Update vedrørende Lundbeck Inc. (USA)


            
Ledelsen har afsluttet den indledende gennemgang af
forretningsmulighederne i USA og har afsluttet den første
integrationsfase. Vi er glade for at kunne meddele, at Lundbeck Inc.
forventes at bidrage væsentligt til Lundbecks omsætning, og som et
referencepunkt forventes salget i USA at overstige USD 500 mio. i
2011.

I denne forbindelse har Lundbecks bestyrelse godkendt et specielt
performance baserede LTI program, som vil kunne udnyttes i 2012.
Programmet er designet til at hjælpe med at fastholde
nøglemedarbejdere samt til at sikre opnåelse af forretningsplanen.

Den samlede værdi af programmet udgør USD 8,3 mio. og vil blive
udbetalt i 2012 forudsat forsat ansættelse samt opnåelse af ambitiøse
kritiske milepæle.

Lundbeck har etableret en langsigtet incitamentsordning for alle
medarbejdere i Lundbeck Inc., som er ansat pr. 10. juni 2009, samt
for lederen af Lundbecks amerikanske forskningsenhed. Medarbejderne
tildeles Stock Appreciation Rights (SAR) og/eller Restricted Cash
Units (RCU), som kun kan afregnes kontant.

Kontantbeløbet ved udnyttelse af SARs udgør forskellen mellem
slutkursen på H. Lundbeck-aktien på NASDAQ OMX Copenhagen (alle
handler) på udnyttelsesdagen og en basiskurs svarende til den
gennemsnitlige slutkurs på Lundbeck-aktien (alle handler) på
handelsdagene i perioden fra 15. juni 2009 til 19. juni 2009, begge
dage inklusive, ganget med antallet af udnyttede SARs. Hvis
slutkursen på Lundbeck-aktien (alle handler) på tildelingstidspunktet
er højere end basiskursen, vil basiskursen dog svare til slutkursen
på Lundbeck-aktien (alle handler) på tildelingstidspunktet.

Medarbejderne i Lundbeck Inc. får desuden ret til at modtage et
kontantbeløb, såkaldte 'Lundbeck Restricted Cash Units' (RCU),
svarende til slutkursen på Lundbeck-aktien (alle handler) på
udnyttelsestidspunktet, ganget med antallet af RCUs. Denne tildeling
er betinget af fortsat ansættelse og af opnåelsen af fastsatte
økonomiske resultater.

Endvidere tildeles lederen af Lundbeck Research USA SARs og RCUs, som
afspejler betingelserne for udstedelsen af incitamentsordningen
baseret på bestyrelsens beslutning af 3. marts 2009.

Markedsværdien af de tildelte SARs og RCUs på beslutningstidspunktet
den 10. juni 2009 udgør i alt ca. USD 8.300.000. Markedsværdien på
tildelingstidspunktet den 1. juli 2009 vil blive indregnet i
resultatopgørelsen over optjeningsperioden fra 1. juli 2009 til 1.
juli 2012. Programmerne omfatter ikke aktier.

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på
Lundbeck-koncernens resultatforventninger for regnskabsåret 2009.

Lundbeck kontakt


Investorer:         Presse:

Jacob Tolstrup        Mads Kronborg
Director, IR & Communication Media Relations
Tlf. 36 43 30 79       Tlf. 36 43 28 51

Palle Holm Olesen
Head of Investor Relations
Tlf. 36 43 24 26

Magnus Thorstholm Jensen
Investor Relations Officer
Tlf. 36 43 38 16


Om H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international
farmaceutisk virksomhed, der er dybt engageret i at forbedre
livskvaliteten for mennesker, der lider af sygdomme i
centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder med forskning,
udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele
verden målrettet lidelser som depression, angst, skizofreni,
søvnløshed samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons syge.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København, og har i
dag mere end 5.500 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af
verdens førende virksomheder inden for CNS-området. Lundbeck omsatte
i 2008 for DKK 11,3 mia. (ca. EUR 1,5 mia. eller USD 2,2 mia.). For
mere information, se www.lundbeck.com.

Abonner