Lundbeck udvider de geografiske rettigheder til Circadin®


            
H. Lundbeck A/S og Neurim Pharmaceuticals Ltd. har i dag
offentliggjort, at Lundbeck har opnået udvidede eksklusive
rettigheder til at kommercialisere Circadin® i Asien, Latinamerika og
andre større markeder som f.eks. Australien og Tyrkiet. Efter
indlevering og godkendelse af registreringsansøgning forventer
Lundbeck at markedsføre Circadin® på de første markeder uden for
Europa i løbet af 2009.

I henhold til aftalen modtager Neurim en initialbetaling samt en
andel af omsætningen. Initialbetalingen vil blive fratrukket
omsætningsandelen i løbet af de første tre år af kommercialiseringen.
Neurim er ansvarlig for fremstillingen.
 
Circadin®, et nyt sovemiddel, blev godkendt af Europa-Kommissionen
den 29. juni 2007 med indikation som kortsigtet enkeltstofbehandling
af primær søvnløshed karakteriseret ved ringe søvnkvalitet hos
patienter på 55 år og derover. Godkendelsen var baseret på kliniske
undersøgelser, der viste positive virkninger både på indsovning,
søvnkvalitet og, vigtigst af alt, funktion i løbet af dagen samt
livskvalitet. Undersøgelserne viste også, at der ikke er nogen tegn
på udvikling af afhængighed. Lundbeck forventer at lancere Circadin®
på omkring 15 europæiske markeder fra og med 1. halvår 2008.
 "Circadin® er en unik behandling af dårlig søvn med en ny
virkningsmekanisme, som er anderledes end alle andre godkendte
lægemidler. Med denne nye aftale er vi nu i stand til at tilbyde
dette værdifulde alternativ til traditionelle sovemidler på en række
markeder verden over til gavn for de mange patienter, der lider af
søvnproblemer;" udtaler Lundbecks direktør for kommercielle
aktiviteter Stig Løkke Pedersen.
 "Lundbecks udvidede rettigheder til Circadin® på de store markeder i
Asien og Latinamerika giver Circadin® en position som et nyt globalt
ikke-sløvende alternativ for patienter med søvnproblemer, der med
Circadin® kan få gavn af forbedret søvnkvalitet såvel som årvågenhed
om morgenen," udtaler Dr. Eran Schenker, direktør for Corporate
Business Development hos Neurim Pharmaceuticals Ltd.
 
Om Circadin®
Circadin® er det første og eneste immaterialretligt beskyttede
receptpligtige lægemiddel indeholdende melatonin med langsom
frigivelse, der er blevet godkendt i EU. Melatonin er et naturligt
forekommende hormon, som produceres af hjernens koglekirtel, og som
spiller en afgørende rolle i reguleringen af døgnrytme og søvn. Det
endogene melatonin-niveau falder med alderen og bidrager muligvis til
det udbredte problem med ringe søvnkvalitet, som ses blandt
midaldrende og ældre mennesker. Administration af Circadin®, som
grundlæggende efterligner den normale natlige melatonin-profil,
forbedrer søvnkvaliteten og årvågenhed om morgenen samt  indsovningen
hos patienter på 55 år og derover.
 
Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke på Lundbeck-koncernens
forventninger til omsætning eller resultat før skat for 2008.
Lundbeck forventer en omsætning på DKK 11-11,5 mia. og et resultat
før skat på DKK 2,8-2,9 mia. i 2008. Lundbeck ændrer sine
forventninger til investeringer til DKK 575 mio. inklusive
indlicenseringsbetalinger.
 
Lundbeck kontakt
 

Investorer:        Presse:
               
Jacob Tolstrup       Jens Harder Højbjerg
Director          Media Relations Manager
Tlf. 36 43 30 79      Tlf. 36 43 28 33
               
Palle Holm Olesen      
Head of Investor Relations  
Tlf. 36 43 24 26       

 
Fondsbørsmeddelelse nr. 338 - 30. april 2008
 
Om Neurim
Neurim Pharmaceuticals Ltd. (1991) er et forsknings- og
udviklingsselskab, der blev grundlagt i 1991. Neurim fokuserer på
aldersrelaterede sygdomme, primært i  centralnervesystemet (CNS). Det
primære mål er at forbedre livskvaliteten blandt ældre patienter.
Circadin® er selskabets første produkt, der opnår
markedsføringsgodkendelse. Selskabets øvrige produkter er på
forskellige stadier af præklinisk og klinisk udvikling. For
yderligere information, se www.neurim.com
 
Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring
og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske
sygdomme. Koncernen havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 11 mia.
(cirka EUR 1,5 mia. eller USD 2,0 mia.). Antallet af medarbejdere er
ca. 5.300 globalt. For yderligere information, se www.lundbeck.com

Abonner