Årsregnskab fra Handelsbanken i Danmark

Kommentarer fra Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark

- Vi fortsætter vores positive udvikling med øgede forretningsvolumener og en god tilgang af nye privatkunder og erhvervskunder.

Vores indtægter steg på trods af det lave renteniveau, presset på marginaler og en ekstraordinær indtægt i sammenligningsperioden sidste år. Det er gennem et generelt højt aktivitetsniveau i banken, at vores forretningsvolumener øger. Udlån til private steg med 12 procent, og der er desuden god efterspørgsel på blandt andet kapitalforvaltning og private banking.

Vores positive udvikling er fortsat drevet af tilfredse og loyale kunder, der værdsætter kombinationen af vores lokale tilgængelighed, gode digitale løsninger og storbankens styrker. Igen i 2015 havde Handelsbanken de mest tilfredse kunder ifølge EPSIs årlige, uvildige kundeundersøgelse blandt banker.

Hovedpunkter for 2015 i forhold til 2014

  • Fortsat god og stabil kundetilgang på både privat- og erhvervsmarkedet
  • De samlede indtægter steg med 1 procent til 1.760 millioner kroner (1.746)
  • Omkostninger steg med 1 procent til -878 millioner kroner (-866)
  • Resultatet efter nedskrivninger steg med 42 procent til 708 millioner kroner (497)
  • Det samlede udlån steg med 7 procent til 65,6 milliarder kroner (61,1)

Se årsregnskabet i vedhæftede pdf eller på www.handelsbanken.dk

Se Handelsbankens koncernresultat på www.handelsbanken.com

For yderligere information og kommentarer kontakt:

Adm. direktør Lars Moesgaard på 0045 4679 1297
Kommunikationschef Anette Haaning på 0045 5219 6688 

Om Handelsbanken

Handelsbanken er en af Nordens største banker og blandt de stærkeste i verden. Ingen nordisk storbank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien og derudover er banken repræsenteret i alle væsentlige finanscentre i resten af verden – i alt i 25 lande. I Danmark arbejder ca. 750 medarbejdere i 57 filialer samt i Handelsbanken Capital Markets, Handelsbanken Kapitalforvaltning, Handelsbanken Kredit og Handelsbanken Finans.

For mere information om Handelsbanken: www.handelsbanken.dk

Tags:

Om os

Handelsbanken er en af Nordens største banker og blandt de stærkeste i verden. Ingen nordisk storbank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien og derudover er banken repræsenteret i alle væsentlige finanscentre i resten af verden – i alt i mere end 20 lande. I Danmark arbejder ca. 750 medarbejdere i 57 filialer samt i Handelsbanken Capital Markets, Handelsbanken Kapitalforvaltning og Handelsbanken Kredit.