Nye Incitamentsprogrammer i Lundbeck-koncernen

Valby, Danmark, 4. juni 2014 - Bestyrelsen i H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har besluttet at tilbyde deltagelse i et “Restricted Share Unit”-program til en række nøglemedarbejdere som en del af Lundbeck’ langsigtede incitamentsprogram for 2014. I medfør af programmet kan der tildeles 204.981 “Restricted Share Units”. En “Restricted Share Unit” er en betinget ret til at få tildelt en aktie i Lundbeck.

109 nøglemedarbejdere ansat i Lundbeck eller et af Lundbeck’ datterselskaber vil blive tilbudt at deltage i det langsigtede incitamentsprogram for 2014. Hverken bestyrelsen eller direktionen i Lundbeck deltager i programmet. Nøglemedarbejderne udvælges af Lundbeck’ direktion. Udvælgelsen sker på baggrund af nøglemedarbejdernes præstation i det forgangne år. De nævnte datterselskaber består af danske og udenlandske selskaber i hvilke Lundbeck direkte eller indirekte besidder mindst 50 % af ejerandelene.

Alle ”Restricted Share Units” modnes i 2017, 3 år efter tildelingen, under betingelse af fortsat ansættelse i Lundbeck-koncernen i perioden fra tildelingen i 2014 indtil modning i 2017.

Nøglemedarbejdere i amerikanske datterselskaber vil blive tilbudt deltagelse i et kontantprogram (”Restricted Cash Units”) på betingelser og vilkår svarende til betingelser og vilkår for ”Restricted Share Unit” programmet.  En ”Restricted Cash Unit” er en betinget ret til at modtage en kontantudbetaling.

Markedsværdien af de tildelte ”Restricted Share Units” og ”Restricted Cash Units” beregnes ud fra Black-Scholes-metoden og baseres på en volatilitet på 26,08 %, et dividendeafkast på 2,00 %, en risikofri rente på 0,19 %, en modningsperiode på 3 år samt en aktiekurs på DKK 147,40. Den samlede markedsværdi af begge programmer er DKK 30,10 på tidspunktet for tildelingen.

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vice President, Investor Relations Director, Media Relations
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
+45 36 43 24 26 +45 36 43 30 00
   
Jens Høyer  
Specialist, Investor Relations  
jshr@lundbeck.com  
+45 36 43 33 86  
     

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været en af de førende aktører inden for forskning i hjernesygdomme. Vores udvikling og distribution af nyskabende behandlinger gør fortsat en forskel for mennesker med hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni og slagtilfælde.

Vi beskæftiger ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande, som arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg, og de er engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig, Italien og Mexico. Lundbeck omsatte for DKK 15,3 mia. i 2013.

Abonner

Dokumenter og links