Otsuka og Lundbecks brexpiprazol udviser statistisk signifikant effekt i nye fase III-studier hos voksne patienter med skizofreni, der blev præsenteret ved årsmødet i American College of Neuropsychopharmacology.

 

• Resultater fra to kliniske fase III-studier påviste effekten og sikkerheden af brexpiprazol hos voksne patienter med skizofreni.

• Brexpiprazol er en serotonin-dopamine activity modulator (SDAM), der menes at have en balanceret kombination af kraftige aktiviteter på flere receptorer i hjernen, herunder delvis agonist-aktivitet ved dopamin D2 og serotonin 5HT1A -receptorer og antagonist-aktivitet ved serotonin 5HT2A -receptorer og noradrenerge alpha1B/2C -receptorer.
 

• Ved American College of Neuropsychopharmacology (ACNP) blev der også præsenteret resultater fra to kliniske fase III-studier med brexpiprazol som supplerende behandling til antidepressiv behandling (ADT) hos voksne med svær depression (MDD).


H. Lundbeck A/S (Lundbeck) og Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Otsuka) offentliggjorde i dag præsentationen af resultater fra fase III-studier, som evaluerer effekten af  udviklingskandidaten brexpiprazol som monoterapi hos voksne patienter med skizofreni ved det 53. årsmøde i American College of Neuropsychopharmacology (ACNP) i Phoenix, Arizona. Dataene blev fremlagt i to poster-præsentationer, "A Multicenter, Randomized, Controlled, Phase III Trial of Fixed-dose Brexpiprazole for the Treatment of Adults with Acute Schizophrenia" (”Et multicenter, randomiseret, kontrolleret, fase III-studie af fast dosis brexpiprazol til behandling af voksne med akut skizofreni”) og "Brexpiprazole for the Treatment of Acute Schizophrenia: A Randomized, Controlled Trial" (”Brexpiprazol til behandling af akut skizofreni: et randomiseret, kontrolleret forsøg”).

 
"Skizofreni er en invaliderende lidelse, der alt for ofte ikke kan behandles optimalt med tilgængelige behandlingsmuligheder. Patienter kæmper med at opretholde en systematisk behandling af flere grunde, herunder manglende effekt og uønskede bivirkninger," sagde Dr. Christoph U. Correll, Professor of Psychiatry, Hofstra North Shore LIJ School of Medicine og Medical Director, Recognition and Prevention Program (RAP), The Zucker Hillside Hospital, begge i New York, og ledende forfatter af én af studierapporterne. "Der er derfor behov for yderligere behandlingsmuligheder. Effektsignalerne understøtter, sammen med den favorable bivirkningsprofil som er observeret i dette studie, brugen af brexpiprazol i denne patientpopulation."

 

Resultater af skizofrenistudier
Poster-præsentationen, "Brexpiprazole for the Treatment of Acute Schizophrenia: A Randomized, Controlled Trial,” (NCT01668797) fremviste effekten og tolerabiliteten af brexpiprazol hos 636 voksne patienter med akut skizofreni. Det pivotale fase III-studie randomiserede patienter med akut skizofreni til faste doser af brexpiprazol (0,25 mg, 2 mg eller 4 mg,) eller placebo (randomiseret hhv. i forholdet 2:2:1:2) i 6 uger.

Resultaterne indikerede:

