Handelsbanken vil sælge sin virksomhed i Danmark

Report this content

Handelsbanken har besluttet at trække sig ud af det danske marked og indleder nu en proces om frasalg af virksomheden i Danmark.

Som en del af bankens strategi om fortsat at fokusere forretningen har Handelsbanken i dag truffet beslutning om at trække sig ud af det danske marked. Banken vil fremover fokusere på tre markeder mod tidligere seks, nemlig: Sverige, Norge og UK. Der indledes nu en proces om frasalg af virksomhederne i Danmark og Finland, mens Holland bliver en del af Handelsbanken Capital Markets.

Forudsætningerne for at drive profitabel bankvirksomhed på de forskellige geografiske markeder har ændret sig væsentligt, siden Handelsbanken begyndte at udvide sin forretning internationalt. Det er blevet vanskeligere at udnytte synergierne på tværs af lande i takt med øgede lovgivningskrav, og bankerne bliver nødt til at etablere centrale funktioner og infrastruktur i de enkelte markeder. Dertil kommer, at kunderne efterspørger nye løsninger, der hele tiden udvikles og er tilpasset lokale forhold, snarere end globale produkter.

Handelsbanken Danmark fortsætter uændret med at drive sin forretning indtil videre.

”Vi fortsætter med at drive vores bank i Danmark med uændret beslutningsmandat,” understreger Lars Moesgaard, administrerende direktør i Handelsbanken Danmark. ”Vi vil fortsat hjælpe vores kunder med igangværende og nye forretninger, og de vil møde de samme rådgivere og eksperter og få den samme tilgængelige og personlige rådgivning som hidtil. Vi har en stærk kundeportefølje med en høj kundetilfredshed og stabil resultatudvikling i Danmark, og det er nu mit primære fokus at sikre, at vi tager os af både kunder og medarbejdere, og at de fortsat vil opleve den bank, de kender, i den kommende tid.”

Handelsbanken-koncernens pressemeddelelse om beslutningen kan læses på www.handelsbanken.com/ir. Der er pressekonference onsdag den 20. oktober kl. 8.30, som også kan følges på www.handelsbanken.com/ir.

For yderligere information og kommentarer kontakt:

Adm. direktør Lars Moesgaard på +45 4679 1201 eller Kommunikationschef Me Sophie Christensen på +45 2131 2203

Handelsbanken har en langsigtet og bæredygtig tilgang til den måde, vi driver bank på. Vi har fokus på kunden i alt, hvad vi gør. Derfor har vi en stærk lokal tilstedeværelse, og vi træffer beslutningerne i filialen, hvor vi arbejder med både privat- og erhvervskunder. Det er nemlig filialen, der kender kunden og lokalområdet bedst og derfor kan træffe de bedste beslutninger sammen med kunden. Vi er en del af den svenske Handelsbanken-koncern, en af Nordens største banker, og vi har den højeste rating af internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien. I Danmark er vi over 600 medarbejdere og har filialer landet over.