Årsregnskab fra Handelsbanken i Danmark

Report this content

Handelsbanken i Danmark har i dag offentliggjort sit årsregnskab for 2019. Forretningen udviklede sig stabilt i 2019 med øgede volumener på både privat- og erhvervsområdet. Presset på rentemarginalerne resulterede i et fald på 4% på indtægter såvel som resultat. Egenkapitalen blev forrentet med 12%.

Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark, kommenterer:

”Vores underliggende forretning udviklede sig positivt i 2019 med god efterspørgsel, øgede forretningsvolumener på både privat- og erhvervsområdet og en fortsat høj kundetilfredshed i begge segmenter. Gennem hele året fortsatte vi med at investere i digitale processer og systemer, som skal gå hånd i hånd med den proaktive, personlige rådgivning og gøre det enklere at være både kunde og medarbejder i banken”.

På privatområdet steg indlån med 12% og udlån med 3%, og boligfinansieringsområdet var gennem hele året præget af høj aktivitet. Banken havde en tilgang på 18% af nye private banking-kunder, og interessen for investeringsrådgivning hos kunderne var generelt stor. På erhvervsområdet lå indlån på niveau med 2018, mens udlån steg med 4% som følge af højere aktivitet hos eksisterende kunder såvel som tilgang af nye kunder. Generelt var kreditkvaliteten fortsat solid i den samlede udlånsportefølje.

På indtægtssiden blev det øgede pres på rentemarginalerne delvist opvejet af en stigning i provisionsnetto på 5%, et resultat af høj aktivitet på alle forretningsområder, herunder bolig og investering. Samlet set faldt indtægterne med 4% i forhold til 2018, hvilket bevirkede et tilsvarende fald i resultatet.

Omkostningerne faldt med 4% i forhold til 2018, hvor der var ekstraordinære engangsposter. Også i 2019 investerede Handelsbanken betragteligt i digitale processer for at imødekomme regulatoriske krav, støtte rådgivernes arbejde og tilbyde endnu bedre kundeoplevelser.

Lars Moesgaard udtaler:

”Jeg glæder mig over, at vores underliggende forretning voksede stabilt gennem hele året, og at aktivitetsniveauet var højt på tværs af Handelsbankens forretningsområder og filialer. Vi ser frem til i 2020 fortsat at levere høj tilgængelighed og kvalitet i vores rådgivning og services til eksisterende og nye kunder”.

Hovedpunkter for 2019 i forhold til 2018

  • Det samlede udlån steg med 3% til 77,8 milliarder kroner (75,5)
  • Det samlede indlån steg med 5% til 35,6 milliarder kroner (34,0)
  • Rentenetto faldt med 6% til 1.175 millioner kroner (1.244)
  • Provisionsnetto steg med 5% til 363 millioner kroner (347)
  • De samlede indtægter faldt med 4% til 1.613 millioner kroner (1.674)
  • Omkostningerne faldt med 4% til 958 millioner kroner (994)
  • Resultatet faldt med 4% til 711 millioner kroner (739)
  • Egenkapitalforrentning på 12,0% (12,7)
  • Fortsat nogle af Danmarks allermest tilfredse kunder (EPSI)

Se årsregnskabet i vedhæftede pdf.

Se handelsbankens koncernresultat på www.handelsbanken.com

 

For yderligere information og kommentarer kontakt:

Adm. direktør Lars Moesgaard på +45 4679 1297

Kommunikationschef Me Sophie Christensen på +45 2131 2203

Handelsbanken har en langsigtet og bæredygtig tilgang til den måde, vi driver bank på. Vi har fokus på kunden i alt, hvad vi gør. Derfor har vi en stærk lokal tilstedeværelse, og vi træffer beslutningerne i filialen, hvor vi arbejder lokalt med både privat- og erhvervskunder. Det er nemlig filialen, der kender kunden og lokalområdet bedst og derfor kan træffe de bedste beslutninger sammen med kunden. Måske er det derfor, vi har nogle af de mest tilfredse privatkunder og erhvervskunder. Vi er en del af den svenske Handelsbanken-koncern, en af Nordens største banker, og vi har den højeste rating af internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien. I Danmark er vi over 600 medarbejdere og har flere end 50 filialer landet over.

Tags: