Haltons nye opfindelse sikrer ultraren luft på hele operationsstuen

Halton lancerer sin nye renluftsteknologi til operationsstuer på hospitaler. Teknologien revolutionerer de traditionelle løsninger på området og  hæver hygiejneniveauet ved krævende operationer til hele operationsstuen. Løsningen blev udviklet i samarbejde med det topmoderne Nya Karolinska Solna Hospital, der åbner i  Stockholm i 2016.

Halton Vita OR Space bruger en helt ny teknologi der i modsætning til traditionelle løsninger skaber det krævede rene miljø på hele operationsstuen, samtidig med at løsningen er energieffektiv. Det er vigtigt, da både mængden af teknologi og antallet af medarbejdere på operationsstuen er i stadig vækst. Haltons nye løsning giver fleksibilitet og sikkerhed ved placeringen af udstyr og medarbejdere på operationsstuer. Desuden gør teknologien det muligt at tilpasse ventilationen til hver operationsstue, hvilket giver energibesparelser og optimerer arbejdsbetingelserne for operationspersonalet. Halton leverer en totalløsning, der omfatter en enestående valideringsmetode, idet løsningen er afprøvet på stedet ved hjælp af simuleret eller faktisk kirurgi.

“Vi er stolte af at kunne markedsføre en ny slags operationsstueløsning, der fuldt ud vil kunne opfylde fremtidens krav på hospitaler. Som navnet antyder, vil Halton Vita OR Space gøre det muligt for hospitalsmedarbejderne at bruge alt udstyret på hele operationsstuen uden at skulle bekymre sig om begrænsningerne af den rene zone, hvilket er tilfældet ved traditionelle løsninger. Sammenlignet med traditionelle systemer giver denne løsning også andre fordele, såsom energieffektivitet og komfortable arbejdsforhold. Desuden vil dette system opfylde fremtidens krav til hygiejnestandarder i Europa, ,” siger Haltons direktør for tilbud og udvikling, Kim Hagström.

Den nye europæiske luftkvalitetsstandard for operationsstuer er for øjeblikket under udarbejdelse. Under udarbejdelsen vil hygiejneniveauerne og renrumskravene til lav- og højrisikooperationer blive kategoriseret. Standarden vil også give mere teknisk råderum til at opnå de krævede resultater.

Halton Vita OR Space-løsningen vil blive indført første gang på det topmoderne Nya Karolinska Solna Hospital i Stockholm. Hospitalet bliver det største hospital i Norden med 40 operationsstuer af forskellige størrelser (60 m2, 90 m2, 120 m2). Halton har udviklet den nye løsning i tæt samarbejde med NKS-hospitalet og entreprenørgruppen Skanska. Deres fælles mål er at udvikle en moderne operationsstue, der kan tilpasses fremtidige behov.

I forbindelse med lanceringen af Halton Vita OR Space-løsningen vil Halton markedsføre en komplet Halton Vita-produktfamilie til de høje kvalitetskrav, der stilles til indeluften på operationsstuer, laboratorier, isolationsområder og hospitalsapoteker.

“Haltons produkttilbud til hospitaler vil være på et meget højt internationalt niveau som et resultat af de nye produkter, der lanceres. Foruden systemer til de mest krævende hospitalsrum kan Halton også tilbyde et bredt udvalg af løsninger til næsten ethvert krav, som et hospital måtte have. Vi er derfor i stand til at assistere hospitaler lige fra udviklingsstadiet til byggefasen og i hele bygningens levetid. Ifølge vores beregninger bliver der hvert år investeret mere end 20 milliarder euro i bygninger inden for sundhedsområdet i Europa, og vi ønsker at blive vores kundes internationale partner,” siger Hagström.

Der er vedhæftet en baggrundsartikel til denne meddelelse (2. juni 2015) Billeder kan downloades separat.

Yderligere oplysninger:

Kontakt Halton for yderligere oplysninger:

Flemming Malcho, Senior HVAC Consultant

Tlf. +45 4219 6151  E-mail: flemming.malcho@halton.com

Halton Group specialiserer sig i indeklimaprodukter, serviceydelser og løsninger samt i styring af indemiljø. Vores ekspertiseområder og produktserier omfatter  luftspredning, luftstrømsstyring, ventilationsbrandsikkerhed, køkken- og kabysventilation, luftfiltrering og styringsløsninger til indemiljø. Halton leverer løsninger til  firmaer og offentlige bygninger, sundhedssektoren, og laboratorier samt til storkøkkener og restauranter. Halton er også den førende leverandør af indeklimaløsninger til skibe og boreplatforme.

Halton blev grundlagt i 1969 og har afdelinger i 31 lande. Virksomheden har fabrikker i Finland, Frankrig, Ungarn, Tyskland, Storbritannien, Canada, Kina, Malaysia og USA. Forsknings- og udviklingsafdelingerne  er beliggende i  USA, Canada, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Malaysia, Kina og Finland. Halton producerer også under licens i Sydafrika, Mexico, New Zealand og Australien. Halton har 1.350 ansatte (2014). Gruppens nettoomsætning var 190 millioner euro i 2014. www.halton.com

Om os

Halton er en international familieforretning, der blev oprettet i 1969 og specialiserer sig i systemer til indendørsluft og indendørsklima, tjenesteydelser og løsninger til erhvervsbygninger og offentlige bygninger, sundhedsinstitutioner og laboratorier, produktionskøkkener og restauranter. Halton er en af de mest velkendte leverandører og ventilations- og luftdistributionsprodukter til søfartøjer og olieplatforme. Virksomheden har produktionsenheder i ti lande og forsknings- og udviklingsenheder i otte lande. Der udføres licenseret produktion i fire lande. Halton Group beskæftiger over 1.400 ansatte i 30 lande, og virksomheden havde i 2015 en omsætning på €197 mio. www.halton.com