• Brexpiprazol 4 mg og 2 mg påviste større forbedring end placebo i det primære effektmål ændring fra baseline til uge 6 i Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) Total Score (4 mg: -19,65, p=0,0006 og 2 mg: -20,73, p=<0,0001 sammenlignet med placebo -12,01; 0,25mg svarede til placebo -14,90).
• Vigtige sekundære effektmålsresultater, ændringen i Clinical Global Impression-Severity Scale (CGI-S) -score i uge 6, understøttede de primære resultater (4 mg: -1,20, p=0,0012; 2 mg: -1,15, p=0,0056 sammenlignet med placebo -0,82)
• Alt i alt fuldførte ca. 65 % af patienterne det 6 uger lange studie. Seponering på grund af uønskede hændelser var 13,3 %, 8,2 %, 9,4 % og 17,4 %, mens seponering på grund af manglende effekt var henholdsvis 7,8 %, 9,3 %, 3,9 % og 9,8 % i brexpiprazol 0,25 mg, 2 mg, 4 mg og placebogrupperne.
• De hyppigst rapporterede behandlingsrelaterede uønskede hændelser (TEAE'er) (mere end 5 % i mindst én brexpiprazol-behandlingsgruppe og hyppigere end placebo) var henholdsvis diarré (5,6 %, 1,6 %, 3,9 %, vs. 1,6 %), akatisi (0 %, 4,4 %, 7,2 % vs. 2,2 %) og hovedpine (10,0 %, 9,3 %, 12,2 % og 8,2 %) i brexpiprazol 0,25 mg, 2 mg, 4 mg, versus placebogrupperne.
 

Poster-præsentationen, "A Multicenter, Randomized, Controlled, Phase III Trial of Fixed-dose Brexpiprazole for the Treatment of Adults with Acute Schizophrenia" (”Et multicenter-, randomiseret, kontrolleret, fase III-forsøg med fast dosis brexpiprazol til behandling af voksne med akut skizofreni”), (NCT02054702) fremviste resultater fra et klinisk fase III-studie, der randomiserede 674 patienter med akut skizofreni til faste doser af brexpiprazol (1 mg, 2 mg, 4 mg) eller placebo (i forholdet 3:3:2:3) i 6 uger.

Resultaterne indikerede:

• Brexpiprazol 4 mg udviste forbedring i forhold til placebo i det primære effektmål PANSS totalscore fra baseline til uge 6 (-20,0 sammenlignet med -13,5, p=0,0022), mens 2 mg (-16,6) og 1 mg (-16,9) doser udviste numerisk forbedring sammenlignet med placebo (-13,5, p>0,05).
• Vigtige sekundære effektmålsresultater, ændringen i Clinical Global Impression-Severity Scale (CGI-S) -score i uge 6, understøttede de primære resultater (4 mg: -1,2, p=0,0015; 2 mg: -1,0, p>0,05; 1 mg: -0,9, p>0,05 vs. placebo -0,8).
• Alt i alt fuldførte ca. 68 % af patienterne det 6 uger lange studie. Seponeringer på grund af uønskede hændelser var 9,2 %, 5,9 %, 7,1 % og 12,0 %, mens seponering på grund af manglende effekt var henholdsvis 7,5 %, 10,8 %, 8,7 % og 11,4 % i brexpiprazol 1 mg, 2 mg, 4 mg og placebogrupperne.
• De hyppigst rapporterede TEAE'er (over 5 % i mindst én brexpiprazol-behandlingsgruppe og hyppigere end placebo) var dyspepsi (5,8 %, 3,8 %, 3,3 %, 3,3 %, søvnløshed (12,5 %, 13,4 % og 15,2 % vs. 14,7 %) og agitation (8,3 %, 8,6 % og 7,1 % vs. 7,1 %) henholdsvis for behandlingsgrupperne 1 mg, 2 mg og 4 mg brexpiprazol sammenlignet med placebo.
 

"Vi og Lundbeck er stolte af at præsentere disse dataresultater for første gang som en vigtig del af det kliniske program, som understøtter sikkerheden og effekten af brexpiprazol hos voksne med skizofreni", sagde William Carson, MD, administrerende direktør, Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. "Det er vores håb, at brexpiprazol vil give skizofrenipatienter en anden mulighed for at behandle symptomerne, mens de lever med denne sygdom."

"Skizofreni er en kompliceret sygdom, som ca. 2,4 millioner voksne oplever i USA. Det er kritisk nødvendigt at have flere behandlingsmuligheder for at imødegå sygdommens udækkede behov. Vi mangler stadig en virkelig effektiv og forudsigelig vej frem mod behandling", sagde Anders Gersel Pedersen, koncerndirektør for forskning og udvikling hos Lundbeck. "Selvom der er sket fremskridt på området, mener vi, at brexpiprazol kan blive et godt nyt behandlingstilbud til patienterne.”

Otsuka og Lundbeck fremlagde desuden resultater af to fase III-studier, som evaluerede effekten af brexpiprazol som supplerende behandling til antidepressiv behandling (ADT) hos patienter med svær depression (MDD) i ACNP. Dataene blev fremlagt i en poster-præsentation, "Efficacy and Safety of Adjunctive Brexpiprazole (OPC-34712) in Major Depressive Disorder: Results of Two Pivotal Clinical Studies." (”Effekt og sikkerhed af supplerende brexpiprazol (OPC-34712) ved svær depression: resultater af to pivotale kliniske studier”).

Om brexpiprazol (OPC-34712)
Brexpiprazol er en psykoterapeutisk udviklingskandidat opdaget af Otsuka og under udvikling i samarbejde med Lundbeck. Brexpiprazol er en serotonin-dopamine activity modulator (SDAM), der optræder som en partiel agonist på 5-HT1A- og dopamin D2-receptorerne, samt en antagonist på 5-HT2A- og noradrenalin alpha1B/2C-receptorerne, alle med en tilsvarende højere styrke (< 1nM). De amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) har accepteret Otsuka og Lundbecks registreringsansøgning for brexpiprazol til behandling af skizofreni og til kombinationsbehandling af svær depression. PDUFA-datoen er i juli 2015.

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været førende inden for forskning i hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, bipolar lidelse, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni, slagtilfælde og symptomatisk neurogen orthostatisk hypotension (NOH).

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med en hjernesygdom, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vores daglige målsætning er at tilbyde personer med hjernesygdomme en bedre behandling og dermed et bedre liv - vi kalder det Progress in Mind.

Læs mere på www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind.

Vores ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. 15,3 mia. DKK i 2013 (2,1 mia. EUR eller 2,7 mia. USD).

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

Om Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
Otsuka Pharmaceutical er en global medicinalvirksomhed, som arbejder ud fra følgende virksomhedsfilosofi: "Otsuka — mennesker der skaber nye produkter til bedre sundhed verden over." Otsuka forsker i, udvikler, fremstiller og markedsfører innovative og originale produkter med fokus på farmaceutiske produkter til behandling af sygdomme og konsumentprodukter til den daglige opretholdelse af sundheden.

Inden for lægemidler er Otsuka førende på det udfordrende område med psykiske lidelser, og selskabet har også forskningsprogrammer inden for flere utilstrækkeligt behandlede sygdomme, herunder tuberkulose, som udgør et stort sundhedsproblem globalt. Disse tiltag illustrerer, hvordan Otsuka inderst inde er et "big venture"-selskab med en ungdommelig og kreativ ånd i alt, hvad det foretager sig.

Otsuka Pharmaceutical beskæftiger ca. 28.700 medarbejdere i hele verden og er et 100 procent ejet datterselskab af Otsuka Holdings Co., Ltd., som har hovedsæde i Tokyo, Japan. Otsuka koncernen har forretning i 26 lande og regioner rundt om i verden, med et konsolideret salg på ca. USD 14,1 mia. for regnskabsåret 2013 (1/4/2013-31/3/2014). Otsuka henviser til deres globale hjemmeside på https://www.otsuka.co.jp/en/

         Lundbeck-kontakter:
         
         Mads Kronborg
         Pressechef
         Telefon (direkte): 36 43 28 51
         
         Lars Otto Andersen-Lange
         Media relations
         Telefon: 30 83 26 57
         
         
         Otsuka-kontakter:
         
         Investorer:
         Yoko Ishii
         Otsuka Holdings Co., Ltd.
         Ishiiyo@Otsuka.jp
         +81 3 6361 7411
         
         Medier:
         JAPAN/ASIA
         Jeffrey Gilbert
         Leader, Pharmaceutical PR
         Otsuka Pharmaceutical Co, Ltd.
         gilbert.jeffrey@otsuka.co.jp
         +81 3 6361 7379, +81 80 8728 6039
         
         U.S
         Rose Weldon
         Corporate Communications
         Otsuka America Pharmaceuticals
         rose.weldon@otsuka-us.com
         +1 609 524 6879

Abonner

Dokumenter og links