omsætning vedrørende
Azilect(®) fremover vil bidrage fuldstændigt til koncernens omsætning mens
licensbetalinger til Teva vil blive bogført som en del af
produktionsomkostningerne, modsat tidligere praksis, hvor omsætning af
Azilect(®) blev bogført fratrukket licensbetalinger.

Som følge af ændringen i regnskabspraksis vil omsætningen af Azilect(®) i de
første 9 måneder af 2009 være DKK 545 mio., mod tidligere rapporterede DKK 259
mio. Produktionsomkostninger for de første 9 måneder af 2009 vil som følge af
ændringen i regnskabspraksis udgøre DKK 1915 mio. mod tidligere rapporterede DKK
1629 mio.

Praksisændringen får ingen betydning for Lundbecks resultat af primær drift
(EBIT).

Sammenligningstal vil blive tilrettet i forbindelse med offentliggørelsen af
årsrapporten for 2009.

Forventninger
Som følge af ændringen i regnskabspraksis relateret til salget af Azilect(®),
forventer Lundbeck nu at selskabets samlede omsætning for 2009 vil blive en
smule højere end den tidligere udmeldte forventning på DKK 13,1-13,6 mia.
Foruden denne ændring, er forventningerne til 2009 uændret.

Lundbeck fremlægger årsregnskab for 2009 den 4. marts 2010. Ved denne lejlighed
vil selskabet fremlægge forventninger til regnskabsåret 2010.

Om Azilect(®)
Azilect(®) (rasagilin-tabletter), som er et registreret varemærke som tilhører
Teva, er indikeret til behandling af symptomerne på Parkinsons sygdom både som
indledende behandling alene og som supplement til levodopa senere i sygdommen.
Azilect(®) er i dag tilgængelig i 38 lande, herunder i USA, Canada, Israel,
Mexico og alle EU-landene. Lundbeck har rettighederne til at markedsføre
Azilect(®) i Europa (i samarbejde med Teva i Frankrig, Storbritannien og
Tyskland) og i Kina, Sydkorea, Hong Kong, Malaysia, Thailand, Filippinerne og få
andre lande udenfor Europa.

Om Parkinsons sygdom
Parkinsons sygdom er en aldersrelateret, degenerativ forstyrrelse i hjernen.
Typiske symptomer er rystelser, stivhed, langsomme bevægelser og forringet
balanceevne. Det anslås, at fire millioner mennesker verden over lider af
sygdommen, som normalt rammer mennesker over 60 år.


Lundbeck kontakt Investorer:         Presse: Jacob Tolstrup        Mads Kronborg

 Director, IR & Communication Media Relations Manager

 Tlf. 36 43 30 79       Tlf. 36 43 28 51 Palle Holm Olesen

 Head of Investor Relations

 Tlf. 36 43 24 26 Magnus Thorstholm Jensen

 Investor Relations Officer

 Tlf. 36 43 38 16

Om H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk
virksomhed, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker,
der lider af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder med
forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele
verden målrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, søvnløshed samt
Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København, og har i dag mere
end 5.500 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende
virksomheder inden for CNS-området. Lundbeck omsatte i 2008 for DKK 11,3 mia.
(ca. EUR 1,5 mia. eller USD 2,2 mia.). For mere information, se
www.lundbeck.com.


[HUG#1387915]

Abonner

Dokumenter og links