Omfattende omstrukturering for at genvinde rentabilitet og sikre værditilvækst

 

  • Lundbeck påbegynder et omstruktureringsprogram, som vil reducere den samlede omkostningsbase med omkring DKK 3 mia. med fuld effekt i 2017
  • Lundbeck vil omstrukturere hovedkontorsfunktioner og kommercielle aktiviteter i Europa og andre markeder, hvilket forventes at medføre en reduktion på omkring 1.000 medarbejdere
  • I forbindelse med omstruktureringsprogrammet vil der blive foretaget hensættelser og nedskrivninger på DKK 1,7 mia. i tredje kvartal 2015
  • Som en del af omstruktureringsprogrammet indgår en reklassificering af DKK 4,8 mia. til forsknings- og udviklingsudgifter i andet kvartal 2015. Reklassificeringen er en ændring i regnskabsmæssigt skøn baseret på ledelsens revurdering af visse tidligere aktiverede produktrettigheder
  • Finansielle forventninger for 2015 er revideret. Lundbeck forventer nu en omsætning på omkring DKK 14,0 mia. og core EBIT på omkring DKK 0,5 mia. Det rapporterede EBIT forventes at være negativt på omkring DKK 7,0 mia.

 

Valby, Danmark, 19. august 2015 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) annoncerer i dag et nyt omstruktureringsprogram for at forbedre profitabiliteten væsentligt og forbedre virksomhedens værditilvækst. Lundbeck har brug for en bedre rentabilitet for at kunne investere i fremtidige, profitable vækstinitiativer, der kan føre til bedre behandlinger for patienter og sikre et konkurrencedygtigt afkast på investeringer og dermed sikre værditilvækst.

Kåre Schultz, koncernchef og administrerende direktør, udtaler:

Sammen med mit ledelsesteam er det min opfattelse, at Lundbeck med dette program kan drive en vedvarende værditilvækst for alle vore interessenter. Vi er bevidste om, at disse beslutninger vil påvirke mange af vore medarbejdere, og vi vil gøre en indsats for at støtte disse medarbejdere, når vi implementerer ændringerne.”

I de sidste par år har Lundbeck gennemgået en omfattende omstrukturering af sin europæiske kommercielle infrastruktur. Men det er nødvendigt at justere den kommercielle struktur yderligere, særligt i Europa. Lundbeck vil øge fokus på følgende produkter: Abilify Maintena, Brintellix, Northera, Onfi og Rexulti. Desuden planlægger Lundbeck at opnå besparelser ved at omstrukturere alle hovedkontorsfunktioner, yderligere minimere generelle og administrative funktioner i dattervirksomheder samt udvide det nyligt etablerede service center i Krakow i Polen. Inden for forskning og udvikling er en række besparende initiativer blevet identificerede, deriblandt nedlukning af udvalgte projekter på et tidligt forskningsstadie.

Lundbeck forventer, at dette omstruktureringsprogram vil påvirke omkring 1.000 medarbejdere. Endelig beslutning om programmets størrelse, afskedigelser og vilkår afventer færdiggørelse af relevante konsultationsprocesser.

 

Finansielle konsekvenser af omstruktureringsprogrammet

I forlængelse af det foreslåede omstruktureringsprogram forventer Lundbeck at indregne hensættelser for omkring DKK 1,1 mia. til fratrædelsesgodtgørelser og omstruktureringsudgifter. Desuden forventer Lundbeck i tredje kvartal at udgiftsføre omkring DKK 0,6 mia. i nedskrivninger som følge af ændrede ledelsesvurderinger af visse immaterielle rettigheder og faste aktiver.

Det forventes, at programmet vil reducere den samlede omkostningsbase med omkring DKK 3 mia. i 2017.

Når omstruktureringsprogrammet er gennemført, forventer Lundbeck en markant forbedring af virksomhedens profitabilitet, og selskabet forventer at se et positivt rapporteret driftsresultat allerede i 2016 med yderligere forbedringer i 2017. Yderligere detaljer vedrørende de finansielle forventninger vil blive præsenteret i forbindelse med offentliggørelsen af helårsresultaterne for 2015 i februar 2016.

 

Reklassificering af produktrettigheder

En reklassificering som følge af ledelsens revurdering af visse produktrettigheder har medført en ændring i regnskabsmæssigt skøn for aktivering af milepælsbetalinger, som førhen blev udløst inden endelig markedsregistreringsgodkendelse. Reklassificeringen af visse produktrettigheder beløber sig til DKK 4,8 mia., hvilket er indregnet i forsknings- og udviklingsomkostninger i andet kvartal 2015.

