Ny incitamentsordning for direktionen i H. Lundbeck A/S

Report this content

Valby, Denmark, 26. marts 2014 - Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har, i overensstemmelse med bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.4, besluttet at udstede tegningsoptioner ("warrants") for indtil i alt nominelt DKK 6.775.000 svarende til 1.355.000 aktier à DKK 5. 

Direktionsmedlemmerne i H. Lundbeck A/S er omfattet af den nye incitamentsordning (Warrant Programmet 2014). Under Warrant Programmet 2014 tilbydes direktionsmedlemmerne at deltage med en tildelingsværdi på op til 42 måneders grundløn. Bestyrelsen i H. Lundbeck A/S afgør antallet af warrants, som hver enkelt direktionsmedlem kan få tildelt. Hvis et direktionsmedlem accepterer at deltage i Warrant Programmet 2014, vil direktionsmedlemmet ikke deltage i og dermed ikke modtage nogen aktier eller aktiebaserede instrumenter under det revolverende LTI-program i 2014, 2015 og 2016. Bestyrelsen kan lade eventuelle nye direktionsmedlemmer deltage i det revolverende LTI-program.

Bestyrelsesmedlemmerne i H. Lundbeck A/S er ikke omfattet af incitamentsordningen.

Warrants tildeles på vilkår, der er i overensstemmelse med Vederlagsretningslinjerne for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S, som er vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2014.

Én warrant giver ret til at tegne 1 (én) aktie i selskabet à nominelt DKK 5. Tegning af aktier sker til en kurs pr. aktie à nominelt DKK 5 svarende til et grundbeløb, som udgør gennemsnittet af gennemsnitskurserne (“alle handler”) for én Lundbeck aktie à nominelt DKK 5 på NASDAQ OMX København de første 10 hverdage efter offentliggørelse af H. Lundbeck A/S’ regnskabsmeddelelse for 2013. Grundbeløbet vil ved årlige justeringer stige med 4% af grundbeløbet (inklusive eventuelle årlige stigninger for tidligere år) minus eventuelle udbyttebeløb, der udloddes pr. Lundbeck aktie i henhold til  beslutninger truffet på H. Lundbeck A/S’ ordinære generalforsamlinger. De årlige justeringer fortsætter, indtil warrants udløber den 30. april 2020.

Warrants optjenes efter en periode på 3 år efter tildelingstidspunktet, under forudsætning af bestyrelsens beslutning om optjening (bl.a. under hensyntagen til Lundbeck-koncernens finansielle situation) og af direktionsmedlemmets fortsatte ansættelse i Lundbeck-koncernen i optjeningsperioden. Tegningsoptionerne kan udnyttes i visse vinduer i 3-6 år efter tildelingstidspunktet.

Markedsværdien af tegningsoptionerne på det forventede tildelingstidspunkt i maj 2014 er estimeret til ca. DKK 45,7 mio. i henhold til Black & Scholes formlen baseret på markedsmæssige forudsætninger. Antallet af udstedte warrants er lavt sammenholdt med H. Lundbeck A/S’ samlede aktiekapital, og der er derfor ikke foretaget nogen justering for den udvandende effekt af warrants ved beregning af markedsværdien.

I regnskabet indregnes incitamentsordningerne til direktionen i resultatopgørelsen til dagsværdi over optjeningsperioden på 3 år. 


Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Chief Specialist, Investor Relations Media Relations Manager
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
+45 36 43 24 26 +45 36 43 30 00
   
Jens Høyer  
Specialist, Investor Relations  
jshr@lundbeck.com  
+45 36 43 33 86  
   

 

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været en af de førende aktører inden for forskning i hjernesygdomme. Vores udvikling og distribution af nyskabende behandlinger gør fortsat en forskel for mennesker med hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni og slagtilfælde.

Vi beskæftiger ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande, som arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg, og de er engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig, Italien og Mexico. Lundbeck omsatte for DKK 15,3 mia. i 2013.

Abonner

Dokumenter og links