Udvidelse af aktiekapitalen som følge af medarbejderes udnyttelse af tegningsoptioner


            
H. Lundbeck A/S vil den 22. august 2007 registrere en forhøjelse af
aktiekapitalen med nominelt DKK 1.382.635 hos Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen som følge af medarbejderes udnyttelse af
tegningsoptioner. Den registrerede aktiekapital vil herefter udgøre
nominelt DKK 1.035.735.780 svarende til 207.147.156 stk. aktier á DKK
5. Tegningskursen udgjorde DKK 108,11. De nye aktier giver ret til
udbytte vedrørende regnskabsåret 2007 fra tidspunktet for
kapitalforhøjelsens registrering, forudsat at generalforsamlingen
træffer beslutning om udbytte vedrørende dette regnskabsår.

Bestyrelsen i H. Lundbeck A/S besluttede den 9. december 2003 (se
meddelelse nr. 118) at tildele tegningsoptioner til direktion og
ledende medarbejdere i selskabet og dets ikke amerikanske
datterselskaber. Selskabet har i denne forbindelse tildelt 2.554.092
tegningsoptioner.

Medarbejderne kan udnytte tegningsoptionerne i en række
udnyttelsesvinduer indtil 30. august 2007. Det sidste
udnyttelsesvindue udgør perioden 16. august - 27. august 2007 (begge
dage inklusive). Der vil vedrørende det sidste udnyttelsesvindue
blive registreret to kapitalforhøjelser, hvoraf den første vil blive
foretaget den 22. august 2007. Den anden registrering vil blive
fortaget efter udløb af udnyttelsesvinduet.

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på
Lundbeck-koncernens resultat for regnskabsåret 2007.

Lundbeck kontakt


Investorer:         Presse:

Jacob Tolstrup        Caroline Broge
Director, Investor Relations Media Relations Manager
Tlf. 36 43 30 79       Tlf. 36 43 26 38
Tlf. +1 201 350 0187


           ________________________

Fondsbørsmeddelelse nr. 285 - 21. august 2007

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring
og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske
sygdomme. Selskabet havde en nettoomsætning i 2005 på DKK 9,2 mia.
(cirka EUR 1,2 mia. eller USD 1,6 mia.). Antallet af medarbejdere er
ca. 5300 globalt. For yderligere information, se www.lundbeck.com