Nyt stof til behandling af Parkinsons sygdom - Lu AE04621 - inkluderes i Lundbecks udviklingspipeline


            
H. Lundbeck A/S (Lundbeck) styrker sin pipeline af lægemidler i klinisk
udvikling ved at påbegynde kliniske fase I studier med Lu AE04621 med henblik på
at undersøge stoffets sikkerhed, tolerabilitet og den farmakokinetiske profil
ved behandling af mennesker. Der forventes at blive optaget ca. 100 raske
forsøgspersoner i det placebokontrollerede studie.

Lu AE04621 er et nyt stof, som virker på de områder i hjernen, der er berørt ved
Parkinsons sygdom og har en virkning tilsvarende Lu 02-750, som Lundbeck
påbegyndte kliniske fase I studier med i november 2009. Stoffet har i
dyremodeller vist yderst overbevisende effekt i sammenligning med traditionelle
behandlinger. Det forventes, at stoffet kan medføre et nyt og højere niveau af
sygdomskontrol for patienter med Parkinsons sygdom.

"Lundbecks forskningsafdeling fokuserer på at opdage nye og innovative
behandlinger, som adresserer udækkede behov og giver klare fordele for
patienterne, og vi mener, at Lu AE04621 har potentialet til at kunne forbedre
behandlingen og livskvaliteten for patienter, der lider af Parkinsons sygdom,"
udtaler Lundbecks forskningsdirektør Peter Høngaard Andersen, og han fortsætter:
"Med parallel afprøvning af Lu 02-750 og Lu AE04621 på mennesker vil vi på et
tidligt tidspunkt kunne vælge det mest lovende af de to stoffer til yderligere
udvikling."

Om Parkinsons sygdom
Parkinsons sygdom er en aldersrelateret, degenerativ forstyrrelse i hjernen.
Typiske symptomer er rystelser, stivhed, langsomme bevægelser og forringet
balanceevne. Det anslås, at fire millioner mennesker verden over lider af
sygdommen, som normalt rammer mennesker over 60 år.

Lundbeck kontakt Investorer:             Presse: Jacob Tolstrup            Mads Kronborg

 Vice President, IR & Communication  Media Relations Manager

 Tlf. 36 43 30 79           Tlf. 36 43 28 51 Palle Holm Olesen          Stine Hove Marsling

 Chief Specialist; Investor Relations External Communication Specialist

 Tlf. 36 43 24 26           Tlf. 36 43 28 33 Magnus Thorstholm Jensen

 Investor Relations Officer

 Tlf. 36 43 38 16


Om H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk
virksomhed, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker,
der lider af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder med
forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele
verden målrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, søvnløshed samt
Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København, og har i dag ca.
5.900 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende virksomheder
inden for CNS-området. Lundbeck omsatte i 2009 for DKK 13,7 mia. (ca. EUR 1,8
mia. eller USD 2,6 mia.). For mere information, se www.lundbeck.com
<http://www.lundbeck.com/>.[HUG#1400616]

Abonner

Dokumenter og links