Ulf Wiinberg fratræder som administrerende direktør for Lundbeck

  • Ulf Wiinberg har meddelt Lundbecks bestyrelse, at han fratræder sin stilling som administrerende direktør med øjeblikkelig virkning
  • Fratrædelsen sker som konsekvens af, at Ulf Wiinberg har overtrådt virksomhedens interne retningslinjer (Code of Conduct)
  • Processen med at finde en afløser for Ulf Wiinberg er straks påbegyndt. Indtil processen er gennemført, vil Håkan Björklund fungere som bestyrelsesformand med udvidet ansvar og vil som sådan fungere som virksomhedens daglige leder

Valby, Danmark, 24. november 2014 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort, at administrerende direktør Ulf Wiinberg efter eget ønske fratræder sin stilling med øjeblikkelig virkning.

Fratrædelsen skal ses i lyset af, at Ulf Wiinberg i 2013 undlod at indhente Lundbecks bestyrelses forhåndsgodkendelse til at modtage aktier i biotekvirksomheden Stratified Medical Ltd. fra dennes grundlægger. Dette er i modstrid med Lundbecks interne retningslinjer for både direktørers og øvrige ansattes adfærd. Det er en skærpende omstændighed, at der er tale om aktier i et selskab, som Lundbeck efterfølgende selv har investeret omkring DKK 19 millioner i.

Ulf Wiinberg har overfor Lundbecks bestyrelsesformand Håkan Björklund selv oplyst, erkendt og undskyldt sin fejl, som af bestyrelsen betragtes som et alvorligt brud på Lundbecks interne retningslinjer. På denne baggrund har Ulf Wiinberg meddelt Lundbecks bestyrelse, at han ønsker at fratræde sin stilling. Bestyrelsen har forståelse for Ulf Wiinbergs beslutning, som den på det foreliggende grundlag finder passende.

”I bestyrelsen anerkender vi den betydelige indsats, Ulf Wiinberg siden sin ansættelse i 2008 har ydet for Lundbeck. Ulf Wiinberg har både erkendt og undskyldt sin fejlagtige handling, men det ændrer ikke ved, at Lundbeck har klare og umisforståelige retningslinjer for alle ansattes adfærd. Disse kan ikke gradbøjes, og bestyrelsen er derfor enig i Ulf Wiinbergs beslutning om at opsige sin stilling”, siger Håkan Björklund.

”Jeg er oprigtig ked af hændelsesforløbet, der fra min side har været utilsigtet, og som jeg selv har informeret Håkan Björklund om. Jeg har været meget glad for min tid i Lundbeck og er stolt over at have været med til at udvikle og styrke selskabet. På baggrund af det skete har jeg imidlertid fundet det bedst for begge parter, at jeg i dag fratræder min stilling”, siger Ulf Wiinberg.

Processen med at finde en afløser for Ulf Wiinberg påbegyndes straks. Indtil processen er gennemført, vil Håkan Björklund fungere som bestyrelsesformand med udvidet ansvar og vil som sådan fungere som virksomhedens daglige leder.

Håkan Björklund har mere end 30 års erfaring fra lægemiddelindustrien, ikke mindst fra sin tid som administrerende direktør for Nycomed fra 1999 til 2011. Han har siddet i Lundbecks bestyrelse siden 2011 og har således indgående kendskab til virksomheden.

Telekonference

I dag kl. 10.00 afholder Lundbeck en telekonference for investorer og analytikere, se telefonnumre nedenfor. Konferencen kan også følges online på www.lundbeck.com under Investor.

DK: +45 354 455 83, UK: +44 203 194 05 44, US: +1 855 269 2604

 

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vice President, Investor Relations Pressechef
PALO@lundbeck.com MAVK@lundbeck.com
Tlf. 36 43 24 26 +45 36 43 30  00
   
Jens Høyer  
Specialist, Investor Relations  
JSHR@lundbeck.com  
Tlf. 36 43 33 86  
     

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været førende inden for forskning i hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, bipolar lidelse, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni, slagtilfælde og symptomatisk neurogen orthostatisk hypotension (NOH). 

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med en hjernesygdom, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vores daglige målsætning er at tilbyde personer med hjernesygdomme en bedre behandling og dermed et bedre liv - vi kalder det Progress in Mind.

Læs mere på www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind.

Vores ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. 15,3 mia. DKK i 2013 (2,1 mia. EUR eller 2,7 mia. USD).

Lundbecks aktier er noteret på børsen i København under symbolet “LUN”. Lundbeck har et sponsoreret Niveau 1 ADR-program, der er noteret i USA (OTC) under symbolet “HLUYY”. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

Abonner

Dokumenter og links