Tidligere blev alle materielle milepælsbetalinger, der udløstes af en begivenhed, behandlet som forøgelse af markedsværdien af produktrettighederne. De er derfor blevet aktiveret og ved lancering af produktet, amortiseret over produktets livscyklus. Inden produktet modtager endelig markedsregistreringsgodkendelse, er der en væsentlig usikkerhed, om det vil blive godkendt og lanceret, dvs. om en produktrettighed eksisterer på dette stadie. Derfor anlægger ledelsen nu en mere konservativ tilgang, når disse milepælsbetalinger fortrinsvis bliver udløst af eller relaterer sig til forskning og udvikling eller præ-registrerings aktiviteter.

Revurderingen har ikke resulteret i en ændring af Lundbecks regnskabspraksis.

 

Finansielle forventninger

De finansielle forventninger for regnskabsåret 2015, præsenteret i forbindelse med offentliggørelsen af helårsresultaterne for 2014 den 5. februar 2015, er revideret.

For et samlet overblik over Lundbecks finansielle forventninger for 2015 henvises til selskabsmeddelelsen vedrørende den finansielle rapport for de første seks måneder af 2015, bekendtgjort den 19. august 2015 (meddelelse nr. 566).

Lundbeck forventer nu at core EBIT forudsat konstante valutakurser vil beløbe sig til omkring DKK 0,5 mia. sammenlignet med den tidligere forventning på omkring DKK 0 for 2015. I forlængelse af det bekendtgjorte omstruktureringsprogram udmelder Lundbeck nu også forventninger for rapporteret driftsresultat (EBIT), hvilket forventes at være negativ omkring DKK 7,0 mia.

 

Lundbeck kontakt

 

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vicedirektør, Investor Relations Pressechef
PALO@lundbeck.com                                      MAVK@lundbeck.com

36 43 24 26

36 43 00 00
   
   
    

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været førende inden for forskning i hjernesygdomme. Vore primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, bipolar lidelse, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni og symptomatisk neurogen orthostatisk hypotension (NOH).

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med en hjernesygdom, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vor daglige målsætning er at tilbyde personer med hjernesygdomme en bedre behandling og dermed et bedre liv - vi kalder det Progress in Mind.

Læs mere på www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind.

Vore ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vor udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vore produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for DKK 13,5 mia. i 2014 (EUR 1,8 mia. eller USD 2,4 mia.).

Lundbecks aktier er noteret på børsen i København under symbolet ”LUN”. Lundbeck har et sponsoreret Niveau 1 ADR-program, der er noteret i USA (OTC) under symbolet ”HLUYY”.

 

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

 

Safe Harbor/fremadskuende erklæringer

Ovennævnte informationer indeholder erklæringer, der er fremadskuende, og angiver vores forventninger eller prognoser for begivenheder i fremtiden som f.eks. nye produktlanceringer, produktgodkendelser og økonomiske resultater.

Sådanne fremadskuende erklæringer er underlagt risici, uvisheder og unøjagtige formodninger. Dette kan medføre, at faktiske resultater er væsentligt forskellige fra forventningerne, og kan bevirke, at nogle eller alle vore fremadskuende erklæringer heri eller i andre publikationer bliver forkerte. Faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, omfatter rentesats og valutavekselkursfluktuationer, forsinkelse eller sammenbrud i udviklingsprojekter, produktionsproblemer, uventede kontraktbrud eller -ophør, regeringspålagte eller markedsbaserede prisfald for Lundbecks produkter, introduktion af konkurrerende produkter, Lundbecks evne til med held at markedsføre både nye og eksisterende produkter, eksponering for produktansvar og andre retssager, ændringer i godtgørelsesregler og regeringsindført lovgivning og de deraf følgende fortolkninger, samt uventet vækst i omkostninger og udgifter.

For visse af Lundbecks antagelser kræver den danske investeringslovgivning fuld offentliggørelse af væsentlige selskabsoplysninger. Visse antagelser, herunder antagelser vedrørende salg i forbindelse med produkter, der ordineres til ikke-godkendt brug, sker under hensyntagen til tidligere ydeevne af andre tilsvarende lægemidler for tilsvarende sygdomme eller tidligere ydeevne for samme lægemiddel i andre regioner, hvor produktet aktuelt markedsføres. Det er vigtigt at bemærke, at selvom læger, som en del af deres frihed til at praktisere medicin i USA, kan ordinere godkendte lægemidler til en hvilken som helst anvendelse, de måtte bedømme som værende egnet, herunder ikke-godkendte anvendelser, er promovering af ikke-godkendt anvendelse strengt forbudt hos Lundbeck.

 

Abonner

Dokumenter og links