Årsregnskab fra Handelsbanken i Danmark

Report this content

Kommentarer fra Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark

 - Vi fortsætter en god forretningsmæssig udvikling, drevet af tilfredse kunder og stabil tilgang af nye kunder. Vi øger vores indtægter, holder omkostningerne i ro og fremgangen på bundlinjen var 86 procent som følge af faldende nedskrivninger og et højt aktivitetsniveau.

 På erhvervsområdet oplever vi stor efterspørgsel fra nye kunder, der benytter sig af vores brede produktudbud og internationale set-up. Lånebehovet fra vores erhvervskunder var på niveau med året før, erhvervsindlån steg med 22 procent og der er et øget aktivitetsniveau på cash management området. Vores nedskrivninger faldt markant, men var fortsat præget af nedskrivninger på et enkeltstående problemengagement.

 På privatområdet fortsætter vi den gode udvikling med stabil tilgang af nye kunder og udlån til privatkunder steg med 8 procent, blandt andet drevet af vores PrioritetsLån. Vi oplever stor efterspørgsel på vores rådgivning, herunder også på private banking og formueområdet.

 Vi har udvidet vores lokale tilgængelighed til også at omfatte Hørsholm, hvor vi har etableret en filial, ligesom vi også investerer mere i øget digitalisering og automatisering.

 Samlet set har vi haft en rigtig positiv udvikling i 2017, som ikke mindst skyldes at kunderne værdsætter vores decentrale model med høj beslutningskraft og nærhed lokalt kombineret med storbankens styrker, kompetencer og digitale løsninger.
Kunderne kvitterede for femte år i træk med at være de mest tilfredse bankkunder i EPSIs årlige undersøgelse af kundetilfredshed i banksektoren.
 

Hovedpunkter 2017 i forhold til 2016

  • Fortsat god tilgang af nye kunder på både erhvervs- og privatmarkedet
  • Resultatet steg med 86 procent til 555 millioner kroner (299)
  • Det samlede udlån steg med 5 procent til 72,8 milliarder kroner (69,6)
  • De samlede indtægter steg med 3 procent til 1.742 millioner kroner (1.694)
  • Omkostningsudvikling på 0 procent til 907 millioner kroner (904)
  • Etablering af filial i Hørsholm
  • Danmarks mest tilfredse kunder for femte år i træk


Se regnskabet i vedhæftede pdf.

Se Handelsbankens koncernresultat på www.handelsbanken.com

For yderligere information og kommentarer kontakt:

Adm. direktør Lars Moesgaard på +45 4679 1297
Kommunikationschef Anette Haaning på +45 5219 6688 

Om Handelsbanken
Handelsbanken er en af Nordens største banker og blandt de stærkeste i verden. Ingen nordisk storbank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien og derudover er banken repræsenteret i alle væsentlige finanscentre i mere end 20 lande. I Danmark arbejder ca. 700 medarbejdere i 57 filialer samt i Handelsbanken Capital Markets, Handelsbanken Kapitalforvaltning og Handelsbanken Kredit.

For mere information om Handelsbanken: www.handelsbanken.dk

Tags: