Nye Produkter op med 48 %, Lundbeck øger forventninger til 2013

 

Valby, Danmark, 7. august 2013 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) rapporterer en omsætning i 1. halvår på DKK 8.112 mio., svarende til en stigning på 11 % i forhold til samme periode sidste år. Justeret for Lexapro og gevinster fra frasalg steg omsætningen med knap 12 %. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde i 1. halvår DKK 1.191 mio. eksklusive engangsomkostninger svarende til en EBIT-margin på 16 %. Periodens EBIT steg med 33 % til DKK 1.020 mio.

  • Salget af Nye Produkter er yderligere styrket med lanceringerne af Abilify Maintena og Selincro og viste en stor fremgang på 48 % i 1. halvår. Nye Produkter udgør nu 17 % af omsætningen.
  • Flere af Lundbecks ældre produkter oversteg forventningerne. Salget af Cipralex steg med 4 % i årets første halvdel primært som følge af fremgang i Canada og Japan. Azilect fortsatte de tidligere kvartalers høje vækstrater med en stigning på 22 %.
  • De Internationale Markeder og USA eksklusive Lexapro opnåede høj vækst, og omsætningen steg med henholdsvis 14 % og 23 %.
  • Abilify Maintena blev lanceret i april i USA og Selincro er nu blevet lanceret i 12 europæiske lande. De første tilbagemeldinger er positive for begge produkter.
  • Der er for nylig blevet præsenteret nye data om Brintellix på konferencer som f.eks. EPA, APA og NCDEU, som understøtter og styrker produktets kliniske profil.
  • Engangsomkostninger havde en negativ indvirkning på ca. DKK 900 mio. på kvartalet som følge af Europa-Kommissionens afgørelse om at tildele Lundbeck en bøde (på ca. DKK 700 mio.) og nedskrivningen af produktrettigheder til Sycrest® på DKK 210 mio.
  • Den operationelle drift er bedre end forventet. For helåret 2013 forventer Lundbeck nu en rapporteret omsætning på DKK 14,6-15,0 milliarder og en rapporteret EBIT på DKK 1,3-1,7 milliarder. Tidligere resultatforventninger var en rapporteret omsætning på DKK 14,4-15,0 milliarder og en rapporteret EBIT på 1,2-1,7 milliarder.

 

Omsætningsfordeling

DKK mio. 1. halvår 2013 1. halvår 2012 Vækst Vækst
i
lokalvaluta
Nye Produkter* 1.402 947 48 % 50 %
         
Cipralex® 3.048 2.927 4 % 4 %
Azilect® 697 570 22 % 21 %
Xenazine® 687 558 23 % 23 %
Sabril® 265 175 51 % 51 %
Onfi® 210 104 103 % 103 %
         
Europa 3.813 3.883 (2 %) (2 %)
USA (ekskl. Lexapro) 1.165 950 23 % 23 %
Internationale Markeder 2.165 1.900 14 % 15 %
         
Samlet omsætning 8.112 7.340 11 % 10 %

*Nye Produkter omfatter Xenazine, Sabril, Sycrest, Lexapro (Japan), Onfi, Treanda, Selincro og Abilify Maintena
 

Lundbecks koncernchef Ulf Wiinberg udtaler i forbindelse med delårsrapporten for 1. halvår:
“Jeg er yderst tilfreds med Lundbecks overordnede resultat i 1. halvår og især med den fortsat høje vækst i salget af vores nye produkter, hvilket for os til at øge vores forventninger til helåret og bekræfter, at den langsigtede strategi for Lundbeck er på rette kurs”.