Øget behandling af alkoholafhængighed kan redde knap 12.000 liv.

Tusindvis af europæere dør hvert år af alkoholafhængighed, fordi de ikke får behandling for deres sygdom. Færre end 10 pct. af patienterne med alkoholafhængighed i EU modtager behandling i dag, og sygdommen koster derfor årligt omkring 120.000 europæere mellem 15 og 64 år livet. Blev behandlingen udvidet til at omfatte 40 pct. af patienterne, ville anslået 11.700 patienters liv kunne reddes hvert år.

Fordelene ved en øget behandling af alkoholafhængighed i EU er beskrevet i en ny undersøgelse, som offentliggøres i februar-udgaven af tidsskriftet European Neuropsychopharmacology1. Undersøgelsen dokumenterer for første gang de dødelige konsekvenser af alkoholafhængighed og den begrænsede behandling af sygdommen i EU. Undersøgelsen er gennemført af en forskergruppe under ledelse af professor Jürgen Rehm fra Center for afhængighed og mentale sygdomme på University of Toronto.
  

Enorm byrde
Den nye undersøgelse sætter også for første gang tal på, i hvilket omfang stigningen i den samlede dødelighed som følge af alkoholforbrug direkte kan henføres til alkoholafhængighed. Således er alkoholafhængighed skyld i 70 pct. af alle dødsfald, som skyldes alkohol.

De samfundsmæssige omkostninger forbundet med alkoholforbrug er vidtrækkende og kan omfatte kriminalitet, trafikulykker, arbejdsløshed og problemer i familien, såsom skilsmisse og omsorgssvigt for børn. De samfundsmæssige omkostninger forbundet med alkoholforbrug blev i 2010 anslået til at udgøre 155,8 mia. euro, og 62 pct. af disse omkostninger anslås at stamme fra stort alkoholindtag (”heavy drinking”) udløst af alkoholafhængighed2.

Undersøgelsen slår dermed fast, at en øget behandling af alkoholafhængighed er afgørende for at reducere alkohols overordnede forøgelse af sygdom og dødelighed. Ikke som erstatning for de eksisterende alkoholpolitikker i EU, men som supplement til de nuværende tiltag med fokus på forebyggelse som eksempelvis prisforhøjelser, reklameforbud eller begrænsning af muligheden for at købe ​​alkohol.

På baggrund af undersøgelsens resultater opfordrer professor Rehm til et øget fokus på behandling for alkoholafhængighed sideløbende med forebyggelse for at sikre, at der udvikles og indføres en integreret indsats mod alkoholafhængighed.

"I lyset af den enorme sundhedsmæssige byrde, der er forbundet med alkoholforbrug og især alkoholafhængighed i Europa, er der behov for, at man supplerer forebyggelse med tiltag, som kan udvide andelen af patienter, der får behandling," siger professor Rehm.

Lundbeck har støttet undersøgelsen gennem en ubetinget forskningsbevilling.


Om alkoholafhængighed
Alkoholafhængighed er en hjernesygdom med en høj sandsynlighed for en progressiv udvikling.3, 4 Alkohol er giftig for de fleste af kroppens organer, og niveauet for alkohol​​forbrug er stærkt korreleret med en risiko for udvikling af sygdom og dødelighed på længere sigt.5 Alkohol er en medvirkende faktor i flere end 60 forskellige sygdomme.6 Genetiske og miljømæssige faktorer er vigtige i udviklingen af ​​alkoholafhængighed, og genetiske faktorer tegner sig for anslået 60 pct. af risikoen for at udvikle alkoholafhængighed.7 Et kendetegn ved alkoholafhængighed er et ofte overvældende ønske om at indtage alkohol. Patienterne oplever problemer med at kontrollere forbruget af alkohol og fortsætter med at indtage alkohol på trods af de skadelige konsekvenser.8

Overdreven indtagelse af alkohol er udbredt i mange dele af verden, især i Europa, hvor flere end 14 millioner mennesker er alkoholafhængige,9 og hvor der er udbredt mangel på behandlingsmuligheder, idet kun 8 pct. af patienterne modtager behandling.10 Både afholdenhed og en reduktion af alkoholforbruget bør betragtes som en del af en mere omfattende behandlingspakke til patienter med alkoholafhængighed.11


Yderligere oplysninger, herunder kontakt til professor Rehm og undersøgelsen

Simon Augustesen, Media Relations
Telefon (direkte): +45 36 43 49 80

 

Om Lundbeck
Lundbeck er et globalt farmaceutisk selskab, der er engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Lundbeck arbejder således med hele værdikæden fra forskning, udvikling, og produktion til markedsføring og salg af lægemidler i hele verden. Selskabets lægemidler er rettet mod lidelser som depression, angst, psykoser, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme. Lundbecks udviklingsportefølje består af en række udviklingsprogrammer i den mellemste og sene udviklingsfase.

Lundbeck har i dag over 5.800 ansatte verden over, hvoraf de 2.000 arbejder i Danmark. Vi har medarbejdere i 57 lande, og vores produkter er registreret i mere end 100 lande. Vi har forskningscentre i Danmark, Kina og USA og produktionsfaciliteter i Italien, Frankrig, Mexico, Kina og Danmark. Lundbeck omsatte i 2012 for DKK 15,0 mia. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

 

 

   

Referencer:

[1] Rehm, J et al.  Modelling the impact of alcohol dependence on mortality burden and the effect of available treatment interventions in the European Union.  European Neuropsychopharmacology [epub ahead of print August 21, 2012]

2Rehm et al. CAMH. Alcohol consumption, alcohol dependence and attributable burden of disease in
Europe http://www.camh.ca/en/research/news_and_publications/reports_and_books/Pages/default.aspx

3Burge et al. Am Fam Physician 1999; 59(2): 361-370

4Leshner. Science 1997; 278: 45-47

5Rehm et al. Eur Addict Res 2003; 9: 147-156

6WHO. Global status report on alcohol and health, 2011

7Schuckit. Ch. 98. In: Davis et al (eds). Neuropsychopharmacology: The Fifth Generation of Progress. 2002

8WHO, ICD-10, F10-19

9Wittchen et al. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(9): 655-679

10Kohn et al. Bull World Health Organ 2004; 82(11):858-866

11Ambrogne. J Subst Abuse Treat 2002; 22(1): 45-53

Abonner